Andrei Năstase: Împreună cu echipa mea de specialiști vom face exact ceea ce trebuie de făcut // INTERVIU

Imagine implicită

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Andrei Năstase, liderul Platformei DA, candidat la funcţia de Primar general al municipiului Chişinău, a vorbit despre campania electorală a alegerilor Primarului capitalei, despre oferta sa electorală și despre ce va întreprinde la cârma capitalei.

T.: Domnule Năstase, împreună cu echipa Dvs., ați făcut public programul electoral, eveniment  la care au participat Maia Sandu, liderul PAS și Viorel Cibotaru, liderul PLDM, dar și notorietăți din țară și străinătate.  Cum veți reuși să implementați propunerile din program în cazul victoriei la alegeri?

A.N.: Am declarat cu mai multe ocazii despre faptul că o bună parte din angajamentele electorale pot fi realizate într-un an, iar propunerile de ordin sistemic, cum ar fi dezvoltarea marilor proiecte de infrastructură, asigurarea condițiilor pentru confortul urban și susținerea proiectelor sociale vor fi continuate și realizate integral în cadrul unui mandat complet. Anume din acest considerent, programul nostru pentru dezvoltarea Chișinăului este orientat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. În primele luni ale acestui an de mandat vom pune bazele unei administrații eficiente prin eliminarea haosului și corupției, prin implementarea viziunii noastre cu privire la dezvoltarea durabilă a capitalei și a priorităților din programul electoral, absolut toate aceste lucruri reieșind din discuțiile pe care le-am avut cu locuitorii Chișinăului înainte și în timpul campaniei electorale.

Propun să le luăm pe rând. Prima acțiune fundamentală, ce nu mai suportă amânare, va fi inițierea audierilor publice cu privire la elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic General, document adoptat încă în martie 2007, depășit de timp și realități. Lipsa unui asemenea document actualizat este una din cauzele majore ale haosului ce favorizează corupția prin scheme frauduloase de delapidare a banului și patrimoniului public, apariția contrucțiilor ilegale, distrugerea patrimoniului istoric, etc. Din aceste considerente, vom accelera și vom duce la bun sfârșit procesul intenționat tărăgănat de către unii decidenți din Primărie în complicitate cu grupurile de interese din sfera imobiliară.  În conformitate cu articolul 15 din Legea cu privire la statutul municipiului Chișinău, Primarul general are atribuția directă de asigurare a elaborării planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, lucru care, cu regret constat, nu s-a întâmplat până acum.

O altă acțiune ține de elaborarea și implementarea Planului de reorganizare a administrației municipale care va include un mecanism mult mai eficient de management a subdiviziunilor, a serviciilor publice municipale, program de digitalizare a serviciilor, debirocratizare având ca abordare optimizarea numărului de funcționari, majorarea salariilor acestora, etc.  Vom înlătura dublarea funcţiilor şi vom spori responsabilitatea pentru realizarea punctuală a competenţelor. Vom introduce gradual mecanisme de management integrat a dezvoltării teritoriului municipiului cu utilizarea sistemului digital.

Altă prioritate ține de evaluarea activității instituțiilor, serviciilor și întreprinderilor municipale. Orice decizie privind managementul acestor structuri se va baza exclusiv pe criterii de performanță, integritate și meritocrație. În baza prevederilor Legii cu privire la statutul municipiului Chișinău, vom dispune în cel mai scurt timp efectuarea auditului întreprinderilor municipale pentru ca ulterior să asigurăm un management performant al acestora. Un obiectiv important va fi creșterea colectărilor la bugetul municipal în rezultatul optimizării activității acestor întreprinderi.

T.: Unii comentatori au declarat că multe din propunerile anunțate nu ar putea fi realizate fără a avea o majoritate în Consiliul municipal. Cum veți reuși realizarea angajamentelor electorale promise într-un eventual context ostil care va fi creat de către Consiliului municipal?

A.N.: Am declarat în mai multe rânduri necesitatea stabilirii unui dialog instituțional dintre Primarul general și Consilul municipal în interesul cetățenilor. Asta voi încerca să fac din prima zi de mandat. În același timp, n-aș fi de acord cu dumneavoastră referitor la prezumția existenței unui context ostil. Îndrăznesc să anticipez o susținere a unui număr de peste 20 de consilieri municipali, chiar și în cadrul finalului de mandat al Consiliului actual, ca mai apoi în 2019 să ne bazăm pe o majoritate solidă oferită de locuitorii municipiului pentru a reuși realizarea plenară a întregului program electoral.

