D-ale audiovizualului (9), de Vasile Năstase

Imagine implicită

NastaseCu cât campania electorală se apropie de luna efervescenței, cu atât mai săriți de pe fix se dovedesc a fi propagandiștii și agitatorii Partidului Democrat înregimentați în cele patru posturi de televiziune ieșite totalmente din legalitate – Prime, Canal 2, Canal 3, Publika TV. În fond, e vorba de o singură instituție de propagandă cu mai multe denumiri, dirijată de un centru unic de comandă situat în hăurile oligarhice ale hotelului Nobil.

La drept vorbind, Asociația pe care o reprezint nu a fost surprinsă de avalanșa de materiale propagandistice difuzate în buletinele de știri, toate în favoarea Partidului Democrat. Despre pericolul unor asemenea acțiuni, despre posibilitatea recurgerii la un dezmăț total și indescriptibil doar-doar să atingă pragul electoral, am vorbit în repetate rânduri, imaginația noastră a fost însă una infantilă în raport cu amploarea ilegalităților comise minut cu minut de mașinăria propagandistică a oligarhului-mogul!

Practic, este imposibil să ții pasul cu depistarea, înregistrarea și documentarea acestor fraude comise pe mică de ceas de către comandourile Păpușarului. Toată lumea observă și rămâne stupefiată cum echipajele și brigăzile mobile de la Publika și Prime însoțesc fără jenă fruntașii pedeului, dînd pe post discursurile mincinoase și plictisitoare ale acestora! Un microfon, patru televiziuni.

O telecomandă, primele patru butoane la cheremul trompetelor oligarhice în portofoliul distribuitorului de servicii Moldtelecom! Toate aceste și alte acțiuni au fost pregătite minuțios și, deși le-am dezvăluit caracterul ilicit, acestea și-au continuat calea dezmățului fiind protejate grijuliu de valeții de la CCA ai oligarhiei.

Din aceste considerente, în Sesizarea de astăzi ne referim deja la întregi buletine de știri în care se lăfăiesc, în largul lor, bandiții politici ai Partidului Democrat, nu la materiale sau subiecte aparte, care nici pînă la ora actuală nu au fost sancționate de sculele Păpușarului. Totuși, așteptăm reacțiile de rigoare și din partea partenerilor noștri internaționali, unicii capabili să oprească dezmățul și frauda electorală în continuă desfășurare…

Parlamentului R. Moldova, Președinției R. Moldova, Guvernului R. Moldova Comisiei Electorale Centrale, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Procuraturii Generale, CNA, Consiliului Concurenței

În atenţia:

Delegației Uniunii Europene, Consiliului Europei, Misiunii OSCE în Moldova, Ambasadei SUA, Ambasadei Germaniei, Partidului Popular Creştin Democrat, Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului Politic „Partidul Liberal Reformator”, Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova”, Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie, Partidului Naţional Liberal, Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, Blocului Electoral „Alegerea Moldovei-Uniunea Vamală”, Partidului Politic „Democraţia Acasă”, Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Liberal, Partidului „Renaştere”CJI, Consiliului de Presă, APEL, Asociaţiei Presei Independente, Coaliției de ONG-uri din R. Moldova

Sesizare

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO, exercitând activitatea de supraveghere şi monitorizare a respectării legislaţiei în domeniul audiovizualului, conducându-se de prevederile Codului Audiovizualului şi legislației în vigoare, reprezentând interesele membrilor asociaţiei în calitate de consumatori de programe, a remis pe adresa Parlamentului, Președinției, Guvernului, CCA, CEC, instituțiilor internaționale, partidelor politice și societății nonguvernamentale mai multe Sesizări privind încălcările nemaipomenite și nemaiîntâlnite în nicio campanie electorală de pînă acum comise permanent și metodic de canalele de televiziune Prime, Canal 2, Canal 3, Publika TV, TV7 NTV și alte câteva posturi de radio ale oligarhului Plahotniuc, candidat cu numărul doi pe lista Partidului Democrat. Protejat de instituțiile captive ale statului pe care le controlează – CNA, CCA, Procuratura Generală, Consiliul Concurenței – acesta continuă să comită, prin intermediul trustului său monopolist, abateri grave de la prevederile Codului audiovizual, Codului electoral, de la alte norme de drept și deontologice. Frecvența acestor ilegalități a ajuns a fi atât de mare, încît putem constata cu certitudine că, de fapt, asistăm la fraudarea metodică a alegerilor parlamentare din 30 noiembrie curent de către Partidul Democrat și finanțatorul acestuia, Vladimir Plahotniuc.

Dacă în sesizările anterioare ne bazam pe încălcări parțiale ale legislației, acum lucrurile s-au schimbat radical, practic buletinele de știri s-au transformat în arme propagandistice și de agitație electorală, în dezbateri sunt antrenați de cele mai multe ori candidați de pe listele electorale ale Partidului Democrat, funcțiile de conducere ale acestora sunt utilizate în scopul de lustruire a imaginii.

