start_1157870Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „Apollo” solicită CCA investigarea unui caz de manipulare și dezinformare a opiniei publice efectuate de postul de televiziune Publika TV.

Or, potrivit „Apollo”, la data de 3 octombrie curent Publika TV a difuzat un reportaj în care a fost denaturat adevărul și s-au folosit tertipuri de montaj prin care a fost manipulată opinia publică.

Vedeți mai jos textul integral al sesizării.

Sesizare

Prin prezenta, AO Apollo solicită CCA investigarea cazului de manipulare şi dezinformare a maselor efectuată de postul de televiziune Publika TV, titular de licenţă Ştiri Media TV SRL, care, la data de 03 octombrie 2013 au difuzat reportajul „Comuniştii, în căminele studenţeşti, pentru a chema tinerii la proteste. „Mi-au propus 80 de lei pentru a merge în centru„”, ce a fost plasat şi pe siteul pubika.md.

În cadrul acestui reportaj a fost reflectată informaţia potrivit căreia deputatul PCRM Iurie Muntean i-a vizitat pe studenţii Universităţii de Stat din Moldova pe care a încercat să îi convingă să se alăture comuniştilor în lupta împotriva actualei puteri. Totodată, au fost prezentate imaginile cu un tînăr din declaraţiile montate ale căruia reieşea că el afirmă că „Pe la ora 12.00 mi-a propus cineva 80 de lei pentru a merge pe două ore în centru. Nu era să merg să strig acolo, dar cunosc câteva persoane care s-au dus la aceste manifestaţii”.

Investigînd acest subiect, jurnaliştii de la postul de televiziune Accent TV, au realizat reportajul „КАК СТУДЕНТ СТАЛ ЖЕРТВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГР”, din care reiese că tînărul prezentat la Publika TV nu a făcut afirmaţiile indicate, ci acestea au fost executate prin tertipuri de montaj, prin ce a fost denaturat adevărul şi dezinformată opinia publică.

Considerăm că o atare stare de lucruri este inadmisibilă, iar conduita postului de televiziune Publika TV formează contravenţii în sensul Codului audiovizualului, avînd în vedere că ele contravin:

prevederilor art.7 alin. (4), lit. a) şi b) din Codul audiovizualului: „pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît informaţia care compune ştirea să fie veridică şi să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri”;

prevederilor art.10 alin.(1) din acelaşi Cod:„în Republica Moldova, dreptul la informare completă, obiectivă şi veridică, dreptul la libera exprimare a opiniilor şi dreptul la libera comunicare a informaţiilor prin intermediul mijloacelor de radiodifuziune şi televiziune sînt garantate de lege”;

prevederilor alineatului (5) al aceluiaşi articol, reieşind din care „Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor”.

Astfel, prin reportajul nominalizat Ştiri Media TV SRL a deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj (fapt care este întrevăzut din imaginile video), au difuzat informaţii neveridice (tînărului nu i-au fost propuse mijloace băneşti pentru a participa la demonstraţii), publicul a fost dezinformat şi şi-a format impresia eronată referitoare la achitarea banilor pentru participarea la acţiunile de proteste, formarea liberă a opiniilor a fost denaturată.

În aceste împrejurări, Asociaţia APOLLO avînd menirea de a supraveghea funcţionarea sub semnul legalităţii a audiovizualului autohton, în temeiul art.37, alin.(2), lit.(c) Codul Audiovizual şi art.3 al Statutului Asociaţiei APOLLO, ţinînd cont de obligaţia CCA de a examina sesizările Asociaţiei APOLLO statuată prin decizia irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie din 20.06.2012 (3r-1435/12), accentuînd faptul că încălcările depistate constituie contravenţii în sensul Codului audiovizualului: art.38 alin. (2), lit. f) şi alin. (3) lit. a), ce aduc atingere atît scopurilor statutare ale asociaţiei, interesului public cît şi reprezintă o încălcare flagrantă a cadrului legal în vigoare, solicităm:

a) examinarea în decurs de 15 zile din momentul înregistrării, a prezentei sesizări, 

b) constatarea încălcării de către Ştiri Media TV SRL a prevederilor art. 7 alin. (4), lit. a), b) şi art. 10 alin. (1) şi (5) din Codul audiovizualului;

c) sancţionarea după toate rigorile legii a Ştiri Media TV SRL pentru încălcarea prevederilor legale nominalizate.

Vasile Năstase, 
Preşedinte APOLLO 

 

(225 accesari)