glob cu tvAproape 170 de televiziuni care au licenţe cu difuzare terestră sunt în pericol să fie închise pe 17 iunie, când va înceta emisia analogică TV în România, potrivit unor informaţii prezentate în şedinţa de joi a Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA).

CNA a analizat, joi, o adresă primită de la Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), care reuneşte principalele societăţi de televiziune şi radio din România, şi i-a audiat pe o parte dintre reprezentanţii ARCA, între care şi George Chiriţă, directorul executiv al asociaţiei.
„Sunt 170 de licenţe cu difuzare terestră, dintre care 8 au şi difuzare prin reţele de comunicaţii electronice (prin cablu, n.r.), iar unele televiziuni au şi difuzare prin satelit, în general, staţiile mari de televiziune”, potrivit unei informări făcute în şedinţa de joi de serviciile de specialitate ale CNA.

„Deci sunt aproape 170 de licenţe în pericol”, a spus membrul CNA Răsvan Popescu, cel care a prezidat şedinţa de joi.
Acest fapt a fost confirmat şi de George Chiriţă, directorul executiv al ARCA, care a precizat că cele aproape 170 de televiziuni „ar trebui să spună stop în iunie 2015”, atunci când România s-a angajat să implementeze procesul de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră, în contextul în care este puţin probabil ca acest proces să se realizeze efectiv.
În acest sens, George Chiriţă a spus că ARCA a propus soluţia transformării acestor aproape 170 de licenţe cu difuzare terestră în licenţe prin reţele de comunicaţii electronice (prin cablu, n.r.), pentru ca televiziunile respective să nu fie închise.

Pe de altă parte, Răsvan Popescu a spus că, în momentul de faţă, legislaţia le permite radiodifuzorilor să solicite o licenţă prin cablu, dacă doresc acest lucru. „Din punct de vedere legal, acest lucru nu presupune o modificare a normelor (legale, n.r.)”, a spus Popescu.
În schimb, George Chiriţă a spus că ARCA a propus „o rezolvare în bloc” a situaţiei. „CNA nu ar trebui să aibă audieri cu cei 170 de radiodifuzori şi nu ar trebui să mai solicite alte documente de la aceştia, pentru că documentele sunt deja în posesia CNA. Nu este vorba de acordarea unei licenţe noi în sensul pur al cuvântului (…) Este o procedură absolut specială, este o tranziţie mai ciudată de la analogic nu spre digital, ci făcând un popas de aşteptare în transmisia prin reţele de cablu, aşteptând să vedem dacă se întâmplă ceva în digital, ceea ce este foarte puţin probabil să se întâmple”, a mai spus Chiriţă.

„Suntem în situaţia că ar cam trebui să tranzitaţi în cablu, nu în digital”, a spus şi Răsvan Popescu.
De asemenea, potrivit reprezentanţilor serviciilor de specialitate ale CNA, nu este posibil ca aceste aproape 170 de licenţe cu difuzare terestră să fie transformate automat de Consiliu în licenţe prin cablu.

În plus, potrivit reprezentanţilor CNA, în cazul în care radiodifuzorii ar dori să transforme aceste licenţe, Consiliul ar trebui să audieze aproximativ 55 de societăţi, care deţin toate aceste 170 de licenţe cu difuzare terestră.
„Noi avem în vedere tranziţia la digital. Momentul acordării licenţei în cablu ar fi o fază intermediară, care ar putea dura însă foarte mult sau la nesfârşit (dacă autorităţile statului nu vor putea finaliza procesul de tranziţie la digital, n.r.), dar are scopul de a conserva licenţa, de a nu dispărea licenţa”, a spus, de cealaltă parte, George Chiriţă. În caz contrar, potrivit lui Chiriţă, acele licenţe terestre nu ar mai putea fi preluate în grilele operatorilor de cablu. „Ar fi o situaţie catastrofică a majorităţii acestor licenţe”, a mai spus Chiriţă, precizând că, dacă CNA nu va face nimic, pe 17 iunie, „am putea avea de-a face cu o încetare definitivă a emisiei (televiziunilor, n.r.) locale”.

În urma discuţiilor, CNA a decis că reprezentanţii ARCA vor colabora cu reprezentanţii compartimentelor de specialitate ale Consiliului pentru a realiza, până pe 12 martie, un document/ text de reglementare care să vină cu o soluţie pentru cele aproape 170 de licenţe cu difuzare terestră. Ulterior, CNA va discuta acest document şi, pe baza acestuia, Consiliul ar urma să transmită apoi Guvernului un punct de vedere privind situaţia acestor licenţe.

