Delegația APCE, îngrijorări serioase privind coruperea alegătorilor din RM și amplasarea secțiilor de vot în Diasporă

Imagine postare

Cazuri de intimidare a candidaților, utilizarea resurselor administrative, implicarea funcționarilor publici în procesul de colectare a semnăturilor, cazuri de distribuire a cadourilor electorale cu implicarea fundațiilor de caritate afiliate unor partide politice.

Sunt câteva dintre practicile care îngrijorează delegația Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Membrii APCE au condamnat astfel de practici și cer autorităților să întreprindă toate măsurile necesare pentru a le exclude.

Îngrijorările se conțin într-o declarație a delegației pre-electorale a APCE care s-a aflat la Chișinău.

Membrii APCE au mai atenționat guvernarea RM despre problema amplasării secțiilor de votare peste hotare. Totodată, delegația amintește că organizarea referendumurilor nu este recomandată în aceeași zi cu alte alegeri.

O delegație pre-electorală a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a efectuat o vizită la Chișinău pentru a evalua campania electorală și pregătirile pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Delegația a fost condusă de Claude Kern (Franța, ALDE) și a fost formată din Elisabeth Schneider-Schneiter (Elveția, EPP/CD), Stefan Schennach (Austria, SOC), Christian Langballe (Danemarca, EC), Egidijus Vareikis (Lituania, Coraportor As/Mon), Maryvonne Blondin (Franța, Coraportor As/Mon).

Cu referire la legislația electorală, delegația pre-electorală a APCE împărtășește îngrijorarea exprimată de Comisia de la Veneția, mai ales că astfel de probleme recurente au fost atestate și anterior. În plus, delegația a fost informată că noul sistem electoral ar putea fi prea complicat pentru a fi înțeles de către mulți alegători.

Delegația a fost informată de mai mulți interlocutori despre un șir de îngrijorări persistente care rămân încă nesoluționate, în special cazuri de intimidare și violență împotriva candidaților; cazuri de discurs de ură, inclusiv împotriva candidatelor femei; cazuri privind utilizarea resurselor administrative; suspiciuni privind cumpărarea alegătorilor; cazuri privind implicarea funcționarilor publici în procesul de colectare a semnăturilor; cazuri de distribuire a cadourilor electorale în timpul evenimentelor electorale cu implicarea fundațiilor de caritate afiliate unor partide politice.

Delegația APCE condamnă astfel de practici și cere autorităților relevante să întreprindă toate măsurile necesare pentru a le exclude.

În ceea ce privește Diaspora, Adunarea Parlamentară amintește că anterior și-a exprimat îngrijorarea privind lipsa de transparență a criteriilor pentru determinarea numărului secțiilor de votare în străinătate. În opinia mai multor părți interesate, aceste criterii trebuie să asigure dreptul alegătorului de a participa în mod efectiv la alegeri. Delegația consideră că problema nu poate fi soluționată prin creșterea numărului buletinelor de vot atribuite fiecărei secții de votare, dacă numărul și amplasarea secțiilor de votare nu reprezintă în mod proporțional alegătorii care locuiesc în diferite țări.

Mai mulți interlocutori au menționat problema lipsei de încredere în instituțiile de stat ca rezultat al multiplelor cazuri de corupție. Acest aspect este deosebit de îngrijorător în contextul unei țări care se confruntă cu un grad înalt al sărăciei. Un procent considerabil al populației este convins că faptele de corupție reprezintă o practică obișnuită în Republica Moldova, la fel și lipsa independenței justiției. În ceea ce privește finanțarea campaniei electorale, în pofida îmbunătățirii reglementărilor legale privind finanțarea campaniei electorale și a partidelor politice și prezentării corespunzătoare a rapoartelor financiare privind cheltuielile electorale suportate de partidele politice, mai mulți interlocutori au remarcat că resurse financiare considerabile pot fi utilizate în afara oricărui control din partea instituțiilor de stat.

Delegația a fost informată despre numărul sporit de cazuri frecvente de presiune, amenințări și atacuri fizice și verbale asupra jurnaliștilor independenți pe parcursul ultimilor luni înainte de alegeri. Pluralismul media poate fi considerat limitat, deoarece majoritatea mijloacelor de informare sunt afiliate principalelor partide politice, iar sectorul publicității este sub controlul acestora.

„Gradul foarte înalt de concentrare a proprietății asupra mijloacelor de informare, monopolul asupra multor organe de presă și lipsa transparenței privind sursele de finanțare se regăsesc printre subiectele care ridică serioase îngrijorări menționate în rapoartele anterioare ale APCE”, se arată în concluzii.

Delegația îndeamnă, în special, Instituția Publică a Audiovizualului să asigure accesul egal și, cel mai important, reflectarea corectă și echidistantă a tuturor partidelor politice și concurenților electorali în conformitate cu prevederile legale.

Delegația pre-electorală a APCE reamintește că APCE a observat toate scrutinele parlamentare și prezidențiale organizate în Republica Moldova începând cu 1994. Din păcate, unele probleme recurente încă nu și-au găsit rezolvarea. Mai mult decât atât, alegerile viitoare se vor desfășura în baza unui nou sistem electoral care contravine recomandărilor anterioare formulate de Comisia de la Veneția. Din aceste considerente, delegația solicită autorităților relevante să întreprindă toate măsurile necesare în vederea asigurării dreptului cetățenilor la alegeri libere în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de către Republica Moldova.

În ceea ce privește referendumul consultativ în ziua alegerilor parlamentare, membrii delegației spun că bservarea referendumului consultativ nu intră în competența delegației APCE. Delegația pre-electorală amintește totuși Rezoluția APCE 2251 (2019) privind “Actualizarea liniilor directoare privind asigurarea referendumurilor corecte în statele membre ale Consiliului Europei”, care nu recomandă organizarea referendumurilor în aceeași zi cu alte alegeri.

La Chișinău, delegația a avut întrevederi cu Primul ministru, Președintele Parlamentului, lideri sau reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și extra-parlamentare participante la alegeri, președintele Comisiei Electorale Centrale, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, președintele Autorității Naționale pentru Integritate, reprezentanți ai societății civile și mass media, și reprezentanți ai comunității internaţionale.

O delegație a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei formată din 32 de membri va reveni în Republica Moldova pentru observarea alegerilor din 24 februarie 2019.

Sursa:jurnal.md