Tema conferinței de presă este: „Pericolul distrugerii fluviului Nistru, riscul producerii unei catastrofe umanitare pentru Republica Moldova și, în special, pentru municipiul Chișinău și suburbii.”

Andrei Năstase la Vadul-lui-Vodă: „În tăcerea asurzitoare a actualei administrații a capitalei, guvernarea oligarhică creează premizele pentru o catastrofă umanitară pentru toți locuitorii țării și, în mod special, pentru cei din Chișinău și suburbii”

Comunicat de presă

Andrei Năstase a susținut o conferință de presă la Vadul-lui-Vodă, în nemijlocită apropiere de fluviul Nistru, pentru a atrage atenția publică asupra unui subiect de importanță majoră pentru toată populația Republicii Moldova și în special pentru Chișinău și suburbiile sale.  Subiectul conferinței a elucidat pericolul distrugerii fluviului Nistru și a riscurilor producerii unei catastrofe umanitare.

„Nistrul este o rezervă strategică de apă pentru capitala noastră. Ce se întâmplă însă în momentul de față? Există un risc real ca Ucraina să construiască 6 hidrocentrale pe cursul superior al Nistrului ceea ce poate lăsa locuitorii Chișinăului și a suburbiilor fără apă potabilă! O consecință gravă o va reprezinta și degradarea ecosistemelor din cursul inferior al râului Nistru, ceea ce va genera costuri exorbitante pentru identificarea unor surse alternative de apă potabilă”- a spus Andrei Năstase, enumerând  câteva dintre aspectele distrugerii ecosistemului, precum reducerea drastică a populației de pești și păsări, creșterea gradului de poluare a apei ca urmare a descreșterii debitului și revărsării în Nistru a substanțelor nocive provenite din activități agricole și industriale etc.

Andrei Năstase a explicat că ceea ce li se pregătește chișinăuienilor este de fapt un deficit cumplit de apă potabilă la robinete, o creștere bruscă a prețului la apă, îmbolnăvirea masivă a populației cu răspândirea infecțiilor, imposibilitatea de a iriga culturile agricole, ceea ce va afecta în special legumicultura, distrugerea solului, care va deveni arid și, în consecință, degradarea economică a țării și exodul și mai mare al populației. „Guvernarea face tot posibilul pentru a secretiza procesul de negocieri cu partea ucraineană, încălcând în mod flagrant prevederile constituționale privind dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate, garantarea fiecărui om a accesului la informații veridice despre starea mediului natural”- a spus Andrei Năstase, menționând că astfel se explică excluderea inoportună din comisia moldo-ucraineană a unor experți de mediu independenți din societatea civilă, negocierile fiind purtate în mod absolut netransparent.

„După furtul miliardelor din rezerva valutară a țării și obligarea cetățenilor la restituirea lor dublă pe parcursul următorilor 25 de ani, după genocidul social la care sunt supuși peste o jumătate de milion de pensionari și exodul stimulat al celui mai activ segment al populației, tineretul și familiile tinere, punerea în pericol a peste 3 milioane de oameni, inclusiv a locuitorilor țării și municipiului Chișinău, reprezintă o nouă crimă împotriva propriului popor” – a spus Andrei Năstase.

Viitorul primar al municipiului Chișinău și-a exprimat nedumerirea și indignarea fașă de inacțiunea actualei conduceri a capitalei care în loc să se preocupe de „de nevoile oamenilor legate de accesul și de aprovizionarea cu apă, de calitatea acesteia, de funcționalitatea apeductelor, de funcționalitatea sistemelor de canalizare, de depoluarea apelor, de evacuarea apelor uzate, favorizează deciziile antipopulare le guvernării. „În tăcerea asurzitoare a actualei administrații a capitalei, guvernarea oligarhică creează premizele pentru o catastrofă umanitară pentru toți locuitorii țării și, în mod special, pentru cei din Chișinău și suburbii, dependenți de sursa lor de alimentare cu apă, răul Nistru”- a spus Andrei Năstase.

Alexandru Slusari a subliniat, la rândul său, că atitudinea total inadmisibilă față de acest subiect vital pentru țara noastră a celor ce reprezintă astăzi în mod coordonat  Guvernul, Parlamentul și Președenția,  trădează expres că guvernarea urmărește satisfacerea unor interese personale obscure și neglijează cu desăvârșire interesele cetățenilor.

Participanții la conferința de presă au făcut apel către instituțiile statului, Parlament, Guvern, Președinte, SIS, să intervină prompt în scopul neadmiterii punerii în pericol a securității naționale a țării noastre.

Totodată ei s-au adresat partenerilor de dezvoltare ai țării să întreprindă acțiuni hotărâte în vederea renunțării de către părti la aceste proiecte care pun în pericol securitatea națională a Republicii Moldova și, în consecință interesele vitale ale locuitorilor municipiului Chișinău și ai suburbiilor.

„De apă și calitatea ei depind sănătatea și viața oamenilor. Iată de ce fac apel către toți aleșii (primari și consilieri) din  orașele şi satele (comunele) din componenţa municipiului Chișinău, către toți locuitorii capitalei, pentru a face front comun împotriva acestor intenții criminale, demonstrând prin petiții și fapte și vot că ne pasă de drepturile oamenilor la apă de calitate și la un mediu înconjurător sănătos”- a spus Andrei Năstase, afirmând că în calitatea sa de Primar General al Capitalei va continua să lupte pentru binele oamenilor. „Voi continua să fiu apărătorul drepturilor și libertăților constituționale ale oamenilor și voi lupta pentru realizarea lor plenară”- a mai spus Andrei Năstase.

Amintim că în ultima perioadă de timp, mai mulți reprezentanți ai societății civile, oameni de știință, experți au avertizat opinia publică națională și internațională despre pericolele iminente ale construcției celor 6 hidrocentrale de către Ucraina, țară cu care Guvernul Republicii Moldova are intenția să semneze un Acord în acest sens. Platforma DA a abordat acest subiect încă în noiembrie anul trecut, sesizând opinia publică printr-o Declarațicu privire la pericolul distrugerii fluviului Nistru și a riscurilor unei catastrofe umanitare în Republica Moldova și în regiune.
 
Aici prima declarație a Platformei DA în același context

5 mai 2018