APEL către CSM, semnat de 70 de jurnalişti şi instituţii media: Iniţiativa de schimbare a modului de publicare a hotărârilor judecătoreşti afectează grav transparenţa justiţiei

Imagine implicită

Iniţiativa de schimbare a modului de publicare a hotărârilor judecătoreşti afectează grav transparenţa sistemului judecătoresc şi limitează accesul la informaţii de interes public. Este opinia a 70 de jurnalişti şi instituţii de presă care au semnat un apel adresat Consiliului Superior al Magistraturii.

Instituţia urmează mâine să examineze această iniţiativă care prevede anonimizarea în hotărârile judecătoreşti publicate pe portalul web al instanţelor judecătoreşti a identităţii tuturor persoanelor fizice.

„Aceasta va împovăra semnificativ jurnalismul de investigaţie şi va face imposibilă găsirea de către public a hotărârilor judecătoreşti în cauzele de rezonanţă şi a informaţiilor despre modul de examinare a acestor cauze. Aceasta vă reduce şi mai mult încrederea în justiţie. Promovarea şi eventuala votare a acestui Regulament are loc contrar angajamentelor asumate în luna august 2017 de către conducerea CSM, care s-a angajat să revizuiască prevederile problematice ale regulamentului cu implicarea reprezentanţilor societăţii civile şi a jurnaliştilor”, se spune în apelul jurnaliştilor.

Anterior, mai multe organizaţii ale societăţii civile au expediat anterior în adresa CSM mai multe recomandări pentru îmbunătăţirea Regulamentului privind publicarea hotărârilor judecătoreşti pe portalul unic al instanţelor. Niciuna din acele recomandări nu au fost acceptate în proiectul propus pentru votare.

În acest context, semnatarii apelului cer amânarea adoptării în şedinţa de mâine a CSM a Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti propus de secretariatul CSM şi revenirea la procesul de elaborare a  Regulamentului in cadrul grupului de lucru.

Vă prezentăm textul integral al apelului adresat CSM:

APEL PUBLIC CĂTRE CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Iniţiativa de schimbare a modului de publicare a hotărârilor judecătoreşti afectează grav transparenţa sistemului judecătoresc şi limitează accesul la informaţii de interes public

9 Octombrie 2017

Jurnaliştii şi reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile semnatare îşi exprimă nedumerirea în legătură cu includerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 10 octombrie 2017 a noului Regulament cu privire la modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti. Proiectul prevede anonimizarea în hotărârile judecătoreşti publicate pe portalul web al instanţelor judecătoreşti a identităţii tuturor persoanelor fizice. Aceasta va împovăra semnificativ jurnalismul de investigaţie şi va face imposibilă găsirea de către public a hotărârilor judecătoreşti în cauzele de rezonanţă şi a informaţiilor despre modul de examinare a acestor cauze. Aceasta vă reduce şi mai mult încrederea în justiţie.

Promovarea şi eventuala votare a acestui Regulament are loc contrar angajamentelor asumate în luna august 2017 de către conducerea CSM, care s-a angajat să revizuiască prevederile problematice ale regulamentului cu implicarea reprezentanţilor societăţii civile şi a jurnaliştilor. Din august 2017 jurnaliştii şi reprezentanţii societăţii civile nu au fost invitaţi la vreo şedinţă a grupului de lucru care lucrează la elaborarea Regulamentului şi nicio versiune modificată a respectivului Regulament nu a fost şi încă nu este publicată pe pagina web a CSM. Reprezentantul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a invitat câţiva jurnalişti pentru a discuta proiectul Regulamentului la 11 octombrie 2017, în timp ce documentul este deja pus pe agenda CSM pentru a fi votat la 10 octombrie 2017.

