A PUS PUNCTELE PE „I”! ANDREI NĂSTASE: „ORICE SPECULAŢIE A OPONENŢILOR MEI CĂ AŞ MERGE LA PRIMĂRIE DOAR PENTRU…”

Imagine implicită

„Orice speculaţie a oponenţilor mei că aş merge la Primărie doar pentru această bucată de mandat, rămasă după hărţuirea primarului Chirtoacă, este un fals şi le probează neputinţa lor de a ne opri”. Declarația a fost făcută de președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, candidat la funcția de primar al mun. Chișinău.

După cum comunică TRIBUNA, Năstase a mai spus, în cadrul unui interviu pentru www.jurnal.md, că, respectând legea, pe baza principiilor de integritate, profesionalism şi meritocraţie, vor crea o echipă puternică, care să asigure promovarea unor proiecte eficiente în vederea dezvoltării municipiului Chişinău şi de creştere a calităţii vieţii, sub toate aspectele.

„Această echipă va fi promovată în mai multe structuri ale Primăriei, bunăoară la nivel de viceprimari, cu delegarea clară a atribuţiilor, la nivelul cabinetului Primarului general, pretorilor, vicepretorilor; la nivel de subdiviziuni ale primăriei (direcţii generale, direcţii, servicii etc), după caz, în cadrul  serviciilor publice, instituţiilor publice municipale, întreprinderile municipale. În acelaşi timp, trebuie de menţionat un element important: noi nu vom face „epurări administrative” cu scopul de a politiza instituţia. Unele schimbări care vor avea loc, vor fi realizate strict în scopul eficientizării managementului Primăriei, iar oamenii promovaţi vor fi selectaţi pe criteriile integrităţii, profesionalismului şi meritocraţiei. Pe de altă parte, funcţionarii oneşti şi eficienţi din cadrul administraţiei publice municipale vor fi menţinuţi şi chiar promovaţi în funcţii şi remuneraţi în dependenţă de performanţă”, a spus potențialul primar al Capitalei.

Andrei Năstase a spus că a doua direcţie de activitate va fi colaborarea instituţională cu Consiliul Municipal Chişinău (CMC) în interesul chişinăuienilor. „Pentru realizarea acestui obiectiv, vom convoca şedinţele ordinare, extraordinare ale Consiliului municipal de fiecare dată când este nevoie, venind cu propuneri pentru examinare ce ţin de administrarea municipiului în interesul locuitorilor, care vor fi incluse în ordinea de zi cu prioritate”, a explicat el. De asemenea, liderul Platformei DA a spus că va încerca să aibă o relație corectă cu CMC. „Dacă, însă majoritatea „multicoloră” în Consiliu va încerca să boicoteze activitatea primarului, nu vom avea altă soluţie decât să facem uz de atribuţiile primarului care sunt destul de mari. Sperăm însă în discernământul aleşilor locali şi o conlucrare în beneficiul chişinăuienilor”, a adăugat policianul.

A treia direcţie de activitate, potrivit spuselor sale, va fi realizarea unei analize funcţionale care va cuprinde evaluarea eficienţei activităţilor tuturor subdiviziunilor administraţiei publice municipale, precum şi a serviciilor şi instituţiilor publice municipale. „În rezultatul acestei analize, vom propune un plan de modernizare a Primăriei care va include un mecanism mai eficient de organizare a subdiviziunilor, a serviciilor publice municipale, program de digitalizare a serviciilor, debirocratizarea având ca abordare optimizarea numărului de funcţionari, în paralel cu majorarea salariilor acestora, etc. Vom ajusta regulamentele subdiviziunilor cu înlăturarea dublării funcţiilor şi sporirea responsabilităţii pentru executarea clară a competenţelor”, a spus Năstase.

Candidatul a subliniat că obiectivul final al acestui proces va fi eficientizarea activității  Primăriei, astfel încât aceasta să devină o instituţie transparentă, bine administrată şi fără corupţie, prin asigurarea accesului cetăţenilor la procesul decizional și organizarea dezbaterilor publice pe proiectele de interes municipal.

„A patra direcţie de activitate va consta în asigurarea organizării unui amplu audit la întreprinderile municipale, pentru ca ulterior să asigurăm un management performant al acestora.

A cincea direcţie de activitate va consta în asigurarea unui management riguros în scopul de a restabili ordinea în Capitală. Aici mă refer la iniţierea procesului de inventariere complexă a bunurilor municipiului, în special a fondului funciar municipal, la contestarea tuturor tranzacţiilor funciare ilegale, efectuate anterior, dar şi la rezolvarea problemei construcţiilor ilegale, care conform unor estimări sunt la peste 2000 de cazuri”, a mai enumerat Andrei Năstase.

Cristina Gurez

Sursa:tribuna.md