Comunitatea „Adoptă un vot” a lansat o rezoluţie: „Reiterăm angajamentul de a păstra poziţia fermă împotriva încălcărilor drepturilor cetăţenilor RM”

Imagine implicită

Zilele trecute, cetăţenii Republicii Moldova cu reşedinţa în 19 state din întreaga lume şi de acasă, participanţi la offline-ul Adoptă un Vot, care s-a desfăşurat la Chişinău, au adoptat o rezoluţie.

Moldovenii din Diasporă au reiterat angajamentul de a păstra poziţia fermă împotriva încălcărilor drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova, adăugând că trebuie să continue lupta împotriva corupţiei, sărăciei şi altor provocări cărora suntem supuşi.

Totodată, participaţii la eveniment au declarat că vor implementa în continuare proiecte sociale, economice şi alte iniţiative în domeniul educaţiei.

Vedeţi mai jos Rezoluţia adoptată în cadrul evenimentului:

Continuând iniţiativele apărute în cadrul comunităţii Adoptă un Vot şi lucrările începute în martie la Veneţia, venim să reiterăm angajamentul de a păstra poziţia fermă împotriva încălcărilor drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova, corupţiei, sărăciei şi altor provocări cărora suntem supuşi.

Asumându-ne livrarea proiectelor iniţiate la Veneţia şi implementarea noilor proiecte elaborate în cadrul celor şase grupuri de lucru ale evenimentului Offline II Adoptă un Vot Chişinău, ne vom conduce de principiile conform cărora a fost constituită comunitatea: transparenţă, solidaritate, verticalitate, integritate.

Constatând importanţa colaborării dintre cetăţenii Republicii Moldova indiferent de ţara de reşedinţă, facem un apel la mobilizare, unitate şi cooperare, inclusiv prin implicarea urgentă în procesele decizionale ale statului.

Având la bază cele expuse, considerăm că obiectivele noastre pot fi materializate prin consolidarea eforturilor comune şi auto-organizarea cetăţenilor plecaţi peste hotare.

Recunoscând valoarea pe care o are educaţia în dezvoltarea unui stat, ne propunem să o fixăm drept direcţie principală spre care vor fi  îndreptate acţiunile noastre.

În urma dezbaterilor grupurilor de lucru, decidem să implementăm, următoarele obiective, conform planului de acţiuni:

Grupul Economic va extinde instrumentele de consultanţă şi microfinanţare iniţiate pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi va face primii paşi pentru crearea unui fond de investiţii a diasporei şi pentru implicarea diasporei în antreprenorialul social;

Grupul Social va dezvolta proiectele sociale implementate, va susţine şi dezvolta proiecte comune cu ONG-urile din Republica Moldova; va elabora o bază de date a tuturor Asociaţiilor si ONG-urilor care activează în domeniu în ţară şi va crea relaţii de colaborare cu cele de peste hotare;

Grupul Educaţie va investi în dezvoltarea liderismului personal şi abilităţilor practice, prin schimbul de experienţă şi aptitudini cu suportul diasporei;

Grupul Mass-media va elabora proiecte ce vizează răspândirea ştirilor de alternativă pentru vorbitorii de limba rusă şi va crea mesaje şi emisiuni online pentru cetăţenii din Republica Moldova aflaţi în străinătate;

Grupul Cultură îşi va mări numărul participanţilor implicaţi în proiecte culturale prin colaborarea cu comunitatea din America de Nord şi va continua proiectele iniţiate cu impact social;

Grupul Alegeri va crea un grup de lucru format din reprezentanţii diasporei care va monitoriza şi colabora cu organizaţiile neguvernamentale din Moldova compentente în domeniul electoral şi va formula o declaraţie privind condamnarea schimbării sistemului electoral, abrogararea Legii nr. 154 din 20.07.2017, precum şi susţinerea unui şir de acţiuni în vederea abrogării respectivei legi şi asigurării respectării drepturilor electorale ale diasporei.

Sursa:jurnal.md