Atacurile asupra Congresului Autorităţilor Locale continuă; Viorel Furdui: Primari cu probleme în justiţie, folosiţi în calitate de unelte pentru a defăima CALM

Imagine implicită

Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) continuă să fie ţinta mai multor atacuri, afirmă directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, secretarul Delegaţiei Naţionale al RM la Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei.

Viorel Furdui susţine că după ce consiliului orăşenesc Orhei a luat decizia de a înceta calitatea de membru al Congresului Autorităţilor Locale s-a început o campanie repetată de denigrare a CALM şi a reprezentanţilor săi.

„Pe data de 11 august 2017, a apărut declaraţia primarului municipiului Orhei Ilan Şor prin care se anunţă despre decizia luată de către consiliul local privind încetarea din partea municipiului Orhei a calităţii sale de membru al CALM în mod unilateral. Această declaraţie se bazează pe o serie de afirmaţii total deplasate, calomnioase, contrare realităţilor şi chiar logicii. Ceea ce ne conduce spre ideea că această declaraţie şi decizie au fost impuse factorilor de decizie din mununicipiul Orhei, ţinând cont de situaţia în care se află primarul şi problemele sale cu justiţia”, spune Viorel Furdui, Director executiv al CALM, într-o Declaraţie.

„În acelaşi timp, acest eveniment, a fost preluat şi tirajat de o anumită grupare de televiziuni/mass-media, care deja în mod absolut tendenţios, cu titluri care nu corespund realităţii, atac la persoană şi familie, selectiv, manipulator, fără a verifica informaţia, fără a solicita alte opinii, contrar tuturor normelor deontologice ale jurnalismului de prezentare a unor astfel de informaţii şi denaturând esenţial mesajul/subiectul iniţial. Iar toate acestea doar cu un singur scop: de a denigra şi defăimă la comandă în mod repetat CALM şi Directorul său executiv”, se arată în declaraţia CALM.

Se întâmplă după ce „la începutul lunii iulie 2017 s-a făcut o încercare similară, de către aceleaşi televiziuni şi agenţii afiliate, care au difuzat pe larg un material la comandă şi denigrator, prin care se defăima CALM şi conducerea sa”, spune Viorel Furdui.

Vedeţi mai jos Declaraţia CALM:

ATACUL ASUPRA CALM CONTINUĂ: PLANUL B – PRIMARI CU PROBLEME ÎN JUSTIŢIE FOLOSIŢI ÎN MODUL CEL MAI DESCALIFICANT ÎN CALITATE DE UNELTE!

DECLARAŢIE

în legătură cu decizia consiliului orăşenesc Orhei de a înceta calitatea de membru al CALM, declaraţiile primarului mun. Orhei Şor şi campania repetată de denigrare a CALM şi reprezentanţilor săi
Pe data de 11 august 2017, a apărut declaraţia primarului municipiului Orhei Ilan Şor prin care se anunţă despre decizia luată de către consiliul local privind încetarea din partea mun. Orhei a calităţii sale de membru al CALM în mod unilateral. Această declaraţie se bazează pe o serie de afirmaţii total deplasate, calomnioase, contrare realităţilor şi chiar logicii elementare (cum se va vedea mai jos). Ceea ce ne conduce spre ideea că această declaraţie şi decizie au fost impuse factorilor de decizie din mun. Orhei, ţinând cont de situaţia în care se află primarul şi problemele sale cu justiţia.

În acelaşi timp, acest eveniment, a fost preluat şi tirajat de o anumită grupare de televiziuni/mass-media, care deja în mod absolut tendenţios, cu titluri care nu corespund realităţii, atac la persoană şi familie, selectiv, manipulator, fără a verifica informaţia, fără a solicita alte opinii, contrar tuturor normelor deontologice ale jurnalismului de prezentare a unor astfel de informaţii şi denaturând esenţial mesajul/subiectul iniţial. Iar toate acestea doar cu un singur scop: de a denigra şi defăimă la comandă în mod repetat CALM şi Directorul său executiv.

