Curtea Constituțională a prezentat motivația deciziei din 5 decembrie

Imagine postare

ccCurtea Constituțională a publicat motivația hotărârii sale din 5 decembrie, cu privire la interpretarea articolului 13 din Constituție, în corelație cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova.

Pe 5 decembrie, Curtea Constituțională hotărăse că Declarația de Independență prevalează asupra textului din Constituție. Astfel, în conformitate cu prevederile Declarației, limba română este limba oficială a Republicii Moldova.

În motivație sesizăm că magistratul Înaltei Curți, Aurel Băieșu nu susține opiniile colegilor săi. „Atribuirea unei valori juridice superioare Declaraţiei de Independenţă în raport cu Constituţia, astfel încât textul Declaraţiei de Independenţă să prevaleze, statuată prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 36 din 5 decembrie 2013, este neîntemeiată”, a argumentat Băieșu.

Decizia Curții Constituționale din data de 5 decembrie a provocat reacții adverse în rîndul politicienilor. Comuniștii au acuzat magistrații Curții de încălcarea Constituției. Deputatul democrat a propus organizarea unui referendum pentru denumirea limbii de stat. Ideea a fost respinsă de liberal – reformatorii.