srada SciusevLa redacţia „Glasul”, moldoveanca Vera Stratulat a expediat o scrisoare în care explică cum a fost deposedată de terenul de pămînt aferent casei de locuit, obţinut în 2002, în urma procedurii de cumpărare-vînzare a imobilului de pe strada Sciusev, colţ cu parcul Dendrarium.

Potrivit Verei Stratulat, totalul  de teren din această adresă e de 36 ari din care 11 ari repartizaţi ca şi curte comună şi 25 ari impărţit  în parcele şi dat în folosinţă individuală pe apartamente. În baza acordului comun, s-au făcut intrări şi ieşiri separate din apartamentele lor, formîndu-se curţi micuţe, separate, individuale.

„Cu 3 ani mai tirziu, s-a  vîndut apartamentul nr.2 lui Cornescu Ion, apartamentul nr3 prin vînzare-cumpărare  şi apartamentul nr.6 transmis prin moştenire lui Prohorov Vladimir. Atunci se iniţiase procedura de privatizare a terenului aferent casei nr 141 de pe strada Sciusev.

În baza unei procuri semnată de Prohorov Vladimir și Prohorov Alexandru, dar fără imputerniciri de la Cornescu Ion şi reclamanta Stratulat Vera, Cornescu Viorel, la 11 februarie 2005 au depus o cerere în adresa Primăriei mun. Chişinău, prin care au solicitat în numele tuturor locatarilor casei nr. 141 din str. Sciusev aprobarea privatizării lotului aferent casei de pe adresa menţionată. Rămîne neclar temeiul în baza căruia Cornescu Viorel s-a adresat în numele tuturor locatarilor.

La 8 mai 2006, cu 40 de zile anterior adoptării deciziei Consiliului Municipal din 20 iunie 2006, nr. 48/28-68, Cornescu Ion, Prohorov Vladimir şi Prohorov Alexandru, au depus o cerere (nu e clar către cine), anexînd acte de identitate furate, schema terenului falsificată, prin care au solicitat efectuarea partajării lotului de pămant de pe str. Șciusev 141, cu suprafaţa de 2490 m2. Cu o zi inainte, am fost invitaţi verbal de vecinul Prohorov Aurel la Judecătoria Buiucani. Pe 22 februarie 2007 s-au adresat Judecătoriei cu acelaşi scop”, se arată în textul scrisorii.

Vera Stratulat menţionează în scrisoare că prin titlurile eliberate pentru construcţia casei individuale de locuit  s-a autentificat  doar suprafaţa  de 2490 m2 din terenul total de 36 de ari:
1) 11 ari (   44.2 %, )în proprietate +  5  în folosinţă
2)  7,7 ari (   31.1 %, )  +  3,60 în folosinţă
3) 3,8 ari (15.4%, )  +1,72 în folosinţă
4) -2,3 ari (  9.3% )  + 1,10  în folosinţă, apartamentul nr7,  al contestatarei Vera Stratulat

Decizia s-a emis conform art. 11 a Codului Funciar, care vine în contradicţie cu art.11 a C.F. Art. 11 a Codului Funciar spune: Autorităţile administraţiei publice locale atribuie cetăţenilor terenuri fără plată, eliberindu-le titluri de proprietate: trec (în limita normelor de urbanism, iar dacă aceasta nu este posibil, reieşind din suprafaţa reală a terenului ce deserveşte construcţiile) terenurile aferente caselor de locuit cu mai multe apartamente privatizate, care nu constituie blocuri, în proprietatea comună în diviziune a proprietarilor apartamentelor, proporţional suprafeţei privatizate de fiecare. Mai mult decît atît, shema terenului nefiind autorizată de Consiliul Municipal, iar originalul lipseşte.

Imediat după emiterea aşa zisei decizii, Vera Stratulat explică că au fost distruse gardurile dintre parcele, i-au tăiat pomii, au deconectat-o de la ţeava de apă, au deconectat-o de la energie electric, primind amendă din partea Union Fenosa, au vîndut teren unul altuia, au luat în ipoteca 100 000 de euro pe teren, fiind încă în proces de judecată.

Vera Stratulat s-a adresat redacţiei „Glasul” cu scopul de a o ajuta să-şi obţină dreptatea. Ea vrea reverificarea dosarului, să se analizeze probele şi deciziile în urma instanţelor de judecată. Potrivit ei, noii proprietari de teren au obţinut cîştig de cauză făcînd multiple abateri de la normele legale şi avînd pîrghii în sistem.

(331 accesari)