Argumente pentru comisia centrală electorală Un post – scriptum la „Mafia”* de Vasile NĂSTASE și Ion GONȚA

Imagine postare

          (Literatura și arta, 24 octombrie 1988)   vasile nastaseAu scris ziarele centrale și trebuie să scriem și noi despre faptul că în cadrul campaniei de alegeri (se are în vedere faza ei preelectorală)se văd cu ochiul liber, de la o poștă, unele mașinații, trucuri și tertipuri moștenite din epoca stagnării.

         Ele sunt atît de bine organizate încît nici chiar Legea cu privire la alegeri nu ne poate apăra de agresiunea mascată a acelora care țin cu tot dinadinsul să rămînă în eșaloanele blindate ale puterii. Deși după părerea noastră nu numai, această Lege conține cîteva puncte nevralgice, esențiale pentru blocarea candidaților inconvenabili. Ne întrebăm de ce aproape pretutindeni secretari ai comisiilor electorale de circumscripție au fost numiți de regulă secretarii doi sau trei de la CR de partid. În ce mod au fost înșiși membrii comisiei în cauză? De ce persoanele delegate la conferințele preelectorale sunt în temei reprezentanți ai comisiilor colectivelor de muncă asupra cărora administrațiile întreprinderilor și organizațiilor au o influență directă și de multe ori autoritară?

Sunt doar cîteva argumente pentru a susține că nu este deloc întîmplător faptul că într-un șir de circumscripții electorale prim-secretarii comitetelor raionale de partid au rămas în afara concurenței firești, fiind înregistrați doar ei în listele pentru alegeri… lucrul acesta a fost posibil, fără îndoială, și în urma unei presiuni violente exercitate pe alocuri de comitetele raionale de partid, precum și de alte instanțe. Tocmai așa s-a întîmplat în raionul Lazo, despre care caz am relatat parțial în ziarul „Învățămîntul public” de la 5 februarie a.c.

Da, trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că scutierii tovarășului Jdanov, prim-secretarul CR de partid Lazo, s-au trudit din gros, dînd dovadă de operativitate și promtitudine, de zel și credință. Adunările „nepregătite”, periculoase și nedirijate au fost întoarse cu picioarele în sus, hățuite după interes. Violînd articolul 13 al Legii, a fost strangulată și adunarea de la Rădoaia. Dar cine sunt ei, scutierii?

Mihai Doagă, șeful direcției raionale de învățămînt, fost director – înaintea lui Mihai Druță – al școlii din Rădoaia, binevoitorul pedagog ce „ne-a permis” cu multă amabilitate să asistăm la ședința consiliului direcției învățămîntului public, persoane care au semnat ordinul de concediere a celui ce a îndrăznit să tulbure liniștea campaniei electorale, care, după cum am putut să aflăm, o reputație de persoană foarte ascultătoare în ochii șefilor. Poate pentru această calitate „deficitară”, fostul director al școlii din Rădoaia a devenit șef de direcție? Cititorii „LA” sunt deja la curent cu notițele Liliei Tăbîrță, publicate la 21 decembrie, în care se vorbește despre conflictul dumneaei cu primul secretar.

Mai mult decît atît: pentru insultele și calomniile la care a recurs „primul”, Lilia Tăbîrță l-a dat în judecată conform articolului 7 al Codului civil al RSSM. Aceasta s-a întîmplat după discuția cultă și inteligentă a primului sosit la spitalul raional pentru a se răfui cu tînărul medic neurolog. Acum medicul – șef al spitatulului și secretarul biroului de partid nu țin minte o asemenea întîmplare, însă asta nu înseamnă că nu mai există oameni la spitalul în cauza care au o bună memorie. Un proces civil nu este în favoarea unui candidat pentru alegerile în deputați. De aceea, probabil, s-au găsit de urgență cîțiva soli credincioși care se străduiau din răsputeri s-o convingă pe reclamantă să-și retragă cererea depusă în tribunalul popular, susținînd – și nu fără temei probabil – că anume „primul” va deveni deputat al poporului, că anume la el va ajunge, în caz de nevoie; că dacă va fi cuminte și înțelegătoare de azi înainte i se va acorda (face-!) un singur salariu și jumătate plus o tonă de cărbuni.

Jdanov cercă să aplaneze chiar el conflictul, luîndu-l în preajmă pe Guțu, procurorul raionului.

– De ce te „băltăiești”atîta? Fii la locul tău și nu-ți fă de cap…

Primul făcea dovada unui autor consecvent de articole științifice despre limbă.

