Derapajele democratice din RM, din nou în atenţia Parlamentului European; „Puterea rămâne concentrată în mâinile elementelor oligarhice; Orice tip de sprijin financiar să fie SUSPENDAT” // Rezoluţie

Imagine implicită

Situaţia din Republica Moldova va fi discutată astăzi în plenul Parlamentului European, pe agenda căruia figurează o declaraţie cu privire la ţara noastră.

Declaraţia privind RM urmează să fie citită după ora 15:00. Şedinţa Parlamentului European poate fi urmărită în direct AICI.

Totodată, pe site-ul Parlamentului European a fost publicată o rezoluţie elaborată de un grup de deputaţi din Partidul Popular European şi din grupul socialiştilor, în care se vorbeşte în cei mai duri termeni despre faptul că puterea din RM rămâne concentrată în mâinile elementelor oligarhice, despre necesitatea suspendării oricărui tip de sprijin financiar şi despre faptul că UE trebuie să depună eforturi mai considerabile pentru a se detaşa de elitele politice de la guvernare care denigrează valorile europene.

Publicăm mai jos Rezoluţia din Parlamentul European:

– având în vedere că propunerea de a schimba sistemul electoral din Republica Moldova dintr-un sistem proporţional într-un sistem mixt a stârnit îngrijorări serioase atât pe plan intern, cât şi pe plan extern, că va duce la retrocedarea standardelor democratice şi la consolidarea puterii actuale;

– având în vedere că Comisia de la Veneţia a declarat că modificările propuse nu erau recomandabile în acest moment şi nu se refereau nici la recomandările sale anterioare, nici la cele ale OSCE;

– având în vedere că, Comisia de la Veneţia şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile unei influenţe nejustificate asupra candidaţilor, la elaborarea circumscripţiilor cu mandat unic, la pragurile excesive de reprezentare parlamentară în componenta proporţională şi la riscurile reprezentării necorespunzătoare a minorităţilor şi a femeilor; întrucât a subliniat că polarizarea existentă în jurul acestei iniţiative legislative nu a fost însoţită de consultări semnificative şi de un larg consens între părţile-cheie interesate;

– având în vedere că Parlamentul European, Consiliul European şi Comisia Europeană au convenit într-o declaraţie comună că „o condiţie prealabilă pentru acordarea asistenţei macro-financiare constă în faptul că ţara beneficiară respectă mecanisme democratice eficiente, inclusiv un sistem parlamentar multipartit, statul de drept, şi garantează respectarea drepturilor omului. Comisia va monitoriza îndeplinirea acestei precondiţii pe tot parcursul ciclului de asistenţă macrofinanciare şi va acorda astfel cea mai mare atenţie respectării de către autorităţile RM a recomandărilor partenerilor internaţionali relevanţi (în special Comisia de la Veneţia şi OSCE)”;

– având în vedere că Parlamentul RM, contrar avizului negativ al Comisiei de la Veneţia, a decis să modifice legea electorală;

– având în vedere că asistenţa macrofinanciară din partea UE ar trebui să sprijine angajamentul Republicii Moldova faţă de valorile UE, inclusiv democraţia, statul de drept, buna guvernanţă, un serviciu public responsabil, transparent şi bazat pe merite, un sistem judiciar independent, respectarea drepturilor omului, libertatea, independenţa şi pluralismul mijloacelor de informare în masă, gestionarea transparentă a banilor publici, lupta împotriva corupţiei şi spălarea banilor şi despolitizarea administraţiei publice,

Parlamentul European:

– regretă decizia Parlamentului Republicii Moldova de a modifica legea electorală, în pofida recomandării puternice a Comisiei de la Veneţia;

– îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că noua legislaţie ar putea avea şi alte efecte dăunătoare asupra standardelor democratice în RM;

– solicită ca punerea în aplicare a noii legislaţii electorale să fie strict examinată de Serviciul European de Acţiune Externă şi de Parlamentul European printr-un grup de lucru desemnat în mod special format din cinci membri;

– susţine poziţia conform căreia, în urma deciziei Parlamentului Republicii Moldova, toate plăţile de asistenţă macrofinanciară ar trebui suspendate până la o nouă notificare;

– solicită aplicarea unei condiţionări stricte a oricărui tip de sprijin financiar şi ca orice asistenţă financiară deja convenită ar trebui suspendată până când impactul modificărilor legislative va fi evaluat în profunzime;

– este serios preocupat de concentrarea în continuare a puterii în mâinile elementelor oligarhice, întărind astfel relaţia puterii politice şi economice care le revine;

– îşi exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că sprijinul pentru cursul european al ţării, care a fost susţinut declarativ timp de mulţi ani atât de puternic de autorităţi, a scăzut drastic din cauza persistenţei corupţiei, a capturării puterii de stat, a instituţiilor ineficiente şi a incapacităţii de a răspunde nevoilor şi preocupărilor de bază ale cetăţenilor;

– îşi reiterează îngrijorarea cu privire la deteriorarea statului de drept, a pluralismului mass-mediei, a standardelor democratice, a respectării drepturilor omului, a lipsei de independenţă a sistemului judiciar, în special a cazurilor de folosire a justiţiei selective ca instrument de exercitare a presiunii politice asupra oponenţilor politici, politizarea instituţiilor statului, corupţia sistemică, guvernanţa sectorului financiar, investigarea insuficientă a fraudei bancare din 2014;

– reaminteşte importanţa mass-mediei libere, independente şi pluraliste pentru calitatea procesului democratic şi a dezbaterilor pentru a asigura responsabilitatea executivului şi subliniază faptul că actuala concentrare a mass-mediei reprezintă o ameninţare la adresa pluralismului politic;

– îndeamnă autorităţile din Republica Moldova să se concentreze asupra punerii în aplicare a agendei de asociere a ţării pentru a debloca oportunităţile pe care le oferă; reiterează importanţa punerii efective în aplicare a reformelor sus-menţionate pentru stabilitatea şi dezvoltarea viitoare a ţării şi pentru bunăstarea cetăţenilor săi;

– îndeamnă Serviciul European de Acţiune Externă şi Parlamentul European să-şi intensifice eforturile de mobilizare şi de diplomaţie publică în Republica Moldova pentru a stimula sprijinul pentru UE, dar şi pentru a crea o distanţă între UE şi deficienţele elitei dominante care discreditează statutul UE în ochii populaţiei moldoveneşti;

– îşi exprimă sprijinul ferm pentru societatea civilă din Republica Moldova, care joacă un rol crucial în protejarea pluralismului şi a unui adevărat schimb de idei în dezbaterile politice.

Sursa:jurnal.md