Amintim, ca la începutul lunii iulie 2017, s-a făcut o încercare similară, de către aceleaşi televiziuni şi agenţii afiliate, difuzând pe larg un material la comandă şi denigrator, prin care se defăima CALM şi conducerea sa. Iar în teritoriu au început să se facă presiuni asupra preşedinţilor asociaţiilor de primari în scopul organizării demiterii Directorului Executiv, distrugerii CALM şi/sau preluării controlului asupra organizaţiei. Însă, aceasta tentativă a eşuat deoarece toată lumea este foarte bine informată privind activitatea CALM, iar biroul executiv al CALM şi ulterior activul CALM întrunite în şedinţe speciale, au reconfirmat încrederea în conducerea operativă al CALM, au stabilit direcţiile de îmbunătăţire a activităţii sale şi au condamnat încercările de a diviza, politiza şi distruge CALM.

Acum cu regret constatăm că după ce prima variantă a planului a eşuat , are loc o nouă încercare de a discredita şi neutraliza CALM deja prin folosirea unor metode şi mai murdare şi descalificante – prin impunerea unor primari cu probleme în justiţie şi de imagine în societate, de a ieşi cu declaraţii defăimătoare faţă de CALM şi conducerea sa, precum şi de a ieşi din CALM, provocând astfel destrămarea sa şi probabil crearea unor alternative docile.
În acest context, în scopul informării obiective privind cazul dat a publicului larg şi analizând motivele invocate în declaraţia primarului mun. Orhei, declarăm următoarele:

1. În primul rând, regretăm această decizie pe care o considerăm pripită, inexplicabilă şi lipsită de motive reale. Deoarece CALM ţine la fiecare din membrii săi, chiar dacă numărul lor a ajuns deja circa 800 de oraşe (municipii), sate (comune). Cu atât mai mult că analizând motivele invocate în declaraţia Dlui Primar este evident că consilieri au fost pur şi simplu dezinformaţi şi manipulaţi pentru că practic toate motivele invocate nu corespund adevărului şi sunt false. Totodată, respectăm decizia mun. Orhei, care este un drept firesc şi fundamental al oricărui oraş, municipiu, sat sau comună din Republica Moldova de a deveni membru al CALM sau de a înceta calitatea de membru în cazul în care consideră necesar. Suntem siguri că va veni timpul şi asupra acestei decizii se va reveni, iar mun. Orhei se va reîntoarce în rândul altor municipii şi oraşe, membri ale CALM.

2. Cu referire la acuzaţiile şi motivele invocate de către Dl Şor pentru părăsirea CALM, constatăm că nici unul din ele NU corespund adevărului şi realităţilor, fiind afirmaţii generale, fără indicarea faptelor concrete şi un rezultat a unor insinuări şi interpretări lipsite de temei. Mai mult ca atât, majoritatea lor fiind pur şi simplu minciuni, manipulări şi calomnii care sunt preluate şi coincid total cu cele din campania anterioară de denigrare a CALM şi directorului său executiv din partea aceleiaşi grupări de TV şi mass-media.
(1) În pofida afirmaţiilor Dlui Şor, precum că CALM nu-şi realizează obiectivele, realitatea este că anume datorită faptului că CALM se conduce strict după prevederile sale statutare de neafiliere, independenţă şi priorităţii intereselor membrilor săi, indiferent de apartenenţă politică, acum el este atacat.

Pentru aceasta este suficient doar de a deschide posta electronică, situl oficial al CALM si alte surse de informare, care în permanenţă sunt expediate membrilor săi. Iar cu privire la rezultate mai concrete menţionăm doar unele de care are de beneficiat enorm si mun. Orhei: implementarea noului sistem de finanţe publice locale (prima etapă), creşterea salariilor în APL, descentralizarea dreptului de schimbare a destinaţiei terenurilor, dreptul APL de a se adresa la Curtea Constituţională, descentralizarea dreptului de a iniţia evaluarea bunurilor imobile, descentralizarea dreptului de a schimba destinaţia terenurilor agricole, noua modalitate de repartizare a fondului rutier, recuperarea către bugetele locale în 2016 a transferurilor generale, stoparea plafonării taxelor locale etc.

