NastaseStau și mă întreb, cam de ce ar trebui să plătim din buzunarele noastre salariile grase ale mîncăilor lui Plahotniuc, ancorați în instituțiile de stat aservite oligarhului cu reputație mai mult decît îndoielnică? În special celor de la CSJ, CAC, instanțele de sector din municipiul Chișinău, CNA, Procuratura Generală, Consiliul Concurenței, CCA și CNI. De ce acești indivizi care ne fac să roșim în fiecare zi pentru condamnările la CEDO, pentru rapoartele instituțiilor internaționale de prestigiu în care justiția lui Plahotniuc și Poalelungi se află pe ultimul loc în LUME la capitolul independență, ar trebui plătiți, luați în seamă, sesizați, solicitați, rugați să ia măsuri? Că doar știm deja că groparii democrației și statului de drept nu vor mișca un deget, nu vor face nimic în favoarea cetățeanului, a adevărului şi a legalității.

Și totuși, monitorizăm și trimitem acestor structuri captive ale statului sesizările noastre privind fraudarea în continuă desfășurare a campaniei electorale. Tocmai în asemenea mod proceda în România societatea civilă, cînd justiția de dincolo de Prut se afla aproape în totalitate la cheremul politicienilor. Zic a politicienilor, pentru că oricît am fi de subiectivi, nu putem să nu facem diferența dintre aceștia și criminalii politici de pe malurile searbăde ale Bîcului. Și colegilor noștri din organizațiile asociative li se respingeau cererile, erau tratați ca niște paria ai societății, unii maltratați și purtați prin instanțe…

Pînă la urmă, munca lor NU a fost una lipsită de sens, inutilă și în van. După accederea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, presiunile asupra clasei politice de la București au condus la eliminarea din sistemul judecătoresc a persoanelor corupte și obediente, de soiul druțelor, poalelungilor, sternioalelor, melniciucilor sau colencilor „noștri”! După care a venit și rîndul politicienilor să-și ispășească pedeapsa în pușcăriile pline acum de corupți în toată legea – miniștri și deputați, funcționari și primari, milionari și miliardari, oligarhi și moguli cu acte în ne-regulă. De soiul filaților, gumelor și mai ales plahotniucilor „noștri”!

De aceea, vom continua să depistăm în continuare ilegalitățile comise cu bună știință, în mod voit și intenționat, ale „membrilor” CCA, CNI, CC, CEC, CAC, CSJ, Procuratură , instanțe de judecată, să le documentăm și să le înregistrăm în modul stabilit de lege, astfel încît, peste timp, aceștia să fie trași la răspundere penală inclusiv pentru faptele abjecte săvîrșite în cunoștință de cauză. Vă lăsăm să „savurați” în continuare modul în care fraudează alegerile Partidul Democrat, prin intermediul posturilor de radio și de televiziune ale mogulului Plahotniuc, amintind cititorilor că am cerut repetat monitorizarea acestora, minut cu minut, de către CCA, cu dezbaterea publică săptămînală a buletinelor de știri de la canalele oligarhului – Publika, Prime, Canal 2, Canal 3… În prima din cele două sesizări publicate mai jos, vorbim de o încălcare gravă a trîmbiței lui Plahotniuc și Putin, Prime – Pervîi, referitoare la publicitatea electorală. Știți ce asociere îmi stîrnesc reclamele bandiților politici de la PD, care stau în spatele unor imagini inocente cu tineri și tinere, cu copii neprihăniți și zîmbitori?

Imagine PDCu niște hoți ai viitorului nostru. Cu niște ticăloși de genul omuleților verzi ai lui Putin care se ascundeau, perfid, în Crimeea, în spatele civililor, în special a femeilor și copiilor. Sau cu publicitățile alea piramidale din perioada MMM-ului unui oarecare Mavrodi, care înghițeau ireversibil banii sărmanilor bătrîni, încrezători în poveștile de succes ale bandiților de la Moscova…

Comisiei Electorale Centrale, Consiliului Coordonator al Audiovizualului,

În atenţia: Delegației Uniunii Europene, Consiliului Europei, Misiunii OSCE în Moldova

Ambasadei SUA, Ambasadei Germaniei, Partidului Popular Creştin Democrat, Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului Politic „Partidul Liberal Reformator”, Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova”,

Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie,Partidului Naţional Liberal, Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, Blocului Electoral „Alegerea Moldovei-Uniunea Vamală”,Partidului Politic „Democraţia Acasă”, Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova,Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Liberal,Partidului „Renaştere”,

CJI, Consiliului de Presă, APEL, Asociaţiei Presei Independente.