„Este vorba despre semnalarea către Guvern a acestei situaţii”, a spus Răsvan Popescu. El a precizat că mai departe situaţia va trebui analizată de Guvern, întrucât CNA nu are competenţe legislative.
Analizarea situaţiei televiziunilor cu licenţe cu difuzare terestră în şedinţa CNA de joi vine după ce Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale, care reuneşte principalele societăţi de televiziune şi radio din România, a transmis Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Autorităţii Naţionale pentru Reglementare şi Administrare în Comunicaţii (ANCOM) şi Ministerului pentru Societatea Informaţională (MSI) o adresă cu o propunere pentru reglementarea situaţiei licenţelor TV la încetarea emisiei analogice.
Prin acea adresă, ARCA a cerut CNA, ANCOM şi MSI să modifice legislaţia şi să fie permisă emisia licenţelor TV terestre şi după 17 iunie, prin transformarea lor în licenţe digitale, având în vedere că tranziţia la televiziunea digitală terestră nu va putea fi realizată.
Această adresă, care a fost prezentată de agenţia MEDIAFAX pe 25 februarie, era semnată de Florin Turcilă, directorul de distribuţie al Pro TV şi preşedintele ARCA, Sorin Alexandrescu, CEO al Antena TV Group, Rareş Aniţa, directorul B1 TV, Cătălin Băleanu, business & public affairs coordinator la Kanal D, Ioan Mazilescu, directorul Prima TV, Roxana Niculescu, directorul de programe al România TV, Sabina Petre, directorul executiv al Antena 3, Nicoleta Popa, directorul Naţional TV, şi George Chiriţă, directorul executiv al ARCA.

Totodată, în această adresă, ARCA spunea că, potrivit dispoziţiilor legale, pe 17 iunie 2015, va înceta emisia analogică TV în România.
„În condiţiile lipsei de interes a operatorilor de comunicaţii pentru licenţele multiplexurilor digitale, dintre cele 59 de multiplexuri regionale şi locale disponibile au fost licenţiate de ANCOM numai 9 multiplexuri (dintre care 5 în Bucureşti), având ca obligaţie de punere în funcţiune data de 1 mai 2017, ceea ce generează un interval de aproape 2 ani fără emisie digitală TV la nivel local şi regional. Aceasta face ca majoritatea multiplexurilor disponibile la nivel local şi regional să nu fie operaţionale la data încetării emisiei analogice, pentru a prelua licenţele programelor TV emise în prezent în sistem analogic şi care ar urma să primească fără concurs licenţa audiovizuală digitală, conform articolului 52, alineatul 2 al Legii audiovizualului”, spunea ARCA.

Potrivit ARCA, din cauza inexistenţei operatorilor pentru multiplexurile regionale şi locale care ar trebui să le emită programele, majoritatea licenţelor de televiziune analogice terestre (în total 189 de licenţe) nu vor putea realiza tranziţia la televiziunea digitală, deşi acest proces a făcut, începând cu 2010, obiectul mai multor hotărâri de guvern, cu titulatura „Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră”.

„Această situaţie va impieta atât asupra interesului public ca difuzarea programelor audiovizuale licenţiate în România să nu fie oprită de dispariţia unor capacităţi de difuzare, cât şi asupra dreptului radiodifuzorului de a opera licenţa primită conform legii”, mai spunea ARCA.
În condiţiile în care CNA este „garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale”, ARCA considera că sunt necesare răspunsuri la mai multe întrebări din partea autorităţilor.

Astfel, ARCA se întreba când se vor elabora de CNA normele prevăzute de Legea audiovizualului, la articolul 52, alineatul 2, ce se va întâmpla în intervalul 17 iunie 2015 – 1 mai 2017, în care este posibil ca multiplexurile licitate să nu funcţioneze, ce se va întâmpla cu radiodifuzorii care deţin licenţe aflate în zone în care nu s-au adjudecat mutiplexuri locale/regionale.
De asemenea, ARCA dorea să afle de la CNA, ANCOM şi MSI dacă există posibilitatea emiterii unui act normativ, în timp util, care să permită continuarea emisiei analogice terestre în zonele în care nu s-au adjudecat multiplexuri locale/regionale şi ce alte măsuri intenţionează să prevadă autorităţile pentru protejarea radiodifuzorilor din prisma posibilităţii continuării activităţii în aceleaşi coordonate economico – financiare şi după data de 17 iunie 2015.
ARCA se întreba şi ce măsuri în contrapartidă intenţionează să prevadă autorităţile pentru conservarea statutului actual al radiodifuzorilor conferit de independenţa faţă de terţi în condiţiile operării emiţătoarelor proprii cu emisie analogică, statut care trebuie conservat şi după 17 iunie 2015.
„Considerăm că, pentru a administra această situaţie de criză şi pentru a răspunde unora dintre întrebările de mai sus, este necesară adoptarea de către CNA a reglementărilor speciale la care face referire articolul 52, alineatul 2 al Legii audiovizualului. În acest sens, este necesar ca decizia care ar urma să reglementeze modul de acordare a licenţelor audiovizuale digitale să includă o soluţie reglementativă care să vizeze situaţia indicată mai sus”, spunea ARCA.