Aceasta fiind doar o parte mică a activităţii CALM. În afară de aceasta, CALM a fost şi este activ în domeniul consultanţei membrilor, instruirii şi informării, avizării proiectelor de acte normative, promovarea accesului direct la fonduri pentru APL, stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor între APL din Moldova şi alte ţări etc. Iar cel mai bun indicator de realizare a obiectivelor reprezintă faptul că numărul membrilor CALM a continuat să crească şi a ajunsă la cifra de circa 800. Ceea ce înseamnă că majoritatea covârşitoare a APL consideră că CALM ii reprezintă, că-şi face datoria şi îşi realizează obiectivele. De fapt, Municipiul Orhei, a fost şi este unul din cei mai mari beneficiari ai activităţii CALM, beneficiind pe parcurs de zeci de milioane de lei, libertatea de a le gestiona, precum şi de consultanţă permanentă a diferitor categorii de funcţionari.

(2) Este cu totul deplasată, contrară logicii şi realităţii afirmaţia că CALM se transformă în partid politic şi este folosit pentru a aduna capital politic de către conducerea sa. Deoarece, în primul rând, neafilierea politică, caracterul obiectiv şi strict profesional al activităţii sale, reprezintă elemente fundamentale care asigură credibilitatea şi unitatea membrilor CALM. Anume datorită faptului că CALM şi conducerea operativă a sa cu stricteţe şi-a păstrat neafilierea şi neamestecul în politică, se datorează rezultatele obţinute, credibilitatea mare pe plan intern şi extern al CALM, numărul de membri în permanentă creştere şi participarea activă la toate şedinţele sale a reprezentanţilor APL cu viziuni şi opţiuni politice diferite. Orice încercare de a se amesteca şi implica în activitatea CALM din partea oricărei forţe politice, ar însemna sfârşitul CALM şi dispersarea membrilor săi. Situaţia care a existat în Republica Moldova anterior şi care a dăunat mult intereselor comunităţilor locale. De asemenea, statutul CALM prevede expres interdicţia pentru orice membru al secretariatului CALM de a participa în orice activităţi cu caracter politic. În acest sens, nici un angajat al CALM, inclusiv Directorul executiv NICI O DATA nu şi-au permis careva declaraţii şi acte cu caracter politic. Iar toate acţiunile şi declaraţiile CALM întotdeauna au purtat un caracter foarte concret, vizând situaţii, proiecte de legi şi probleme concrete de sistem ce afectează drepturile şi interesele APL, descentralizarea, consolidarea autonomiei locale, finanţele publice, abuzurile faţă de aleşii locali etc. În sfârşit, caracterul de politizare a CALM este exclus în esenţă datorită modului de formare şi funcţionare a organelor de conducere, care este foarte obiectiv, depersonalizat şi exclude din start dominarea unor sau altor partide politice.

(3) Este falsă şi contrară adevărului afirmaţia lui Dlui Şor, privind faptul că CALM foloseşte cotizaţiile de membru, pentru a achita salarii exagerate angajaţilor săi. În acest sens, menţionăm că nici un bănuţ din cotizaţiile de membru adunate, NU este folosit la plata salariilor angajaţilor din cadrul CALM. Reiterăm în mod repetat, că nivelul de achitare şi colectare a cotizaţiilor de membru rămâne destul de scăzut şi de departe insuficient pentru a asigura activitatea foarte complexă a unei astfel de organizaţii precum CALM, inclusiv pentru plata remuneraţiei corespunzătoare calificării înalte şi volumului enorm de muncă a angajaţilor/experţilor săi. De aceea, remuneraţia şi majoritatea activităţilor CALM sunt asigurate datorită parteneriatelor CALM cu organizaţii similare din alte ţări, participării active la scrierea de proiecte şi atragerea de fonduri din exterior. Toate fondurile respective fiind supuse unor audite financiare stricte din partea celor mai bune companii de audit şi impozitării în strictă conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Totodată, în afară de faptul că reprezintă o dezinformare şi manipulare sumele vehiculate, este cu totul ridicolă grija sporită a unor mass-media şi Dlui Şor faţă de nivelul de remuneraţie la CALM, în situaţia când însuşi Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova recent au adoptat modificări la legislaţie, prin care se permite şi funcţionarilor publici de a participa în diverse proiecte pentru a asigura un nivel de remuneraţie decent! De asemenea, Dl Şor pentru a asigura o funcţionare bună şi performanta a primăriei Orhei, a adus specialişti de înaltă calificare, remunerându-i cu totul din alte fonduri decât cele ale primăriei şi cu certitudine la alt nivel decât cel prevăzut de lege.

