„Statul de drept, justiția eficientă, combaterea corupției mari sunt prioritățile principale ale blocui ACUM la care vom lucra imediat după preluarea guvernării. Doar prin realizarea acestor deziderate, RM are șansa să iasă din mocirla în care au adus-o corupții și să construiască o societate modernă”, a menționat copreședintele blocului ACUM, Maia Sandu.

În opinia opoziției, în Republica Moldova legea este aplicată arbitrar, este interpretată abuziv, în favoarea celor care astăzi dețin puterea și în detrimentul celor mulți. Legea este folosită discreționar și are rolul de a ține sub teroare un popor aflat în imposibilitatea de a avea acces egal, liber și necondiționat la actul de justiție, la judecată, spune liderul Platformei DA. Andrei Năstase.

„Justiția din Republica Moldova este astăzi coordonată politic și subordonată intereselor oligarhice ale lui Vladimir Plahotniuc și ale grupului său de mafioți. Justiția nedreaptă, părtinitoare, făcută de procurorii și judecătorii corupți, stă la baza corupției generalizate care sufocă statul și generează premisele unei profunde și dăunătoare percepții publice potrivit căreia în țară nu se face dreptate”, a menționat Andrei Năstase.

Iată care sunt abordările tehnice, specifice, pe care blocul ACUM, prin viitorii săi parlamentari, promite că le vor implementa imediat pentru a reforma cu adevărat justiția din Republica Moldova.

1. Adoptarea unei document conform căruia să se constate din punct de vedere juridic că în Republica Moldova puterea de stat a fost uzurpată iar justiția capturată mafiotic.

Aprobarea unei legi speciale privind evaluarea extraordinară a integrității și profesionalismului tuturor judecătorilor și procurorilor, inclusiv pentru verificarea averilor acestora raportate la veniturile oficiale și emiterea actelor ilegale. Comisia va fi constituită din experți străini în drept (judecători și procurori) împreună cu reprezentanții societății civile. Rezultatele comisiei vor fi obligatorii pentru Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) și pentru președintele țării. Comisia va dispune de dreptul adresării în instanțele judiciare cu solicitarea confiscării averilor nejustificate, care urmează a fi examinate în termeni maximal proximi. Comisia va începe evaluarea din sus în jos, astfel încât, în primul rând, să fie evaluați Procurorul general, Președintele Curții Supreme de Justiție, judecătorii Curții Supreme de Justiție și membrii CSM.

2. Reforma CSM. Excluderea Procurorului General, ministrului justiției și Președintelui Curții Supreme de Justiție din componența CSM. Alegerea membrilor societății civile în cadrul CSM printr-o procedura transparentă. Asigurarea reprezentativității judecătorilor instanțelor de toate nivelele CSM. Alegerea judecătorilor în CSM de Adunarea Generală a Judecătorilor, astfel încat judecătorii vor constitui o majoritate preponderentă a membrilor CSM.

3. Crearea cu sprijinul partenerilor externi a unui Departament Național Anticorupție și a Curții Specializate Anticorupție, în care vor activa inclusiv procurori și judecătorii din alte țări și care vor examina exclusiv cazurile marii corupții.

4. Numirea, promovarea și transferarea judecătorilor și procurorilor conform unor criterii obiective bazate pe merit, ţinând seama de pregătirea profesională, de integritate, de capacitatea şi eficienţa candidaţilor și printr-o procedură transparentă. Excluderea imixtiunii factorului politic sau a favoritismului la numirea și promovarea judecătorilor și procurorilor. Excluderea termenului inițial de 5 ani de numire a judecătorilor. Responsabilizarea judecătorilor prin perfecționarea cadrului legal de atragere la răspundere disciplinară a judecătorilor. Reducerea numărului de procurori. Și, Bineînțeles confiscarea de la judecătorii și procurorii corupți, precum și de la protectorii lor politici a averilor ilicit dobândite.

5. Reformarea CSJ prin micșorarea numărului de judecători, revizuirea unor competențe și solicitarea asistenței internaționale pentru delegarea unor judecători străini în componența acestei entități.

6. Consolidarea Agenției Naționale de Integritate și aplicarea reală a mecanismului confiscării averilor nejustificate. Va fi invitată o misiune internațională de specialiști care vor lucra împreună cu inspectorii de integritate.

7. Publicarea Raportului Kroll 2. Asigurarea investigării reale a furtului miliardului. Investigarea va fi efectuată cu implicarea procurorilor străini. Recuperarea banilor furați, inclusiv prin colaborare cu serviciile speciale din alte țări. Anularea legii care prevede achitarea miliardului de către cetățeni.

8. Desecretizarea informațiilor privind beneficiarii amnistiei capitalului și verificarea repetată tuturor declaranților sub aspectul legalizării miliardelor furate din sistemul bancar și spălării de bani. Anularea legii care prevede acordarea cetățeniei contra cost și desecretizarea tuturor beneficiarilor acestei proceduri.

9. Interzicerea întreprinderilor, controlate din ofshoruri, să participe la achiziții publice, precum și în domeniile strategice social-economice (băncile, companiile de asigurări și mass-media etc.).

10. Excluderea aplicării nejustificate a arestului și a interceptării convorbirilor telefonice. Introducerea unei sistem electronic de evidență a cazurilor investigate de poliție și procuratură, pentru a exclude abuzurile din partea acestora. Eradicarea torturii și ameliorarea condițiilor de detenție din instituțiile de detenție, inclusiv cele psihiatrice.

11. Crearea unui sistem de evaluare periodică a rezultatelor din sectorul justiţiei la nivelul Uniunii Europene similar Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) instituit în România şi în Bulgaria în 2007.

Sursa:jurnal.md