În același timp, aș vrea ca locuitorii municipiului Chișinău să știe faptul că Primarul general are suficiente atribuții pentru a-și pune în aplicare angajamentele pentru care cetățenii i-au acordat încrederea lor. Aceste atribuții vizează toate aspectele administrării municipiului Chișinău, începând cu conducerea activității executive a Primăriei, numirea în funcții de conducere a mai multor categorii de funcționari și manageri, luarea deciziilor privind demolarea și evacuarea construcțiilor neautorizate, administrarea patrimoniului municipal și finalizând cu eliberarea autorizațiilor și actelor permise,  recepționarea lucrărilor de construcţie pe teritoriul municipiului, elaborarea și gestionarea bugetului municipal și multe alte atribuții, prevăzute expres de Legea privind statutul municipiului Chișinău.

T.: Cum veți elimina corupția din administrația municipală?

A.N.: Conform estimării experților instituțiilor publice, Chișinăul ratează anual din cauza corupției sute de milioane de lei, echivalentul a sute de mii de salarii, pensii sau alocații în fiecare an. Există însă și alte cifre neoficiale extrem de alarmante. Domeniile în care se manifestă cele mai grave probleme de corupție țin de organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, eliberarea obscură a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție, administrarea patrimoniului municipal, mai ales la capitolul terenuri și spații comerciale. Anume în aceste domenii vom interveni prioritar și fără menajamente pentru a elimina corupția.

În ceea ce privește lupta cu practicile de corupție în Primărie, Primarul general nu este procuror sau judecător, însă, grație atribuțiilor sale, a cunoștințelor în materie de legislație, tehnicilor de identificare și de combatere a schemelor infracționale el poate elimina pe baze legale corupții din sistem.

Conform prevederilor legii, Primarul general are atribuții importante în domeniul numirii şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă cu personalul Primăriei, pretorii, vice-pretorii şi secretarii preturilor de sector, conducătorii subdiviziunilor administrației publice municipale (direcții generale, direcții, servicii etc.), conducătorii de servicii publice, conducătorii instituțiilor publice municipale, conducătorii întreprinderilor municipale. Vreau să fiu înțeles corect: corupții, indiferent de funcții și rang, de apartenența lor politică sau de altă natură, vor fi eliminați din administrație și arătați întregului oraș: oamenii au dreptul să știe cine și cum i-a păcălit.

Aș vrea să vă dau un exemplu de corupție sistemică într-un sector important care se referă la  terenurile și spațiile ne-locative aflate în proprietatea publică a municipiului Chișinău. Chiar dacă în 2016 Centrul de Investigaţii Jurnalistice a desfășurat  o anchetă amplă care arată cum ajung bunurile municipale de milioane să fie închiriate, iar apoi trecute în proprietate privată la prețuri derizorii, la nivelul administrației municipale nu s-a făcut absolut nimic pentru eradicarea acestui flagel. Aceste practici criminale continuă și astăzi. Conform acelor investigații, dar și în rezultatul consultărilor cu experți în materie, am constatat că grupurile de interese de pe lângă Primărie au reușit să închirieze spații imense la un preț de doar câțiva lei per metru pătrat, iar alții  să privatizeze clădiri întregi cu sume derizorii evitând procedura licitațiilor, municipalitatea ratând zeci și sute de milioane de lei, bani care în loc să fie furați ar fi putut fi investiți în grădinițe, școli sau spitale. Acest lucru s-a întâmplat deși legea prevede posibilitatea organizării licitațiilor publice pentru darea în locațiune și privatizarea spațiilor și terenurilor din capitală.

Vă ofer și câteva cifre. Conform estimărilor  experților de la Centrul analitic „Expert-Grup”, s-a constatat că doar în perioada 2010-2014, pierderile de la privatizarea prin locațiune a bunurilor ce aparțin administrației publice locale din Chișinău au constituit 300 de milioane de lei. Tot în acea perioadă, conform datelor, au fost privatizate 234 de încăperi. Auditul a arătat că în cazul dării în locațiune, în 2014-2015, în 56 de cazuri, municipalitatea a transmis în chirie spații la un preț mai mic decât cel prevăzut de lege, iar prejudiciul s-a ridicat la cel puțin 19 milioane de lei. Iată un exemplu cum are loc jefuirea patrimoniului municipal și, implicit, a locuitorilor Chișinăului.

T.: Și ce propuneți Dvs. pentru a combate acest fenomen larg răspândit?