Asociaţia preciza că această soluţie ar trebui să permită continuarea furnizării conţinutului audiovizual difuzat până acum în baza licenţei audiovizuale cu emisie analogică terestră prin licenţă pentru reţele de comunicaţii electronice prin cablu, cu posibilitatea de comutare a acestei licenţe în licenţă audiovizuală digitală, dacă în zona de acoperire a licenţei analogice iniţiale devine operaţional un multiplex digital şi dacă titularul licenţei de conţinut optează pentru acesta, conform legii.

Ca urmare, ARCA a propus şi introducerea unui articol în legislaţia în vigoare, potrivit căruia: „1) Consiliul va elibera, prin decizie, licenţe audiovizuale digitale şi decizii de autorizare aferente pentru toţi titularii de licenţe audiovizuale analogice aflate în termen de valabilitate la data de 17 iunie 2015, ţinând seama de multiplexul pentru care titularul a formulat opţiunea prevazută de legea 504/2002 la articolul 52, alineatul 3”. „2) În situaţia în care în aria de acoperire a licenţei audiovizuale analogice mentionate nu există un multiplex de televiziune digitală terestră operaţional, prin excepţie de la prevedrile alineatului 1, Consiliul va elibera titularului o licenţă audiovizuală cu difuzare prin reţele de comunicaţii electronice (cablu) şi decizia de autorizare aferentă. 3) În situaţia în care ulterior eliberării licenţei prevăzute la alineatul 2 vor deveni operaţionale în aria de acoperire menţionată unul sau mai multe multiplexuri de televiziune digitală terestră, Consiliul va elibera, la cererea titularului, o licenţă audiovizuală digitală, ţinînd seama de opţiunea prevazută de legea 504/2002 la articolul 52, alineatul 3. 4) Pentru licenţele astfel eliberate de Consiliu nu este necesară depunerea documentelor prevăzute la articolul XX al prezentei decizii”.

ARCA preciza că reglementarea propusă va rezolva concomitent două tipuri de probleme. Astfel, va fi rezolvată problema licenţelor analogice de televiziune a căror valabilitate expiră după data de 17 iunie 2015 şi care vor fi înlocuite de o licenţă audiovizuală digitală, în condiţile în care titularii acestor licenţe sunt obligaţi să înceteze emisia analogică, fără însă a putea continua emisia programelor în sistem digital, operarea acestor noi licenţe audiovizuale digitale fiind imposibilă în condiţiile lipsei operatorilor de multiplex.
De asemenea, potrivit ARCA, va fi rezolvată problema licenţelor analogice care vor înceta prin efectul reducerii sub nouă ani a termenului de valabilitate al licenţelor care au fost prelungite în condiţiile articolului II al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 181/2008, respectiv prin efectul prelungirii lor numai până la data de 17 iunie 2015 şi care vor beneficia de efectul prevederii articolului 52, alineatul 2, litera b din Legea audiovizualului, conform căruia aceste licenţe analogice vor fi înocuite de licenţe audiovizuale digitale, fără însă a se putea continua emisia programelor în sistem digital, operarea acestor noi licenţe audiovizuale digitale fiind imposibilă în condiţiile lipsei operatorilor de multiplex.

„În ambele cazuri, prin soluţia propusă, licenţa audiovizuală de conţinut va continua să existe, făcând posibilă preluarea în cablu a programelor furnizate sub aceasta licenţă, cu posibilitatea continuării difuzării lor în sistem de emisie digitală terestră la momentul în care în aria licenţei analogice de origine de va deveni operaţional un multiplex digital”, spunea ARCA.

Sursa:mediafax.ro

(86 accesari)