(4) De asemenea, nu corespund adevărului şi sunt pur şi simplu nişte minciuni crase restul afirmaţiilor din declaraţia primarului de Orhei, care nici nu mai merită atenţie.
Prin urmare, constatăm că fie Dl Şor a fost dezinformat, fie impus să semneze toate aceste declaraţii calomnioase şi mincinoase, fără a-şi da seama de conţinutul lor.

3. Este total dezgustător şi descalificant folosirea în cazul dat a unei persoane cum este Dl Şor cu probleme serioase în justiţie şi soarta căruia în condiţiile RM depinde în totalitate de putere. Este bine cunoscut că imaginea Dlui Şor este extrem de negativă în legătură cu asocierea acestuia cu furtul miliardului – o problemă extrem de sensibilă pentru întreaga societate din Republica Moldova. Ce credibilitate poate avea o astfel de persoana şi tot ce spune ea? Cu atât mai mult, cum s-a demonstrat mai sus tot ce a spus sunt nişte neadevăruri.

Ce drept moral, are această persoană să dea sfaturi altor primari, în situaţia când a fost condamnată în prima instanţă pentru fapte extrem de grave? Poate oare această persoana fi un exemplu pentru alţii cum este prezentat de către televiziunile respective? Oricine care se va baza pe spusele sau acţiunile acestei persoane, doar va fi asociată cu ea şi imaginea sa va avea numai de suferit. Este evident, că în această situaţie el spune tot ce i se cere numai să se salveze şi este folosit în cel mai urât mod sperând ca aceasta îl va ajuta în rezolvarea problemelor personale. Implicarea unor astfel de persoane cu probleme grave în justiţie reprezintă încă o dovadă în plus, precum că nici o persoană rezonabilă, liberă, cu demnitate şi care se respectă nu poate accepta defăimarea CALM şi implicarea în astfel de jocuri murdare.

4. Constatăm cu îngrijorare o degradare totală a unor grupări mass-media şi persoane considerate jurnalişti, care demonstrează o neglijare totală a regulilor deontologice ale unui jurnalist şi discreditează complet această profesie nobilă într-o societate democratică. Mass media şi jurnaliştii respectivi, în cazul dat, au dat dovadă de un comportament total iresponsabil şi descalificant prin difuzarea şi tirajarea unor materiale denigratoare şi a informaţiilor cum s-a demonstrat mai sus false, fără a se documenta, fără a cere şi prezenta cu adevărat alte opinii, fără a oferi posibilitatea altor părţi de a se expune etc. Mai mult ca atât, în lipsa altor argumente, ei au coborât atât de jos ca să atace deja familia şi soţia care se află în concediu de maternitate şi îngrijeşte un copil de 7 luni. În acest context şi dacă mai există careva rămăşiţe de demnitate şi respect faţă de profesia de jurnalist, CEREM, în conformitate cu legea de la companiile media care au difuzat informaţii false şi denigratoare Publica TV, Publica FM, Prime, Canal 2 şi Canal 3 oferirea spaţiului de emisie pentru a expune opinia CALM şi/sau publicarea acestei declaraţii cu dezminţirea tuturor afirmaţiilor false şi care nu corespund adevărului.

