D-ale audiovizualului (8), de Vasile Năstase

Imagine implicită

vasile nastaseLuni dimineață pornesc televizorul încremenit de cu seară la Prime-ul lui Plahotniuc. Și cu ce credeți că a trebuit să-mi intoxic existența? Ați ghicit, cu autobuzul „vesel” al oligarhiei ajuns pe meleagurile sudice, la Basarabeasca. Este de prisos să mai accentuez faptul că postul în cauză își bate joc de noi, cetățenii și consumatorii de programe, că sfidează legea și o calcă în picioare împreună cu patronul său, mogulul Plahotniuc.

Este de prisos să spunem că în reportajul propagandistic apar aceleași fețe idioate care mustesc de minciună și dezgust. Urmează, apoi, un material despre serviciul divin al Suveranului Pontif, iar în partea de sus a ecranului, așa cum se vede în imaginea alăturată, stă înmărmurită denumirea Basarabeasca, de parcă Papa ar fi vizitat cu noaptea în cap această localitate împreună cu robii Păpușarului. Norocel de mine că apucasem reportajul propagandistic de mai devreme și mi-am dat seama că a fost o scăpare a regiei de emisie, ce o fi înțeles însă telespectatorii care au conectat aparatele tocmai la difuzarea știrii despre Suveranul Pontif „poposit”, incognito, la Basarabeasca?
Papa la BasarabeascaButonăm cu plăcere să fugim cît mai departe de falsetul primei goarne oligarhice! Surprize, surprize! Scăpînd de dracu, dăm de tat-su! La Publika continuă maratonul propagandistic de duminică, nesimțit și electoral al „mecenatului” pe bani furați Plahotniuc, scăldîndu-și imaginea șifonată în chihlimbarul Andreei Marin. Că această acțiune este ilegal difuzată de trompeta mogulului, e clar și pentru ciocanul lui Pokaznoi, de ce este însă și nesimțită, e cazul să explicăm! andreea 3În primul rînd pentru că Plahotniuc nu are dreptul moral să participe la acțiuni caritabile. În al doilea, pentru că asemenea chestiuni nu se fac în scopul cerșirii de voturi în plină campanie electorală. În al treilea rînd, pentru că oamenii cu adevărat plini de compasiune pentru copiii bolnavi nu-și afișează gesturile în public, și, mai ales, la Publika. În al patrulea, pentru că donații din bani furați nu înseamnă caritate, ci fariseism. În al cincilea, pentru că bunurile jefuite de Păpușar de la stat ar fi acoperit de sute de ori necesitățile Centrului Mamei și Copilului, dacă ar fi fost scoase în mod legal la licitație. În al șaselea rînd, pentru că în afară de oligarh au fost o mulțime de alți donatori pe care trîmbițele nesimțite i-au lăsat să zacă în anonimat… În al șaptelea, pentru că legea interzice radiodifuzorilor să facă propagandă fățișă unui anume personaj implicat în campania electorală pe liste de partid, pentru care lucru li se iau imediat licențele de emisie. În al optulea rînd, pentru că nu e creștinește să-ți faci imagine pe seama copiilor bolnavi. În al zecelea, pentru că nu-l poți și nu e frumos să-l minți și să-l păcălești pe Dumnezeu…Andreea Marin 2
Parlamentului R. Moldova, Președinției R.Moldova, Guvernului R. Moldova, Comisiei Electorale Centrale, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Procuraturii R. Moldova, Consiliului Concurenței

În atenţia:

Delegației Uniunii Europene, Consiliului Europei, Misiunii OSCE în Moldova, Ambasadei SUA,

Ambasadei Germaniei

Partidului Popular Creştin Democrat, Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului Politic „Partidul Liberal Reformator”, Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova”, Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie, Partidului Naţional Liberal, Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, Blocului Electoral „Alegerea Moldovei-Uniunea Vamală”, Partidului Politic „Democraţia Acasă”, Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Liberal, Partidului „Renaştere”,

CJI, Consiliului de Presă, APEL, Asociaţiei Presei Independente.

SESIZARE

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO, exercitînd activitatea de supraveghere şi monitorizare a respectării legislaţiei în domeniul audiovizualului, conducîndu-se de prevederile Codului Audiovizualului şi legislației în vigoare, reprezentînd interesele membrilor asociaţiei în calitate de consumatori de programe, constată cu îngrijorare că frauda electorală continuă, printr-o campanie agresivă și fără precedent a posturilor de radio și televiziune ale mogulului Plahotniuc, în cîrdășie cu CCA, CEC, Consiliul Concurenței, o parte dintre concurenții electorali care practică noncombatul și preferă să rămînă simpli observatori la dezmățul și frauda practicate de Partidul Democrat.

Astfel, în data de 19 octombrie curent, postul Publika TV, Prime TV, Canal 2 și Canal 3 au prezentat un maraton de colectare de fonduri pentru Centrul Mamei si Copilului din Chișinău, lustruind imaginea electorală a oligarhului Plahotniuc, candidat cu numărul 2 pe lista Partidului Democrat. Buletinele de știri ale radiodifuzorului Publika, Prime, Canal 3 și Canal 2 au fost pline cu materiale propagandistice care au continuat a fi puse pe post și pe parcursul zilei de 20 octombrie curent.