SESIZARE

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO, exercitînd activitatea de supraveghere şi monitorizare a respectării legislaţiei în domeniul audiovizualului, conducîndu-se de prevederile Codului Audiovizualului şi legislației în vigoare, reprezentînd interesele membrilor asociaţiei în calitate de consumatori de programe, constată încălcarea cadrului legal electoral de către postul Prime TV, ce aparţine mogulului Plahotniuc şi Partidului Democrat.

Astfel, în data de 22 octombrie 2014, postul Prime TV a difuzat în buletinul de ştiri de la ora 9:00 un spot publicitar despre Partidul Democrat (în jurul orei 9:05) cu menţiunea „Achitat din fondul electoral”.

Acest caz contravine expres prevederilor REGULAMENTULUI privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2680 din 30 septembrie 2014, unde la pct.17 se specifică că publicitatea electorală nu va fi inclusă în programele de ştiri, emisiuni sportive, emisiuni pentru copii, emisiuni cu tematică religioasă; pct.19 se stabileşte că, în programele de ştiri ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din campania electorală vor fi reflectate cu respectarea prevederilor art. 47, 64 şi 64/1 din Codul electoral şi art. 7 din Codul audiovizualului; iar în pct.20 – activitatea Guvernului, Parlamentului, Preşedinţiei şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale va fi reflectată separat, în alte programe decît cele de dezbateri şi publicitate electorală, cu respectarea prevederilor Codului Electoral, Codului Audiovizualului şi prezentului Regulament. Nici un candidat la alegeri nu va avea prioritate în virtutea funcţiei pe care o ocupă.

În acest context, fiind evidente încălcarea prevederilor legale citate, solicităm investigarea celor menţionate, sancţionarea postului de televiziune Prime TV Moldova, cu suspendarea licenței de emisie pe perioada campaniei electorale, avînd în vedere multiplele încălcări documentate şi sesizate în ultima perioadă de timp.

Vasile Năstase,

Preşedintele Asociaţiei Apollo

Cea de-a doua sesizare se referă la unele abateri comise de postul de televiziune al PLDM-ului, TV7 – NTV, care, de asemenea, face propagandă electorală în continuu în favoarea candidaților de pe lista partidului lui Filat, Leancă și Lucinschi. Conform unor surse din interiorul și exteriorul PLDM, e bine de reținut, că într-o discuție secretă dintre Filat și Plahotniuc, Contrabandistul cu Capul Plecat și Păpușarul au convenit să utilizeze toate mijloacele posibile, inclusiv audiovizuale, în campanie, fără a ține cont de legislație și de reacția societății, pentru că „partenerii de dezvoltare vor închide ochii”! De asemenea, cei doi gropari ai statului de drept (ciocli!) au bătut palma privind interdicția totală de a se ataca reciproc și a folosi în campanie materialele compromițătoare, inclusiv cele din Avionul Sexului, urmînd ca după alegeri să se repete partajarea instituțiilor statului conform schemei actuale.

De aceea, în cadrul unei ședințe cu femeile din PLDM, Filat s-a rugat de acestea cu lacrimi în ochi să n-o mai atace pe „colega Buliga” la întîlnirile cu alegătorii!

Integrarea „europeană” e pe mîini de nădejde, stimați compatrioți!

Parlamentului R. Moldova, Președinției R. Moldova, Guvernului R. Moldova, Comisiei Electorale Centrale, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Consiliului Concurenței

În atenţia:

Delegației Uniunii Europene, Consiliului Europei, Misiunii OSCE în Moldova, Ambasadei SUA,

Ambasadei Germaniei,

Partidului Popular Creştin Democrat, Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului Politic „Partidul Liberal Reformator”, Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova”, Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie, Partidului Naţional Liberal, Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, Blocului Electoral „Alegerea Moldovei-Uniunea Vamală”, Partidului Politic „Democraţia Acasă”, Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Liberal, Partidului „Renaştere”,

CJI, Consiliului de Presă, APEL, Asociaţiei Presei Independente.