–  Nu aveam un asemenea cuvînt în limbă…

Și atunci Alexandr Jdanov își scotea masca de pe față: „ Voi nu veți avea niciodată limbă de stat. (La o întîlnire a „primului” cu oamenii muncii din gospodăria agricolă „Miciurin” viitorul candidat pentru alegerile în deputați a exclamat cu o foarte mare nedumerire: „Scriitorii aceia neavînd ce face s-au apucat ca să lupte pentru limba latină. Ce ne trebuia noua limbă latină! Din păcate cu ei sunt niște intelectuali. Domnia lui Ștefan cel Mare începe din anul 1209 și noi, moldovenii, nu avem nimic comun cu românii, că ei au apărat mai tîrziu”)

Ajuns pînă la amenințări „primul” a fost oprit de procurorul raionului: „Александр Георгевнч, Вы далеко заходите”. „Ну и что! Я никого не боюсь, я член президиума. Пусть она пой­дет даже к Горбачеву”. Tot tovarășul Jdanov, imputîndu-i: „Ты собирала подписи. Кто тебя уполномочил собирать подписи у бальных? Подстрекательство наказы­вается лишением свободы до двух лет”. În cazul dat, procurorul n-a protestat, deși era de față, deși trebuia s-o facă. Lilia Tăbîrță, peste cîteva zile după aceea, l-a întrebat: „De ce ați fost pasiv la discuția cu „primul”? „Не на­до, он человек трудолюбивый, он много пестроил…” „ Nu neg, posibil să fie și așa. Dar nu înțeleg cum poate un om de partid să se poarte atît de brutal cu o femeie. Și Dumneavoastră parcă luaseți apă în gură…” „ Vezi, eu nimerisem acolo întîmplător.” „Atunci de ce m-ați făcut naționalistă, în ce bază, cu ce drept?!”

Revenim însă la primul scutier al tovarășului Jdanov. Punîndu-și semnătura pe ordinul de concediere a lui Mihai Druță, el a uitat cu desăvîrșire că rezultatele controlului frontal întreprins acum cinci ani, cînd însuși dumnealui era stăpînul școlii din Rădoaia au fost mult mai jalnice decît acele scoase în vileag anul curent, cu scopul de a compromite directorul care a avut îndrăzneala să înainteze candidatura unei poete îndrăgite de elevi…

Scutierul Doagă este un scutier de talie raională, fiind după cum presupunem, responsabil pentru „nealegerea” altor candidați din partea colectivelor pedagogice din raion. Rețeaua persoanelor de încredere a împînzit, însă și localitățile sătești, diferitele colective de muncă și, drept ilustrare a acestei teze, ne referim pe scurt la prodigioasa activitate a cîtorva primărași din Rădoaia. Așadar, scutierul următor, Anatolie Grăjdian, președintele „comitetului executiv al Sovietului sătesc Rădoaia de deputați ai poporului. Evocînd evenimentele desfășurate în 30 ianuarie, cînd aproape o mie de elevi au pichetat lăcașul lor de învățămînt, ne amintim de o discuție publică a primarului Grăjdian cu școlarii și maturii satului. Tocmai atunci un bătrîn pe nume Gheorghe Ciobanu, cu niște mîini de care n-am văzut niciodată la Chișinău, îi propusese: „Hai, tovarășe președinte, să dăm mîina, și mergi împreună cu poporul”. Anatol Grăjdian a procedat ca un scutier devotat: nici cu poporul n-a mers, nici mîina nu i-a dat! Și atunci înțeleptul bătrîn de-o vîrstă cu Puterea Sovietică îl întrebă: ”Ce, îi greu de luptat cu oastea?” Scutierul însă nu și-a dat seama  că dacă acceptă propunerea consăteanului său putea preîntîmpina demonstrația declanșată… Gheorghe Turtureanu, secretarul organizației de partid a gospodăriei agricole „Bolșevicul” e omul care l-a insultat față de copii și învățători pe Mihai Druță, apelînd la cuvintele neînregistrate de nici un dicționar. Scutierul Turtureanu s-a înfierbîntat după ce Mihai Druță i-a dat de înțeles că prezența lui la adunarea de înaintare a candidaților n-a fost deloc obligatorie, cu atît mai mult cu cît nici invitație nu primise. Dacă nu venea dumnealui, nu veneau tovarășii Doagă, Jugău, Grăjdian, se putea întîmpla ca Leonida Lari să fie înregistrată drept candidat și atunci nu se știe dacă „șeful” i-ar fi iertat lipsa de vigilență”…