A.N.: Vom aplica cu strictețe legea care trebuie să fie egală pentru toți. În conformitate cu prevederile art.15 din Legea cu privire la statutul municipiului Chișinău, Primarul general răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale municipiului. Asta vom face.

În acest sens, pentru a elimina corupția din domeniul gestionării patrimoniului, vom asigura inventarierea (complexă și) detaliată a patrimoniului capitalei. Locuitorii Capitalei trebuie să știe cu exactitate ce le aparține în acest moment, este dreptul lor. Vom identifica și elimina erorile din evidența tuturor registrelor a patrimoniului municipal existența cărora oferă spații pentru abuzuri și fraudă. Vom analiza și revizui, în caz de necesitate, toate contractele de locațiune/arendă/comodat a patrimoniului municipal în vederea asigurării unor plăți reale care vor contribui la majorarea veniturilor bugetare. Înainte de a pleca la drum trebuie să știi foarte bine pe ce te bazezi. Și, știți la fel de bine ca și mine, locuitorii Chișinăului, cât de ordonat și conștiincios nu și-ar fi plătit taxele, niciodată nu au știut unde și pentru ce se duc banii munciți de ei. Pentru a face ordine, vom lansa un program de delimitare, înregistrare și evaluare a tuturor bunurilor imobiliare, aflate în gestiunea municipiului. După venirea noastră la conducerea Primăriei, înstrăinarea patrimoniului municipal, în special a terenurilor municipale în scopul construirii obiectelor comerciale va avea loc preponderent la prețul de piață cu folosirea largă a sistemului de licitații. Un element important va fi instituirea, după exemplul mai multor orașe moderne, a unui sistem de management digital al teritoriului. Chișinăul trebuie să fie un oraș modern și cu fapta, nu numai cu vorba.

Vă dau un alt exemplu concret de corupție: modalitatea în care bugetul municipal pierde bani imenși. Este vorba de strada Albișoara  78/4. Un teren aferent unei grădinițe de copii cu suprafață de 0,914 ha a fost privatizat doar cu 297 mii lei de către un oarecare Institut Umanistic Contemporan, filiala unei instituții private de învățământ din Rusia. La aspectul legalității acestei privatizări ne vom întoarce după 20 mai. Însă în Decizia Consiliului Municipal privind privatizarea terenului se indică că acesta ar fi fost destinat unui obiectiv social-cultural și a fost foarte clar formulată condiția neadmiterii schimbării destinației, reiterată și în contractul de vânzare-cumpărare. Ulterior, Institutul vinde clădirea grădiniței cu terenul aferent companiei de construcție Exfactor-Grup SRL și încasează doar oficial 9 milioane lei sau o sumă care depășește de 30 de ori prețul de privatizare a lotului de 0,914 ha. Ulterior, terenului brusc îi este schimbată destinația și devine pasibil pentru construcții.

În rezultat, bugetul municipal a pierdut peste 8,7 mil. lei și a fost închisă o grădiniță, iar clădirea acesteia a fost demolată. Suma pierdută doar la implementarea unei astfel de scheme obscure era suficientă pentru majorarea salariilor tuturor angajaților instituțiilor preșcolare din municipiu cu aproape 2863 lei anual. Este inimaginabil până unde s-a ajuns, la situații în care efectiv li se fură pământul de sub picioare copiilor noștri. E ca și cum ne-am fura singuri viitorul. Și vă garantez că așa ceva nu se va mai întâmpla în veci și-n pururi, iar cine a făcut această hoție va plăti cu vârf și îndesat, de va fi cunoscut și de către copiii care sunt acum încă la grădiniță.

Un alt caz se referă la Arena Sportivă. Nimeni nu spune că nu este nevoie în Chișinău, la fel ca în marile orașe din Europa, de o arenă sportivă. Însă, la fel ca în Europa, aceste lucruri se fac numai și numai cu respectarea legii. La noi, însă, Parlamentul prin lege specială a exclus din circuitul agricol 69,22 ha din comuna Stăuceni. Vă atenționez că locuitorii acestei localități, în cadrul reformei agrare, au rămas fără terenuri agricole. În conformitate cu legea menționată, pierderile pentru excluderea terenului din categoria agricolă nu se compensează. Chiar de la început, bugetul a pierdut circa 90 milioane lei. Ştim că, compania de construcție (dar noi cunoaștem cui aparține aceasta) va începe primele construcții pe terenul respectiv și deja dispune de dreptul de a procura lotul respectiv la prețul normativ cu coeficientul de reducere 0,5. Astfel, terenul, care a fost evaluat de experți independenți la minimum 50 mil. euro, va putea fi privatizat cu mai puțin de 45 mil. lei. Prin urmare, statul are de pierdut peste un miliard de lei., sumă suficientă pentru a majora salariile tuturor cadrelor didactice din țara cu aproximativ 3000 lei. Dacă vreți, pe de o parte ni se oferă mirajul unei vieți mai sănătoase, dar, în realitate, ni se oferă o viață într-o sărăcie și mai mare decât cea de până acum. Și asta pentru ca unii sau alții să câștige, dintr-o singură mișcare, 5 milioane de euro pentru sine, bani din taxele oamenilor. Este strigător la cer!

