Editorial

Vasile Năstase…ŞI NE IZBĂVEŞTE DE CEL RĂU

In chiar Vinerea Mare am fost martorii oculari ai unui început de proces public, nedeclaratasupra mafiei criminale din Republica Moldova. (La sfârşitul anilor ‘80 am semnat, împreună cu Ion Gonţa, un articol în presa încă sovietică,ultra cenzurată, intitulat MAFIA. L-a publicat cu mari riscuri pentru funcţia deţinută regretatulgazetar şi redactor şef Anton Grăjdieru. Ce nu s-a putut publica în ziarul Învăţământul public,condus de domnia sa, am reuşit să inserăm în Literatura şi arta lui Nicolae Dabija şi AxentieBlanovschi, într-un “Post-Scriptum la Mafia”… Vom relua, în Glasul, cât de curând acelearticole memorabile la noua noastră rubrică Nostalgia condeiului. Prin cuvântul mafia de atunci aveam în vedere nomenclatura veche de partid comunist care seopunea vehement procesului de glastnost şi perestroika, adică de reformare a societăţii şi astatului-imperiu în care am ajuns a fi încorporaţi de istorie. Însuşi titlul acelui articol făcea să-mi treacă fiori reci prin tot corpul. Era neobişnuit de grav caîntr-o societate autoritaristă, totalitară să îndrăznit cineva, mai ales în presă, să adie de existenţaunei mafii.) Astăzi, după două decenii şi ceva de independenţă am ajuns să compar sensul acelui termenfioros cu un altul, care semnifică un alt soi de mafia, una criminală, subterană, cu tentacule îngrotele subumanului, cu indivizi deosebit de pericoloşi ajunşi să conducă şi să facă parte dinorganizaţii criminale internaţionale de temut, gen Solnţevskaya,...
...continuare