Ce fel de campanie electorală poate exista fără o propagandă serioasă. Fiodor Chifeac, redactor-șef al ziarului raional „Calea Leninistă, ne-a explicat să nici un fel de votare nu va fi, că, în general, învățătorii se ocupă de prostii. De bună seamă, redactorul – șef a avut dreptate. Pedagogilor li s-a curmat dreptul de a-și înainta o candidatură, despre care lucru dumnealui știa încă de la Lazo. Ne-a impresionat, însă, capacitatea dumnealui inefabilă de a vorbi în fața oamenilor. Nițel exasperat de faptul că „ ce fel de democrație e aceasta, dacă pe colegii mei de la republică îi invită, da pe mine nu!!!? Tot dumnealui întrebîndu-se: „ Eu mai puțin parcă o iubesc pe Leonida Lari?” Și pentru a-și manifesta nețărmuita sa dragoste pentru poeta noastră, dar și față de Mihai Druță, Fiodor Chifeac publica în gazeta sa de la 28 ianuarie un material cu titlul „POZIȚIE?”, unde zice: „ Nu, încăpățînare, care a contribuit la formarea spiritelor de gașcă în colectivul pedagogic”. Atotștiutorul, fără să-și dea seama, rostește, pe o pagină „bătută”, doar un singur adevăr care nu credem să le convină persoanelor de la Prezidiul Sovietului Suprem al RSSM, la acre am făcut apel în ultima zi de înaintare a candidaților pentru alegerile în deputați, la 24 ianuarie: „Răspuns la aceste întrebări, parțial, au fost date la a doua adunare, convocată peste două zile ( la 23 ianuarie – n.a) și tot din inițiativa directorului școlii”. Esențialul aici este din a cui inițiativă a fost convocată a doua adunare. Vorba e că același Vasile Buzdugan, șef de secție la Prezidiul Sovietului Suprem, „examinînd cazul ne-a informat că, chipurile, adunarea a doua a fost convocată de M. Doagă, șeful direcției raionale de învățămînt, astfel, încercînd  să-i scoată pe scutieri de sub lovitura articolului 13 al Legii! Următorul adevăr rezidă dintr-un context mai lung, din care aflăm: „O spunem anticipat, că la această adunare au mai fost și alți oaspeți „nepoftiți”: membrul consiliului pedagogic, președintele colhozului „Bolișevic” V.I.Golban, secretarul organizației de partid din colhoz G. M. Turtureanu, președintele comitetului executiv al Sovietului Sătesc Rădoaia de deputați ai poporului A. G. Grăjdian, instructorul comitetului raional de partid C.S Verbeceanu (? – n.a) șeful secției raionale a învățămîntului public M. Doagă. De ce s-au prezentat și acești tovarăși? Convocarea „secretă” și a acestei adunări în scopul afirmației, chipurile, a principiilor democratice i-a făcut pe unii învățători să se neliniștească în mod serios de acest joc copilăresc… „ În confirmarea ultimelor rînduri suntem nevoiți să mai citim din același Fiodor Chifeac: „Iată, bunăoară, ce a spus O. I. Rudeanu: „De situația creată în școală e de vină nu numai Mihail Afanasievici (Druță – n.a). Sunt de vină și cei mai mari…” Dumneaei n-a explicat cine-s „cei mai mari”, presupunem că i-a avut în vedere pe veteranii școlii. „ De fapt, avem și noi unele presupuneri și credem că nu e vorba de veteranii școlii, ci de „ cei mai mari” de la instanțele raionale”.

… Subsemnatul, fiind membru al Uniunii jurnaliștilor, a decis să participe și el la această adunare. Fie și nepoftit! Bine, dacă e așa, de ce atunci membrii Uniunii a încurcat numărul participanților la adunare, dînd dovadă și de o profundă necunoaștere a Legii cu privire la alegeri. „ … hai dar atunci să presupunem cu toții, că comisia electorală de circumscripție raională nu acceptă vremea, locul și componența adunării, pe care  avea intenția s-o convoace Mihail Afanasievici. În asemenea caz, ar fi avut toate posibilitățile să se redreseze comisiei republicane și totuna adevărul avea să triumfe”. Cum avea să triumfe, tovarășe Chifeac, dacă o asemenea comisie, la nivel republican, nici nu e prevăzută?

Fiodor Chifeac n-o lasă în pace barem pe O. Cernei, femeia de serviciu de la școală: „ … care și-a demonstrat aprig atașamentul său față de director în cel mai „pedagogic” mod, cerînd să nu fie probozit directorul școlii pentru convocarea adunării învățătorilor în timpul lecțiilor, deoarece elevii, chipurile, n-au făcut nici o trăsnaie în lipsa lor. Iată de care apreciere „profesională” se bucură un director de școală!” dacă maestrul a fost atît de brutal cu o femeie simplă, care vine la școală cu noaptea în cap, spălînd pragurile peste care pășesc de atîtea ori și atît de mulți șefi, acordîndu-i atîta atenție, cum de nu l-a observat și pe M. Doagă, șeful direcției raionale de învățămînt, după cum afirmă Fiodor Chifeac, nu se aflau la lecții? Dar să vedeți ce concluzie a tras la sfîrșitul articolașului: „ … Mihai Afanasievici s-a încăpățînat… și numai din această cauză după părerea mea și nu numai a mea… a pus într-o situație mai mult decît incomodă stimata noastră poetesă”. Vărsînd, aceste lacrimi amare, „prestigiosul” publicist a uitat cu desăvîrșire de vigilentul batalion de șefi care au violat Legea, ci îl învinuiește absolut ilogic pe omul care a vrut cu adevărat să înainteze candidatura Leonidei Lari, sugerîndu-i să fie concediat…