Tot în contextul combaterii fenomenului respectiv ne propunem și îmbunătățirea semnificativă a remunerării angajaților structurilor primăriei, lucru care ar fi posibil după implementarea Planului de restructurare complexă a administrației municipale. Este o axiomă faptul că salariile mici ale funcționarilor publici generează ineficiență și corupție.

T.: Aș vrea să vă întreb despre problemele curente, urgente cu care se ciocnesc locuitorii Chișinăului și pe care va trebui să le rezolvați din prima zi de mandat.

A.N.: Pe lângă activitățile fundamentale pe care le vom întreprinde în primul an de mandat, prioritară va fi și gestionarea cotidiană a  problemelor locuitorilor capitalei. Una din aceste probleme va fi pregătirea municipiului pentru perioada de iarnă. Mă refer în primul rând la sezonul de încălzire. În acest sens, vom soluționa problemele legate de termoficare, ermetizarea blocurilor, dar și rezolvarea problemei apei menajere. Un alt aspect al pregătirii pentru perioada de iarnă va fi eficientizarea sistemului de deszăpezire pentru a asigura un nivel mult mai înalt al acestor servicii iarna viitoare. Vom dovedi că suntem gospodari și cu fapta, nu doar cu vorba și cu plimbatul pe la televiziuni, iar pentru aceasta vara trebuie să ne construim sania, iar iarna să ne îngrijim de carul pentru vara următoare. Administrația înseamnă fapte, nu vorbe frumoase.

O altă direcție importantă va fi organizarea unor ample activități de curățenie. Aici mă refer la curățarea parcurilor, grădinilor publice, spațiilor verzi, a râului Bâc. De asemenea, trebuie să eficientizăm mecanismul de salubrizare, de colectare și evacuare a deșeurilor, etc. Vom stabili un parteneriat cu agenții economici, toate instituțiile municipale, instituțiile de învățământ, instituțiile medicale, cu toți locuitorii în vederea creșterii standardelor de curățenie a orașului și de menținere a acesteia.  Dacă vreți, Chișinăul poate fi privit ca locuința noastră, a tuturor: nu poți aduce musafiri acasă fără să faci curățenie și să arunci gunoiul.

Vom încuraja curățenia în jurul blocurilor de locuit prin stimularea în continuare a campaniilor de salubrizare și oferirea unor beneficii celor mai harnici administratori de blocuri și asociații de locatari.

De asemenea, vom organiza concursuri, competiții între preturi, cartiere, blocuri. Accentuez atât de mult aspectul curățeniei deoarece la fiecare întâlnire, tot mai mulți locuitori invocă degradarea ecologică a orașului, tăierea copacilor, poluarea și lipsa unei comunicări eficiente între autorități și locatari.

Toate probleme curente ale orașului le vom  soluționa prin intermediul atribuțiilor legale ale Primarului general în ceea ce privește conducerea, coordonarea și controlul activității serviciilor publice. Această coordonare va fi realizată în cadrul ședințelor operative cu participarea responsabililor de domeniile lor de activitate. Toate problemele orașului le vom rezolva printr-un parteneriat comun între administrație, societate civilă și locuitori.

Un alt aspect ține de reparația drumurilor. Noi nu vom spune că actuala administrație a capitalei, cu încuviințarea oligarhului, are o abordare populistă. Drumurile făcute pentru a repara mașinile stricate în gropile din oraș stau singure mărturie. O problemă care nu este rezolvată generează altă problemă, și tot așa. Drumurile Chișinăului sunt o rușine, și aici vorbesc de drumurile pe care merg zi de zi oamenii, nu doar cele din centru, făcute pentru ochii lumii. Drumurile din Chișinău trebuie reparate o dată și bine! Tocmai de aceea vom pune la punct proceduri manageriale performante pentru a asigura întreținerea permanentă, calitativă a drumurilor. Pornind de la atribuțiile Primarului privind coordonarea și asigurarea controlului lucrărilor de întreținere și modernizare a drumurilor, vom asigura un management riguros, în special pe partea de control al calității reparației drumurilor, controlul calității materialelor, eliminarea practicilor de furt a materialelor, acceptarea lucrărilor doar în baza unei verificări riguroase și creșterea perioadei de garanție contractuale.