5. Ne adresăm în mod repetat către conducerea ţării şi forţele aflate la guvernare, de a opri aceste atacuri inutile şi contra productive asupra CALM, de a reveni în albia negocierilor privind implementarea angajamentelor internaţionale şi reformelor în domeniul APL şi descentralizării. CALM niciodată nu a fost o organizaţie antiguvernamentală şi întotdeauna a colaborat efectiv şi profesionist în interesul tuturor APL atunci când a dorit şi cealaltă parte. Cu atât mai mult că şi în curând în Republica Moldova va sosi o delegaţie specială a Consiliului Europei care intenţionează să se întâlnească să discute cu Guvern, CALM şi alte insituţii despre mersul situaţia în domeniul democraţiei locale, cazul primarului mun. Chişinău şi a altor primari, realizarea Foii de Parcurs şi alte angajamente ale Republicii Moldova faţă de Consiliul Europei.

In pofida unei etape pozitive cu realizări concrete în domeniul descentralizării (2016), în prezent există riscul ca anul 2017 să fie unul ratat complet iar un şir de probleme grave care necesită soluţii şi intervenţii urgente: sistemul de salarizare depăşit care lasă fără specialişti primăriile, lipsa de progrese pe domeniul descentralizării financiare, controlul excesiv administrativ şi politic asupra APL, care se accentuează şi agravează pe zi ce trece şi care blochează activitatea APL, statutul incert al municipiilor, lipsa progreselor în domeniul descentralizării financiare etc. CALM a venit cu propuneri concrete pe toate aceste direcţii, însă la moment toate rămîn blocate fără a fi discutate, iar în loc de dialog, ne-am trezit cu atacuri grave asupra CALM. Totodată, astfel de atacuri şi metode de ”dialog” sunt inacceptabile într-o societate modernă şi doar discreditează şi afectează enorm imaginea organizatorilor şi Guvernării în general, atât pe plan intern, cât şi pe cel extern. În acelaşi timp, restanţele pe domeniul democraţiei locale şi reformelor în domeniul APL se acumulează, iar perioada de raportare se apropie. Atragem atenţia că formatele de discuţii şi negocieri precum comisia paritară, grupurile de lucru specializate, alte forme de dialog şi comunicare între APL şi instituţiile statului NU funcţionează. Ceea ce afectează enorm calitatea procesului decizional naţional şi a actelor normative adoptate şi reprezintă un regres enorm în raport cu perioada anterioară.

6. Ne adresăm organizatorilor şi celor care au aprobat această campanie de defăimare şi distrugere a CALM: Cu siguranţă că nu va reuşi nici planul B, cum nu au reuşit şi alte încercări de a distruge CALM şi de a-l supune controlului politic. Chiar daca prin şantaj, minciună şi dosare, veţi impune pe unii colegi să cedeze, suntem siguri că majoritatea primarilor, foarte bine îşi dau seama ce se petrece şi cât de greu nu va fi, îşi vor păstra verticalitatea şi nu vor admite mizeria data de a trăi cu conştiinţa pătată. Ce urmează atunci mai departe? Să înţelegem deja dacă ati trecut la atacul soţiei, acum urmează copiii sau poate chiar dacă nu a reuşit lichidarea morală şi instituţională, se va trece la atacuri fizice după formula: Net cheloveka, net problemi?

7. Facem apel la partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova şi toate organizaţiile internaţionale să monitorizeze cu atenţie acest caz şi să nu admită amestecul politicului şi distrugerea uneia din puţinele organizaţii credibile şi neafiliate politic, care uneşte şi nu dezbină.

8. Facem apel către membrii CALM să dea dovadă de caracter, demnitate şi înţelegere, pentru a rezista presiunilor date şi a păstra unitatea CALM. Nu există o forţă mai mare decât atunci când suntem uniţi. Am demonstrat-o nu odată.

9. Facem apel la toată societatea civilă la unitate, să ia atitudine faţă de acest caz şi să întreprindă acţiuni în vederea stopării tendinţelor de presiune asupra sectorului neguvernamental şi în special a celui incomod.

Viorel FURDUI,
Director executiv al CALM