… În timpul demonstrațiilor de la Rădoaia, manifestanții, în special adolescenții comsomoliști și pioneri, dădeau foc paginii semnate de Fiodor Chifeac, scandînd încontinuu: „ Ard minciunile, ard minciunile…”

În sîmbăta din 5 februarie am vizitat pentru a cincea oară școala medie din Rădoaia. În cabinetul directorului – adjunct (noul stăpîn al școlii a venit peste cîteva ore) am stat de vorbă cu oponenții noștri, cărora le-am oferit „Mafia”. Am avut într-adevăr intenția de a afla care este opinia lor despre cele întîmplate la Rădoaia. Le-am zis „oponenți” acestor pedagogi, pentru că, pînă la urmă, ne-am convins ne plasăm în privința unor chestiuni principiale pe platforme cu totul diferite. I. V. Smerea, stăpînul cabinetului, L. A. Lupan, învățător de limba și literatura moldovenească, G. I. Voloșina, director – adjunct, L. Școlnik, învățătoare de limbă și literatură maternă, I. S. Cebotari, secretar al CR de partid s-au străduit să ne demonstreze că manifestațiile din sat au avut loc din vina lui Mihai Druță și numai din vina lui. Mai mult chiar: a fost organizatorul lor. Îl întrebăm pe Leonid A. Luțcan de ce nu este de acord cu titlul materialului, la care întrebare ni se răspunde: „Mafia vine de la Chișinău, nu numai din raion”. Nu reușim să spunem că susținem această teză, căci Ivan Smerea, unul dintre dicrectorii adjuncți, replică: „ Dar nu de acolo de unde închipuiți dumneavoastră. Mafia vine de la cenaclul „Mateevici”. Dumnealui însă nu are nici o probă în susținerea acestei învinuiri, absolut nici o probă, după cum nu are nici o probă Leonid Luțcan care afirmă că „Literatura și Arta” este cea mai defaimatoare gazetă din republică.

*       *

 Mihai Druță ne amintește prin energia, îndrăzneala și curajul său inepuizabil, de martirul „perestroicii”, Anatolie Verdeș.  țtim că tînărul de la Cruglic a fost eludat de cele mai dulci fotolii, de cele mai înalte niveluri, știm că lupta pe care a dat-o în gală, în cîmp deschis, în fața celor mai pregătite cadre de mafioți.

Mihai Druță este un produs al restructurării transparente, și, prin urmare, metodele lui de luptă sunt mai periculoase pentru oponenți. Tezele, cînd și la Rădoaia a fost depistat un centru de desidenți, „которые не понимают политику партии”. Începea marele și poate veșnicul conflict dintre brută și intelect, dintre orgoliu și bunăcuviință dintre mancurtizm și conștiința națională Tovarășul Jdanov dădea dovadă de sîrguință și operativitate proprie ziariștilor occidentali, depunînd eforturi ostentative în competiția cu omologii lui din alte localități. au fost organizate un șir de adunări, întruniri ș.a.m.d., în cadrul cărora neobositul soldat al frontului ideologic își speria compatrioții – fără să-și pună cel puțin masca propriei opinii – cu inevitabile repercusiuni legate de proclamarea limbii noastre drept limbă de Stat și de revenirea la grafie latină. Subalternii lui îi țineau hangul. Președintele unui Soviet  sătesc a telefonat procurorului raionului – dispunem de mărturiile scrise ale unor persoane concrete – cerîndu-i sfatul în privința pedepsirii unui învățător, care a adunat semnături întru susținerea limbii și a alfabetului ei firesc.

După întrunirea pedagogilor în Alexandreni și în alte localități, unde „primul” s-a dovedit a fi destul de excentrică în raion s-a produs o scindare. și atunci „primul” a recurs la metode „științifice” de convingere, apelînd la opera academicianului Corlăteanu, care ne învăța că deosebirea este enormă, pentru că noi zicem „vojată”, iar ea este „instructoare de pioneri”. Plagiatorul însă a fost demascat cu iuțeala fulgerului de un fost subaltern, fost instructor la CR de partid, căruia îi zice… Mihai Druță. Se apropia campania de alegeri și atunci „primul” a recurs la metodele mafiei…

P.S Mafie – a) Grup de indivizi cu îndeletnici suspecte. b) grup de persoane legate între ele prin preocupări comune și care își apără cu orice preț interesele (meschine)

V.N

I.G.