De asemenea, în cadrul monitorizării radiodifuzorului Prime TV, în special a buletinelor de știri „Primele Știri” din data de 19 octombrie 2014 și 20 octombrie dimineața, am constatat următoarele:

În cadrul emisiunii informative a fost difuzat subiectul despre „Expresul” democraților care a ajuns viu și nevătămat în raionul Basarabeasca, în care se relatează despre faptul cum deputații PD au făcut campanie electorală în localitatea respectivă, iar Prime a redat cu lux de amănunte evenimentul, încălcînd grav legislația electorală, audiovizuală și deontologică, subiect relatat și de Publika, Canal 2 și Canal 3.

În aceste condiții asistăm la un dezmăț fără precedent al televiziunilor candidatului Plahotniuc și al Partidului Democrat de sfidare totală a legislației în vigoare. Astfel, PD-ul nu doar că este favorizat în raport cu ceilalți concurenți electorali, care sunt practic marginalizați de către posturile oligarhului Plahotniuc, prin încălcarea gravă a normelor audiovizuale și electorale, ci, în definitiv, asistăm la ieșirea totală și completă a acestora, în speță Prime TV, din legalitate.

Constatăm, ca de obicei, că lipsa din materialele propagandistice numite impropriu știri a experților, reprezentanților societății civile, analiștilor și politologilor independenți, cărora pur și simplu nu li se oferă posibilitatea de a se pronunța este deja o stare de fapt. La fel și cu absența definitivă a celorlalți concurenți electorali cărora nu li se acordă nici măcar un procent din spațiul de emisie comparativ cu cel acordat Partidului pe care-l slujesc. În aceste condiții, considerăm că o atare stare de lucruri este inadmisibilă, iar conduita postului de televiziune Prime TV şi a celorlalte posturi ale lui Plahotniuc – Publika, Canal 2 și Canal 3 formează contravenţii în sensul Codului audiovizualului, avînd în vedere că ele contravin:

– prevederilor art.7 alin. (4), lit. a) şi b) din Codul audiovizualului: „pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît informaţia care compune ştirea să fie veridică şi să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri”;

– prevederilor art.10 alin.(1) din acelaşi Cod: „în Republica Moldova, dreptul la informare completă, obiectivă şi veridică, dreptul la libera exprimare a opiniilor şi dreptul la libera comunicare a informaţiilor prin intermediul mijloacelor de radiodifuziune şi televiziune sunt garantate de lege”;

– prevederilor alineatului (5) al aceluiaşi articol, reieşind din care „Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizând libera formare a opiniilor”.

De asemenea, aceste acţiuni contravin expres prevederilor REGULAMENTULUI privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2680 din 30 septembrie 2014, unde la pct.17 se specifică că publicitatea electorală nu va fi inclusă în programele de ştiri, emisiuni sportive, emisiuni pentru copii, emisiuni cu tematică religioasă; pct.19 se stabileşte că, în programele de ştiri ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din campania electorală vor fi reflectate cu respectarea prevederilor art. 47, 64 şi 64/1 din Codul electoral şi art. 7 din Codul audiovizualului; iar în pct.20 – activitatea Guvernului, Parlamentului, Preşedinţiei şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale va fi reflectată separat, în alte programe decît cele de dezbateri şi publicitate electorală, cu respectarea prevederilor Codului electoral, Codului audiovizualului şi prezentului Regulament. Nici un candidat la alegeri nu va avea prioritate în virtutea funcţiei pe care o ocupă.

În acest context, fiind evidente încălcarea prevederilor legale citate, solicităm investigarea celor menţionate, sancţionarea posturilor de televiziune Prime TV Moldova, Publika TV, Canal 2, Canal 3 cu suspendarea licenței de emisie pe perioada campaniei electorale (avînd în vedere multiplele încălcări documentate), pentru utilizarea instrumentelor de propagandă agresive, manipularea opiniei publice referitor la scrutin, inclusiv prin folosirea tertipurilor de montaj.

De asemenea, reiterăm solicitările anterioare către toți concurenții electorali înregistrați în actuala campanie să se autosesizeze și să facă demersurile ce se impun către CEC și CCA privind încălcarea flagrantă a legislației în vigoare, să-și apere corect șansele și să renunțe la practicile de acceptare tacită a dezmățului practicat de posturile de televiziune și de radio propagandistice ale oligarhului Plahotniuc, în special Prime TV.

De fapt, asistăm la o campanie electorală în care frauda se produce sub ochii autorităților, cu largul concurs al CCA, CEC, CA, Procuraturii Generale, CNA! Din aceste motive, cerem excluderea Partidului Democrat din lista concurenților electorali pentru utilizarea ilegală a resurselor audiovizuale care afectează în mod direct rezultatele alegerilor în favoarea acestei formațiuni și în dauna celorlalte înscrise în cursă. De asemenea, solicităm partenerilor noștri de dezvoltare să ia atitudine și să oblige statul Republica Moldova să revină pe făgașul democrației, al transparenței și legalității. Dacă situația nu se va schimba în următoarele zile, vom cere observatorilor străini să nu recunoască rezultatele alegerilor și să ceară comunității internaționale repetarea scrutinului în condiții echitabile și egale pentru toți concurenții electorali.

Vasile Năstase,
Preşedintele Asociaţiei Apollo