Un aspect deseori neglijat este responsabilitatea legală a Primarului general de colaborare cu primarii orașelor şi satelor (comunelor) din componenţa municipiului în vederea soluționării problemelor comune și funcționării serviciilor publice de interes municipal. În acest sens, vom susține suburbiile în asigurarea accesului la transport sigur și eficient(calitativ), alocarea unor finanțări adecvate pentru centura de aur a Chișinăului și altele.  Numai mie mi se pare că de prea multe ori urcatul într-o rutieră a devenit ca un fel de plecat pe front: știi când pleci dar nu știi când ajungi, și dacă vei ajunge înapoi întreg sau rănit?

Aș menționa că am avut foarte multe întâlniri cu locuitorii satelor și orașelor, care întră în componența municipiului. Le știu foarte bine principalele probleme și consider că s-au acumulat multe datorii față de Centura noastră de aur a suburbiilor. Tot timpul, înainte de alegeri mulți candidați merg încolo după sprijin pentru salvarea vectorului european al capitalei. Obțin votul apoi uită de acești oameni. Nu poate exista nici o justificare când locuitorii satelor la distanța de 7-8 km  de la capitala să nu aibă niște condiții elementare de confort, să meargă pe jos câțiva kilometri până acasă și să achite ultimii bani pentru gazificare, canalizare și drumuri. Iată de ce avem un Program special pentru dezvoltarea suburbiilor, care poate fi implementat plenar pe parcursul unui mandat deplin și care prevede creșterea calității vieții, egalarea condițiilor de trai pentru toți locuitorii municipiului, indiferent locuiesc – în oraș sau în suburbiile.

T.: Un element extrem de important sunt sursele financiare pentru a realiza angajamentele electorale. Aș vrea să vă întreb despre identificarea resurselor financiare pentru a implementa programul electoral.

A.N.: Înainte de a vă da un răspuns extins la această întrebare, aș vrea să accentuez faptul că în baza atribuțiilor Primarului general în domeniul bugetar, elaborarea bugetului municipal, începând cu anul 2019, va avea loc în baza priorităților cetățenilor, după o largă consultare cu societatea civilă, asociațiile de locatari, etc.  Vă asigur că realizarea atribuțiilor Primarului în ceea ce privește elaborarea bugetului municipal va avea loc în baza unui proces transparent, participativ, inclusiv prin organizarea audierilor publice.

Inițial, în primul an de mandat, principala sursă de creștere a veniturilor o va constitui eficientizarea administrării patrimoniului municipal, despre care deja am menționat anterior. Raportul Curții de Conturi denotă că bugetul municipal este prejudiciat cu 688,5 milioane lei din cauza  gestionării ineficiente a acestui patrimoniu. Altfel spus, aproape 34 de milioane euro.

O altă componentă constă în creșterea colectărilor la bugetul municipal în rezultatul optimizării activității întreprinderilor municipale.

O sursă importantă este recuperarea veniturilor anuale de sute de milioane de lei, ratate din cauza corupției și a schemelor frauduloase în diverse domenii ale funcționării administrației municipale pe care le vom demonta.

Atragerea resurselor financiare prin accesarea, inclusiv a granturilor, fondurilor europene,  proiectelor de asistență orientate spre dezvoltarea infrastructurii, creșterea eficienței şi calității serviciilor publice, consolidarea capacității instituționale a municipiului, vor fi o prioritate. În acest sens, ne vom inspira plenar din experiența, bunele practici și proiectele de succes ale orașelor din Europa și din România, Oradea, Cluj, Alba Iulia și altele. Am vorbit cu mai mulți primari din orașe din România și din Europa, toți, absolut toți vor să ne ajute, inclusiv cu echipe de expertiză, care știu cum se face și se duce la bun sfârșit un proiect de acest gen. În administrație, repet, nu se reinventează roata, principiul meu este să folosim la maxim experiența celor care au dat deja rezultate.

Vom avea o politică activă de colaborare cu partenerii de dezvoltare, care și-au exprimat deja disponibilitatea pentru un amplu suport în acest sens. Vom avea o politică externă activă prin identificarea oportunităților pentru stabilirea și dezvoltarea parteneriatelor la nivel internațional, inclusiv prin realizarea înfrățirilor cu alte orașe. Deja, în urma vizitelor mele recente în România am schițat mai multe oportunități de obținere a fondurilor externe, fie direct de la prietenii noștri de peste Prut, fie de la Uniunea Europeană prin intermediul unor parteneriate economice cu orașele din România.

