În primul trimestrul al anului 2017 datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat cu 93,91 milioane de dolari (1,8 miliarde de lei) şi a trecut de nivelul de 6,688 miliarde de dolari, relevă date ale Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).

Este un nou nivel record, depăşind cu peste 10 milioane de dolari precedentul nivel-record de 6,67 miliarde de dolari înregistrat la fienele anului 2013.

Pe sectoare instituţionale, la 31 martie 2017, datoria externă este repartizată după cum urmează: alte sectoare – 42,7%, administraţia publică – 23,2%, societăţi care acceptă depozite – 5%, banca centrală – 4.1%. Datoriile în cadrul investiţiilor directe (creditarea intragrup) nu se repartizează sectorial, lor revenindu-le o pondere de 25%, precizează BNM.

Astfel datoria externă publică şi public garantată s-a majorat faţă de sfârşitul trimestrului IV 2016, cu 2,7% ajungând la circa 1.83 miliarde de dolari (27,3% din total), iar cea privată negarantată cu un procent până la 4,86 miliarde de dolari.

Pe parcursul trimestrului I 2017, Republica Moldova a beneficiat în continuare de sprijinul organizaţiilor internaţionale, Guvernul şi unităţile administrativ-teritoriale valorificând 62.59 mil. USD pentru proiecte finanţate din surse externe, Creşterea datoriei externe publice este explicată de BNM prin asistenţa acordată de organizaţiile internaţionale, „Guvernul Republicii Moldova şi unităţile administrativ-teritoriale (UAT) valorificând 63,59 milioane dolari pentru proiecte finanţate din surse externe cea mai mare parte constituind împrumutul acordat de către Guvernul României, în valoare de 53,03 milioane dolari, realizat în baza Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova” de 150 de milioane de euro.

În consecinţă în structura datoriei faţă de creditorii bilaterali ponderea României a ajuns la 39,4%, în timp ce a Japoniei a constituit – 19,4%, a Rusiei – 15.8%, iar a SUA – 11,7%.

Dintre organismele financiare internaţionale cei mai mari creditori sunt BIRD şi AID cu circa 642 milioane; FMI cu 273 milioane alocate BNM şi BEI – 162 de milioane de dolari.

BNM precizează că „stocul total al datoriei externe brute calculate conform noului standard este acelaşi ca şi conform standardului precedent (MBP5), dar cu un şir de schimbări în structură. În particular, datoriile istorice pentru importuri de gaz au fost reclasificate din datoria pe termen scurt în datoria pe termen lung şi se reflectă la articolul „Investiţii directe: creditare intragrup”.

În consecinţă datoria de circa 700 de milioane de dolari pentru gazele naturale livrate de Rusia nu mai apare direct în statisticile BNM.

Pe parcursul acestui an datoria externă a Republicii Moldova va continuat să crească. Or urmează ca Moldova să primească cele circa 100 de milioane de euro de la Consiliul UE şi Parlamentul European pentru a ajuta ţara să finanţeze reformele structurale.

În plus, la începutul lunii mai, FMI a împrumutat Moldovei încă 21,5 milioane dolari.

Sursa:jurnal.md

(21 accesari)