ONU_arealit_tvPe 24 octombrie 1945 a fost fondată organizația care are misiunea de a asigura pacea mondială, respectarea drepturilor omului, cooperarea internaţională şi respectarea dreptului internaţional. Sediul central al organizaţiei este situat în New York.

Organizația a fost creată imediat după al doilea război mondial. Reprezentanți din 51 de state au contribuit la întemeierea ONU, printre care SUA, fosta URSS și Liga Națiunilor, înființată în 1920, care au semnat Cartea Organizației Națiunilor Unite.

Aproape toate reuniunile oficiale, documentele pe suport hîrtie sau on – line sunt traduse simultan în şase limbi – arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă. În funcţie de anumite circumstanţe, unele conferinţe şi documente de lucru sunt traduse doar în engleză, franceză sau spaniolă.

Organizaţia Naţiunilor Unite a obligat toate statele membre să promoveze „respectul universal pentru drepturile omului” şi să ia „măsuri împreună sau separate” în această privinţă. În 1948 Adunarea Generală a adoptat „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” ca un standard comun de realizare pentru toţi.

În prezent 193 de state sunt membre ale ONU. Republica Moldova a aderat la ONU în martie 1992.

(196 accesari)