Un alt instrument pe care îl vom utiliza pentru implementarea unor mari proiecte de infrastructură îl reprezintă mecanismele oferite de parteneriatul public-privat.

După schimbarea puterii la nivel național, eu cred că foarte rapid vom asigura descentralizarea veritabilă și reformarea reală a justiției. În rezultat, capitala va obține toate pârghiile necesare pentru realizarea unei politice fiscale stimulente, echilibrate, atractive și predictibile, bazate pe integritatea fiscală, care pe de o parte, să încurajeze atragerea investițiilor, iar pe de altă parte, să sporească încasările la bugetul municipal. Crearea condițiilor atractive pentru atragerea investitorilor locali și străini va fi o prioritate. Vom susține și atragerea investițiilor din partea Diasporei.

În ceea ce privește contractarea împrumuturilor, vom avea o politică de menținere a unui grad minim de îndatorare a municipiului pentru a avea posibilitate de contractare de finanțări suplimentare pentru dezvoltarea și modernizarea capitalei. În acest sens, vom respecta prevederile Legii cu privire la finanțele publice locale conform căreia volumul total al împrumuturilor pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, nu trebuie să depăşească 5% din totalul veniturilor aprobate/rectificate ale bugetului municipal. În ceea ce privește contractarea împrumuturilor pentru cheltuieli de capital vom respecta întocmai prevederile legii conform căreia suma totală a plăţilor anuale (rambursarea sumei, achitarea dobânzilor şi altor plăţi aferente) legate de deservirea datoriilor bugetului municipal la împrumuturile contractate sau garantate şi/sau care urmează a fi contractate sau garantate nu va depăşi 20% din totalul veniturilor anuale al bugetului municipal.

T.: Ați fost acuzat că participarea Dvs. în campanie contribuie la politizarea acestui scrutin electoral. Cum comentați aceste reproșuri?

A.N.: După cum ați putut constata, în această campanie electorală am acordat prioritate absolută subiectelor ce țin de problemele orașului. Încerc și acum să acord o atenție mai mică agendei politice. Pentru că ne așteptam la acest lucru, încercăm să ignorăm campania murdară pe care o lansează holdingul lui Plahotniuc și Dodon împotriva noastră.  Strategia lor este de a împroșca cu minciuni pentru a ne ține ocupați să le dezmințim. Ceea ce nu știu acești doi așa-zişi politicieni este că lumea s-a săturat de minciuni și noroi aruncat în stânga și-n dreapta, lumea așteaptă soluții concrete la probleme concrete. Dar nu putem avea așa pretenții de la niște lideri de conjunctură care stau închiși în birourile lor luxoase, neavând să dea ochii cu oamenii decât înconjurați de gărzi de corp, ca mafioții.

Adevărata politizare a administrației municipale, dar și a campaniei electorale are loc tocmai din partea contracandidatului meu, candidatului PD și al lui Plahotniuc, Silvia Radu. Anume PD-ul a promovat-o abuziv în funcție ignorând toate principiile ce țin de funcționarea autonomiei locale, anume PD-ul împreună cu Silvia Radu elimină abuziv funcționari din cadrul Primăriei înlocuindu-i cu oameni din clientela politică a lui Plahotniuc.

Această politizare abuzivă a fost confirmată, inclusiv, prin intermediul rezoluției  adoptate la cel de-al 34-lea Congres al Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, desfășurat pe 27-28 martie 2018.

Una din concluziile raportorilor (Dna Gunn Marit Helgesen (Norvegia) și Dl Marc Cools (Belgia) s-a referit la faptul că Primarul instalat de Plahotniuc nu are legitimitate și că mandatul său este obținut cu mari abateri de la prevederile cadrului legal. Tot în cadrul acestei rezoluții este constatat faptul că „situația democrației locale din Republica Moldova s-a deteriorat substanțial față de ultimul raport de monitorizare a Congresului din 2012”.

T..: Ce părere aveți despre Silvia Radu?

A.N.: Prea multe nu ar fi de spus despre un om care nu-și mai aparține.