Versiunea curentă a proiectului Regulamentului trezeşte îngrijorări serioase, deoarece reduce considerabil transparenţa sistemului judiciar. Versiunea propusă pentru votare prevede, printre altele:

Excluderea datelor cu privire la numele şi prenumelui părţilor din hotărârile judecătoreşti publicate pe portalul instanţelor judecătoreşti, ceea ce va face imposibilă găsirea hotărârilor judecătoreşti de către jurnalişti şi public. Regulamentul în vigoare nu prevede o astfel de măsură;

Plasarea pe portalul instanţelor de judecată a informaţiei despre şedinţele de judecată cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare şi radierea informaţiilor după încheierea şedinţelor de judecată. Acest fapt va îngreuna foarte mult, dacă nu chiar va face imposibilă, monitorizarea dosarelor de rezonanţă. Regulamentul actual nu prevede radierea acestor informaţii. De asemenea, prevederea termenului de 3 zile va împiedica plasarea pe portalul instanţelor de judecată a informaţiei despre şedinţele de judecată în cazul cererilor care trebuie să fie soluţionate în decurs de 24 ore de la depunere (de ex., ordonanţa de protecţie);

Extinderea categoriilor de hotărâri judecătoreşti care nu vor mai fi publicate pe portalul instanţelor judecătoreşti. Proiectul regulamentului introduce temeiuri noi care justifică nepublicarea hotărârilor judecătoreşti, cum ar fi: „interesul respectării moralităţii” sau „circumstanţele speciale pentru a nu aduce atingere intereselor justiţiei”. Aceste temeiuri sunt foarte vagi şi lasă loc pentru abuzuri. Investigaţiile jurnalistice deja au constatat că multe hotărâri judecătoreşti sunt anonimizate, deşi nu ar fi trebuit să fie anonimizate;

– Accesul integral la hotărârile judecătoreşti printr-un mecanism de identificare a utilizatorului, după o înregistrare prealabilă. Proiectul prevede posibilitatea accesării hotărârilor judecătoreşti în format integral pentru jurnalişti şi cercetători. Acest fapt este ilogic, dacă se doreşte protecţia vieţii private. Jurnaliştii nu ar trebui să aibă acces la hotărârile în care protecţia vieţii private este justificată. Pe de altă parte, accesarea hotărârilor judecătoreşti printr-un mecanism de logare permite identificarea şi monitorizarea jurnaliştilor, fapt inacceptabil într-o societate democratică. Mai mult, această propunere nu este susţinută de fapte. În regulament nu este specificat când ar putea fi creat sistemul prin care jurnaliştii să aibă acces la hotărârile judecătoreşti depersonalizate şi care ar fi termenii şi condiţiile. Acest proces ar putea dura luni de zile sau chiar ani de zile.

Nu sunt deloc clare considerentele din care aspectele de mai sus sunt promovate cu o atare insistenţă. Protecţia vieţii private nu poate justifica astfel de măsuri radicale, care limitează atât de mult transparenţa actului de justiţie. Pe de altă parte, proiectul nu rezolvă în niciun fel problema restricţionării căutării hotărârilor după numele părţilor, funcţie exclusă fără vreun temei legal de pe portalul naţional al instanţelor de judecată în ianuarie 2017.

Mai multe organizaţii ale societăţii civile au expediat anterior în adresa CSM mai multe recomandări pentru îmbunătăţirea Regulamentului privind publicarea hotărârilor judecătoreşti pe portalul unic al instanţelor. Niciuna din acele recomandări nu au fost acceptate în proiectul propus pentru votare. Mai mult, nu se explică nici din care considerente ele nu au fost acceptate, deşi se bazează pe cele mai bune practici comparate.

În forma în care a fost propus, proiectul regulamentului nu poate fi susţinut. Adoptarea acestuia va însemna închiderea sistemului judecătoresc faţă de public, scăderea şi mai mare a încrederii în justiţie şi anularea progreselor majore ale Republicii Moldova în asigurarea transparenţei sistemului judiciar, realizate începând cu anul 2009. Aceste prevederi sunt contrare şi obiectivelor şi spiritului Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016. Mai mult, anularea posibilităţii de identificare a hotărârilor judecătoreşti după numele persoanelor în orice cauză va face imposibilă verificarea trecutului persoanelor care pretind la funcţii înalte în stat, precum şi monitorizarea cauzelor de corupţie. Munca jurnaliştilor de investigaţie va fi practic imposibilă.