Pornind de la cele afirmate mai sus, prin prezenta Sesizare cerem Procuraturii Generale, CNA și Consiliului Concurenței să întreprindă toate măsurile legale pentru a determina CCA și CEC să intervină de urgență pentru a stopa frauda electorală practicată de Partidul Democrat și trustul media al lui Plahotniuc, în special posturile de televiziune Prime, Canal 2, Canal 3, Publika TV.

De asemenea, cerem CCA să suspende licența de emisie a acestor radiodifuzori pe perioada campaniei electorale, iar până atunci să pună în dezbatere publică, săptămânal, toate buletinele de știri, inclusiv cele atașate la Sesizările APOLLO, emisiunile de dezbateri ale radiodifuzorilor Prime, Canal 2, Canal 3, Publika TV, deoarece acestea încalcă sistematic, metodic, fățiș legislația în vigoare, promovând candidații PD în exclusivitate. O analiză similară și o dezbatere publică cerem să fie făcute săptămânal și referitor la buletinele de știri ale postului TV7 NTV, controlat de candidatul PLDM, Chiril Lucinschi. Despre rezultatele monitorizărilor şi dezbaterilor să fim informaţi săptămânal.

Dat fiind faptul că posturile de televiziune ale oligarhului Plahotniuc, candidat pe listele Partidului Democrat, în special radiodifuzorul cu acoperire națională, difuzând pe o frecvență din patrimoniul național al Republicii Moldova, prin dezmățul și ilegalitățile de proporții comise zi de zi FRAUDEAZĂ actuala campanie electorală prin favorizarea fără precedent a unui singur concurent electoral – Partidul Democrat, cerem Comisiei Electorale Centrale să pună în dezbatere publică Sesizarea APOLLO privind excluderea Partidului Democrat din cursa electorală!

Conduita postului de televiziune Prime TV şi a celorlalte canale menționate mai sus formează contravenţii în sensul Codului audiovizualului, având în vedere că ele contravin:

– prevederilor art.7 alin. (4), lit. a) şi b) din Codul audiovizualului: „pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît informaţia care compune ştirea să fie veridică şi să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri”;

– prevederilor art.10 alin.(1) din acelaşi Cod: „în Republica Moldova, dreptul la informare completă, obiectivă şi veridică, dreptul la libera exprimare a opiniilor şi dreptul la libera comunicare a informaţiilor prin intermediul mijloacelor de radiodifuziune şi televiziune sunt garantate de lege”;

– prevederilor alineatului (5) al aceluiaşi articol, reieşind din care „Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizând libera formare a opiniilor”.

De asemenea, aceste acţiuni contravin expres prevederilor REGULAMENTULUI privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2680 din 30 septembrie 2014, unde la pct.17 se specifică că publicitatea electorală nu va fi inclusă în programele de ştiri, emisiuni sportive, emisiuni pentru copii, emisiuni cu tematică religioasă; pct.19 se stabileşte că, în programele de ştiri ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din campania electorală vor fi reflectate cu respectarea prevederilor art. 47, 64 şi 64/1 din Codul electoral şi art. 7 din Codul audiovizualului; iar în pct.20 – activitatea Guvernului, Parlamentului, Preşedinţiei şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale va fi reflectată separat, în alte programe decît cele de dezbateri şi publicitate electorală, cu respectarea prevederilor Codului electoral, Codului audiovizualului şi prezentului Regulament. Nici un candidat la alegeri nu va avea prioritate în virtutea funcţiei pe care o ocupă.

În acest context, fiind evidente încălcarea prevederilor legale citate, solicităm investigarea celor menţionate, sancţionarea posturilor de televiziune Prime TV Moldova, Canal 2, Canal 3, Publika TV, cu suspendarea licenței de emisie pe perioada campaniei electorale (avînd în vedere multiplele încălcări documentate), pentru utilizarea instrumentelor de propagandă agresive, manipularea opiniei publice referitor la scrutin, inclusiv prin folosirea tertipurilor de montaj.

De asemenea, reiterăm solicitările anterioare către toți concurenții electorali înregistrați în actuala campanie să se autosesizeze și să facă demersurile ce se impun către CEC și CCA, Procuratura Generală, CNA, instanțele de judecată privind încălcarea flagrantă a legislației în vigoare, să-și apere corect șansele și să renunțe la practicile de acceptare tacită a dezmățului și fraudei practicate de posturile de televiziune și de radio propagandistice ale oligarhului Plahotniuc, în special Prime TV.

Cerem să fin informaţi despre rezultatele examinării prezentei sesizări şi a celor precedente şi despre măsurile întreprinse pe marginea acestora.

Vasile Năstase,

Preşedintele Asociaţiei APOLLO

Anexă: DVD cu buletinele de știri ale posturilor monitorizate în prezenta Sesizare