Dacă vreți să vorbim în cifre, haideți să ne reamintim câte voturi a obținut doamna Silvia Radu la nivelul întregii țări la alegerile prezidențiale din toamna lui 2016: 5.276 de voturi. Puțin peste 5.000 de oameni au avut încredere, în toată țara, în proiectele ei. Gândiți-vă că numai în Chișinău avem peste 650.000 de alegători. De ce am crede că acum, brusc, proiectele ei ar fi mai bune? Pe 20 mai vom putea vedea – în cifre – cât de mult contează propaganda mincinoasă în măsluirea unor alegeri.

Și, dacă tot vorbim de cifre, haideți să  privim și „realizările” acestei doamne ca manager, tot din prisma datelor exacte. Părerea mea se bazează în mare parte pe raportul ANRE din 2013 legat de activitatea din perioada anilor 2010-2012 al companiei Union Fenosa condusă de Primar interimar al capitalei, degrevat din funcţie pe perioada campaniei electorale. Acest raport este ca o sentință dată așa-ziselor calități manageriale și de integritate a candidatului lui Plahotniuc.

ANRE constată, citez: „Cheltuieli suplimentare și ineficiente în sume considerabile” și „nerespectarea principiului eficienței maxime la costuri minime”.

Raportul menționează mai multe nereguli grave în gestionarea întreprinderii care au influenţat creşterea tarifelor la energia electrică pentru populaţie. Vă amintesc că în perioada în care a condus compania, preţurile la energia electrică s-au dublat, iar în martie 2015, Silvia Radu a cerut fără echivoc la ANRE ca tariful la energie electrică să fie majorat cu cel puţin 50 la sută.

În ceea ce privește salariul lunar de 430 de mii de lei pe care îl avea la Fenosa, acești bani au venit de pe piaţa locală, din tarifele achitate de consumatorii moldoveni. Dacă analizăm statistica pe domenii pentru anul 2015 – ultimul an de activitate al Silviei  Radu, atunci salariul mediu în sfera producerii și furnizării energiei electrice a fost de 8196,7 lei sau de peste 52 de ori mai mic decât remunerarea lunară a doamnei.

De asemenea, domnia sa a transferat  zeci de milioane de lei de la Fenosa către o firmă creată tot de ea. Potrivit unor surse, din acest motiv, pe marginea raportului dat ar fi fost inițiate cel puţin 2 dosare penale. Anume acesta este adevăratul motiv al plecării din fruntea companiei. Fiind șantajată cu dosare penale, ea execută ordinele lui Plahotniuc, care în maniera sa uzurpatoare a adus-o în Primărie în mod fraudulos.

Aceste așa-numitele „performanțe” trebuie să le judece nu doar alegătorii, plătitorii de tarife exagerate la energie electrică. Un om acuzat de fraude, de îmbogățirea pe spatele cetățenilor săraci, trebuia anchetat penal, deferit justiției și  nu instalat în fruntea capitalei.

T.: Cine este principalul concurent al Dvs. în aceasta campania electorală?

A.N.: Principalul meu concurent este dezinformarea. Minciuna, știrile false, toate energiile acestea negative revărsate asupra mea și colegilor mei în timpul acestei campanii electorale au avut un singur scop: acela de a îi împiedica pe chișinăueni să cunoască în amănunt proiectele noastre, răspunsurile noastre la problemele orașului. În lipsă de soluții, doar cu gândul a înavuțire prin subjugarea banului public, coordonatorii celorlalți candidați au decis că lumea trebuie ținută cât mai departe de dreptate și adevăr.

Eu cred că toți cetățenii atenți văd această campanie murdară pe care au lansat-o Plahotniuc și Dodon împotriva noastră. Dar eu sunt călit încă din perioada campaniei prezidențiale din 2016 și chiar mă mândresc că acum am devenit ținta principală a propagandei binomului, la fel cum colega noastră Maia Sandu a avut de îndurat minciuni siriene gogonate în campania prezidențială.  Frica și disperarea  regimului se simt tot mai tare. Ei știu că victoria noastră ar întoarce mare speranță oamenilor și înseamnă o fisură serioasă în temelia sistemului statului capturat, oligarhizat.

În acest context, atrag mai puțină atenție celor, pe care Plahotniuc i-a delegat în această cursă electorală și care sunt vulnerabili în fața rapoartelor ANRE, a dosarelor penale privind  escrocherii și spălări de bani, prin complicitatea în schema de concesiune a jumătății din teritoriul țării unei firme – offshor cu reputație dubioasă, fie prin șantajul liderilor lor politici, fie în baza relațiilor pecuniare.

Împotriva mea se află sistemul de guvernare antipopulară, iar alături de mine sunt sute de mii de oameni suferinzi și umiliți de această grupare mafiotă.  Văd asta zi de zi, la fiecare întâlnire unde sunt în mijlocul oamenilor.

