Curtea de Conturi: Denaturări de 32 de mlrd de lei în bugetul capitalei; „Radu, Codreanu, Grozavu trebuie arestați imediat”

Imagine implicită

Denaturări de 32,5 miliarde lei în raportul financiar al municipiului Chișinău pentru anul 2017. Asta au descoperit auditorii de la Curtea de Conturi care spun că această cifră ar putea fi și mai mare.

Vicepreședintele Platformei DA, Alexandru Slusari, consideră că raportul Curții de Conturi este un motiv întemeiat pentru ca actualul și exprimarul interimar, Ruslan Codreanu și Silvia Radu, precum și viceprimarul Nistor Grozavu, să fie încătușați.

Anterior, Curtea de Conturi a realizat mai multe misiuni de audit la municipiul Chișinău, înaintând un șir de recomandări și cerințe, inclusiv inventarierea patrimoniului, care în consecință au rămas neexecutate sau au fost executate formal.

Drept exemplu relevant poate servi înregistrarea sediului central al Primăriei municipiului Chișinău cu modul de folosință „construcție de cultură și agrement”, în calitate de proprietar al acesteia figurând „Republica Moldova” și nu „Administrația publică locală”.

De asemenea, construcțiile din patrimoniul național cultural, care pot fi considerate „cartea de vizită” a orașului – Arcul de Triumf și Clopotnița din scuarul Catedralei – nu au proprietari și nu sunt înregistrate nici în evidența contabilă, nici în Registrul Bunurilor Imobile.

Atitudinea iresponsabilă a autorităților a determinat neînregistrarea în evidența contabilă a terenurilor proprietate municipală, spun auditorii. În lipsa unei inventarieri la acest capitol, auditul s-a bazat pe datele dării de seamă funciare în care sunt raportate 7,8 mii de hectare de terenuri și a estimat denaturarea la 9,7 miliarde lei, folosind prețul normativ al pământului, care este cu mult mai mic decât prețul de piață.

Totodată, neglijând recomandările anterioare ale CCRM, autoritatea publică locală nu a înregistrat în evidența contabilă valoarea construcțiilor speciale în sumă de 2,7 miliarde lei, inclusiv drumurile, podurile, pasajele subterane în valoare de 2,1 miliarde lei.

Vicepreședintele Platformei DA, Alexandru Slusari, consideră că raportul Curții de Conturi reprezintă un argument întemeiat pentru ca Ruslan Codreanu, Silvia Radu și Nistor Grozavu să fie cercetați penal.

„Andrei Năstase a vrut să înceapă activitatea sa de primar cu niște acțiuni concrete de curmare a haosului și, implicit, a hoției în municipiul Chișinău. Dar mafia și coordonatorul acestei, Vlad Plahotniuc să simt cel mai bine când capitala se află în dezordine. Sunt niște cifre, după care, în mod normal, procuratura și CNA ar trebui să-i încătușeze imediat pe Ruslan Codreanu, Silvia Radu și Nistor Grozavu, subalternii lor, precum și pe mulți dintre consilierii municipali. Cifrele dezastruoase sunt identificate nu de opoziție sau jurnaliștii independenți. Cronica dezmățului municipiului Chișinău este expusă în raportul Curții de Conturi”, a comentat Alexandru Slusari.

Auditul Curții de Conturi a stabilit o denaturare a creanțelor și datoriilor aferente arendei și folosinței funciare în sumă de 41,3 milioane de lei și, respectiv, 4,7 mil. de lei; privatizării fondului funciar în sumă de 0,98 și, respectiv, 1,9 mil. de lei, care sunt gestionate de Direcția Arhitectură. Nu au fost înregistrate în situațiile financiare ale mun. Chișinău nici creanțele aferente locațiunii bunurilor imobile în sumă de 23,2 mil. de lei și penalitățile aferente în sumă de 2,6 mil. de lei, gestionate de Direcția Economie.

Totodată, s-a constatat denaturarea raportului financiar în sumă de 72 de mil. de lei, urmare a majorării în anul 2017 de către Direcția Transport a cheltuielilor aferente asamblării troleibuzelor.

Verificarea modului de utilizare de către mun. Chișinău a transferurilor din bugetul de stat în anul 2017 a relevat neutilizarea a 29,36 mil. de lei din transferurile pentru învățământul preșcolar (educația timpurie).

Totodată, formula de finanțare a transferurilor pentru învățământul școlar, ca urmare a trendului ascendent al numărului de elevi, nu asigură necesarul financiar în mărime de circa 21 mil. de lei.

Deși, cheltuielile de personal sunt executate în sumă de 2,9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 43,68% din totalul cheltuielilor, auditul nu se poate expune asupra realității și regularității acestora din cauza lipsei statelor de personal și a schemelor de încadrare valabile.

Totodată, salarizarea unor posturi s-a efectuat cu abateri de la cadrul legal existent, cheltuielile bugetului municipal majorându-se nejustificat cu cel puțin 13,4 mil. de lei.

Sursa:jurnal.md