SESIZARE

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO, exercitînd activitatea de supraveghere şi monitorizare a respectării legislaţiei în domeniul audiovizualului, conducîndu-se de prevederile Codului Audiovizualului şi legislației în vigoare, reprezentînd interesele membrilor asociaţiei în calitate de consumatori de programe, constată cu îngrijorare că ilegalitățile ce țin de reflectarea corectă a campaniei electorale de către radiodifuzori continuă.

Astfel, în data de 22 octombrie curent, postul de televiziune TV7 NTV, controlat de membrul PLDM Chiril Lucinschi, a difuzat în cadrul buletinului de știri de la orele 22.30 un grupaj de subiecte electorale întitulat Electorala 2014, în care au fost incorporate mai multe știri despre unii concurenți electorali. Abaterea depistată se referă la faptul că în cadrul grupajului doar PLDM a beneficiat de două subiecte electorale, avîndu-l ca protagonist pe Vlad Filat. Primul – „Vlad Filat, invitat la Colegiul de Comerț pentru promovarea reformelor în educație”, și „80 la sută din locuitorii satului Sămășcani au fost conectați la apeduct” cu participarea aceluiași fruntaș PLDM. Imediat după grupaj a fost difuzat subiectul „Vacanță de cinci stele” cu un pronunțat caracter populist și electoral în care protagonist este Iurie Leancă, vicepreședinte PLDM, prim-ministru și candidat pe listele PLDM. De asemenea, și în acest buletin de știri manipularea și propaganda electorală se face prin promovarea liderilor PLDM aflați în funcții de conducere, iar grupajul Electorala 2014 este utilizat pentru a acoperi manipularea și propaganda indirectă din celelalte subiecte.

În aceste condiții, considerăm că abaterile depistate formează contravenţii în sensul Codului audiovizualului, avînd în vedere că ele contravin:

– prevederilor art.7 alin. (4), lit. a) şi b) din Codul Audiovizualului: „pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît informaţia care compune ştirea să fie veridică şi să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri”;

– prevederilor art.10 alin.(1) din acelaşi Cod: „în Republica Moldova, dreptul la informare completă, obiectivă şi veridică, dreptul la libera exprimare a opiniilor şi dreptul la libera comunicare a informaţiilor prin intermediul mijloacelor de radiodifuziune şi televiziune sunt garantate de lege”;

– prevederilor alineatului (5) al aceluiaşi articol, reieşind din care „Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizând libera formare a opiniilor”.

De asemenea, aceste acţiuni contravin expres prevederilor REGULAMENTULUI privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2680 din 30 septembrie 2014, unde la pct.17 se specifică că publicitatea electorală nu va fi inclusă în programele de ştiri, emisiuni sportive, emisiuni pentru copii, emisiuni cu tematică religioasă; pct.19 se stabileşte că, în programele de ştiri ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din campania electorală vor fi reflectate cu respectarea prevederilor art. 47, 64 şi 64/1 din Codul electoral şi art. 7 din Codul audiovizualului; iar în pct.20 – activitatea Guvernului, Parlamentului, Preşedinţiei şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale va fi reflectată separat, în alte programe decît cele de dezbateri şi publicitate electorală, cu respectarea prevederilor Codului electoral, Codului audiovizualului şi prezentului Regulament. Nici un candidat la alegeri nu va avea prioritate în virtutea funcţiei pe care o ocupă.

În acest context, fiind evidente încălcarea prevederilor legale citate, solicităm investigarea celor menţionate, sancţionarea postului TV7 NTV avînd în vedere multiplele încălcări documentate, pentru utilizarea instrumentelor de propagandă, manipularea opiniei publice referitor la scrutin, inclusiv prin folosirea tertipurilor de montaj.

Reiterăm solicitările anterioare către toți concurenții electorali înregistrați în actuala campanie să se autosesizeze și să facă demersurile ce se impun către CEC și CCA privind încălcarea flagrantă a legislației în vigoare, să-și apere corect șansele și să renunțe la practicile de acceptare tacită a dezmățului practicat de posturile de televiziune și de radio propagandistice.

Vasile Năstase,

Preşedintele Asociaţiei APOLLO

(182 accesari)