T.: Domnule Năstase, cei din echipa Dvs. spun că, în ultimul timp, se întețesc tot mai mult și mai mult atacurile mediatice la adresa Dvs. Prin ce se explică asta și ce credeți despre acuzațiile ce vi se aduc?

A.N.: Analizând prestația acestei antiprese, finanțată de Plahotniuc și Dodon din miliardele furate de la oameni, constatăm o continuitate a linșajului început încă înainte de campania electorală prezidențială. Dacă minciunile rămân în mare aceleași, cifrele vehiculate au crescut. Mercenarii oligarhului vorbesc de niște case pe care nimeni nu le poate arăta. De ce?  Pentru că în afară de casele noastre părintești și casa familiei noastre, construită pe veniturile obținute în Moldova și în străinătate ca avocat și apărător al drepturilor omului timp de peste zece ani, în care am locuit la cămin, altele nu există. Sigur, dacă canalele oligarhului ar arăta acareturile casei părintești s-ar face de râs și în fața celor care nu au acces la presa cu adevărat liberă și independentă. Trebuie să spun un lucru, minciuna cu casele folosită în atacurile la adresa mea nu e deloc originală, inepții similare au fost tirajate și la adresa Dlui Klaus Iohannis, președintele României, în campania prezidențială.

De asemenea, aș vrea să remarc faptul că și metodele murdare folosite în campania prezidențială de la noi din 2016 împotriva dnei Maia Sandu sunt parcă trase la indigo. Vă amintiți de cei 30 de mii de sirieni inventați de Plahotniuc și Dodon cu care speriau lumea? Ei bine, acum au  inventat că aș vinde capitala unor emiri și șeihi de pe lună, pe nu știu câte sute de ani. Fanteziile lor bogate se dovedesc, în cele din urmă, niște aberații bolnave, pe care nici bunii noștri medici nu au cum să le trateze.

Sincer vorbind, chiar mă bucur să fac parte din această cohortă a oamenilor puternici atacați de presa angajată și mincinoasă a celor ce se tem de victoria noastră.

Sigur, nici acum nu lipsesc site-urile și paginile false de pe rețelele de socializare, clipurile video regizate de ei, ascultarea telefonului sau urmărirea mea zilnică.

Această strategie de campanie a lui Plahotniuc-Radu-Ceban este păguboasă în primul rând pentru ei, deoarece, orice s-ar spune, Chișinăul și suburbiile sale sunt localități mult mai bine informate, cu oameni care au acces la presa liberă și independentă, care comunică mai des cu mine și cu echipa mea. De aceea sunt încrezător că toate aceste mizerii pe care încearcă să mi le atribuie se vor întoarce pe 20 mai împotriva lor, ca un bumerang.

Diferența dintre mine și ei, este că eu am încredere în oameni și  nu despre mine este vorba, nu despre candidatul lui Ghimpu, Șor, a lui Dodon, nu despre candidații lui Plahotniuc, este vorba despre oameni, despre grijile și nevoile lor.

Nu vreau să închei acest interviu fără să fac un apel: pe 20 mai, ieșiți la vot! Și nu ieșiți singuri, veniți cu părinții, cu frații, cu prietenii, cu colegii de muncă.  Votul este singurul instrument care încă ne-a rămas pentru a dărâma democratic această oligarhie sufocantă. Un vot durează un minut, însă așteptarea unei alte ocazii poate dura ani de zile. Haideți cu toții la vot, să le arătăm că nu ne este frică și nu ne impresionează televiziunile, minciunile și gărzile lor de corp! Singurul lucru neacaparat încă este capitala, de aici putem începe, să dăm un exemplu pentru toată țara! Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles de către toți oamenii capitalei: Istoria unui oraş este scrisă de caractere! Cu alte cuvinte, este vorba despre caracterul celor pe care-i alegem și de caracterul celor care aleg. Pentru că, dragii mei concetățeni, viata pe care o trăim astăzi este rezultatul alegerilor pe care zilnic le facem.

Pe 20 mai vom alege din nou! Opțiuni prea multe nu există! Dacă considerați că este bine așa, cu oligarhii stăpânindu-ne complet viața, dați-le votul lor, nu mie! Dacă vă doriți respect, liniște, stoparea furtului din bugetul orașului, eliminarea corupției, o creștere reală a calităţii vieții, acordați-mi încrederea și rugăciunea voastră! Și împreună cu echipa mea de specialiști vom face exact ceea ce trebuie de făcut!