658x0_MAIB1Persoane cu funcţii de răspundere din organele de stat (administrative şi judiciare), precum şi reprezentanții Registratorului independent „Registru-Corect”, acționează fraudulos asupra Băncii Moldova Agroindbank, informează consiliul MAIB.

Potrivit unei declarații emise de Moldova Agroindbank, noul atac raider ar fi o continuare a acțiunilor din  vara anului 2011 şi 2012. Consiliul MAIB a ajuns la această concluzie după ce a analizat amploarea și impactul actualului atac. În comunicat, se mai menționează că prin intermediul și  în cârdăşie cu Registratorul independent „Registru-Corect” s-au făcut transferurile ilegale de acţiuni emise de bancă.

„Originea necunoscută a banilor cu care au fost dobândite acţiunile băncii lasă loc de îndoieli vizavi de caracterul legal al provenienţei acestora şi creează suspiciuni justificate în acest sens. Prin amploarea lor şi caracterul odios, aceste acţiuni frauduloase sunt pe măsură de a submina stabilitatea financiară a băncii, iar, prin precedentul deosebit de primejdios pe care îl creează – stabilitatea financiară şi economică a ţării”.

În scopul de a diminua consecințele negative, Consiliul MAIB atrage atenția autorităţilor statului, întregii opinii publice, creditorilor şi deponenţilor ei.

Amintim că pe 18 aprilie, Nicolae Timofti, Marian Lupu și Dorin Drăguțan, au primit o scrisoare de înștiințare despre posibilele acțiuni frauduloase la MAIB din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Președintele BERD a cerut respectuos autorităților țării să întreprindă măsuri urgent de soluționare a problemei.

(324 accesari)