Organizaţiile semnatare remarcă cu satisfacţie poziţia Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) în acest caz, care a elaborat propriul proiect de regulament, care urmează logica celor mai bune practici comparate şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Organizaţiile semnatare recomandă utilizarea regulamentului CSJ drept bază pentru următoarele discuţii în cadrul grupului de lucru creat pentru îmbunătăţirea regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti, cu îmbunătăţirea prevederilor acestui regulament în partea ce ţine de definirea mai exactă a categoriilor de hotărâri care pot sau nu pot fi publicate pe portalul instanţelor, precum şi stabilirea principiului conform căruia nepublicarea şi depersonalizarea hotărârilor reprezintă o excepţie şi nu regula.

Semnatarii solicită Consiliului Superior al Magistraturii:

– Amânarea adoptării în şedinţa CSM din 10 octombrie 2017 a Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti propus de secretariatul CSM;

– Revenirea la procesul de elaborare a  Regulamentului in cadrul grupului de lucru, având ca bază proiectul Regulamentului elaborat de Curtea Supremă de Justiţie, cu participarea  reprezentanţilor presei şi a societăţii civile. în baza celor mai bune practici comparate. Publicarea din timp a informaţiilor despre  şedinţele grupului de lucru, precum şi a versiunii de lucru a Regulamentului.

Organizaţii şi persoane semnatare:
AGORA
Amnesty International
Asociatia pentru Democraţie Participativa (ADEPT)
Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER)
Asociaţia Presei Independente (API)
Asociaţia Promo-LEX
A.O. Comunitatea „WatchDog.MD”
BizLaw.md
Centrul Analitic Independent Expert-Grup
Centrul de Drept al Femeilor
Centrul de Informaţii GENDERDOC-M
Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJ)
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
CPR Moldova
Deschide.MD
#diez.md
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”
Institutul de Politici Publice (IPP)
Institutul de Politici şi Reforme Europene (IPRE)
Juriştii pentru Drepturile Omului
Jurnal de Chişinău
Jurnal.md
Jurnal TV
moldNova.eu
Mold-street
Platforma E-Sanatate.MD
Platzforma.md
Portalul Anticoruptie.md
Portalul Moldova Curată
Portalul UNIMEDIA
PRO TV Chişinău
Report.md
RISE Moldova
Ziarul Timpul
Transparency International – Moldova
TV8
Ziarul de Gardă
Ziarul Naţional
Barbăroşie Lilia, jurnalistă (Radio Europa Liberă)
Basiul Valentina, jurnalistă
Bucataru Victoria (APE)
Călugăreanu Vitalie, jurnalist (Deutsche Welle)
Chirilescu Carolina, jurnalistă (Jurnal de Chisinau)
Ciobanu Marina, jurnalistă (Ziarul de Gardă)
Cioina Elena, jurnalistă
Colun Mariana, jurnalistă
Corai Tatiana, jurnalistă
Corobceanu Svetlana, jurnalistă (Jurnal de Chişinău)
Cozonac Cornelia, jurnalistă de investigaţie
Eşanu Anatolie, jurnalist (Ziarul de Gardă)
Galben Dorin, reporter
Grabovski Fulga, avocat la CA „Grabovski Fulga”
Lungu Diana, jurnalistă
Morari Natalia, jurnalistă (TV8)
Moşneag Victor, jurnalist (Ziarul de Gardă)
Munteanu Galina, jurnalistă
Munteanu Victor, director al Programului de Justiţie şi Drepturile Omului, Fundaţia Soros – Moldova
Nani Anastasia, jurnalistă
Papuc Irina, jurnalistă
Popa Victoria, jurnalistă (Jurnal de Chişinău)
Porubin Natalia, jurnalistă (CIJ)
Raţă Mariana, jurnalistă
Scobioală Natalia, activistă Curaj.TV
Ştefârţă Sorina, jurnalistă
Terguţă Ion, jurnalist
Zaharescu Natalia, reporter (Radio Chişinău)
Zaharia Lilia, jurnalistă (Portalul Moldova Curata.md)
Zaharia Viorica, redactor Moldova Curata