Expert-Grup: „Mecanismul de acordare a cetăţeniei prin investiţie, inoportun; Modificarea s-a făcut cu abateri semnificative de la principiile transparenţei decizionale”

Imagine implicită

Modificarea legii cetăţeniei s-a făcut cu abateri semnificative de la principiile transparenţei decizionale. Opinia a fost exprimată de către experţii Centrului Analitic Independent Expert-Grup.

Totodată, experţii menţionează că „lipsesc dovezi atât privind organizarea de către comisiile parlamentare a consultărilor publice, cât şi despre eventualelor rezultate ale acestor consultări. Evaluarea anticorupţie realizată de CNA a identificat o serie de neajunsuri şi riscuri de coruptibilitate şi pentru securitatea cetăţenilor şi a ţării. Deşi unele recomandări au fost luate în calcul la adoptarea legii finale, îngrijorările majore legate de atribuţiile excesive acordate Ministerului Economiei, perioada scurtă dedicată acordării cetăţeniei (30 zile), nereglementarea Fondului pentru investiţii şi altele au fost trecute cu vederea”.

În context, reprezentanţii Expert-Grup spun că „atât în procesul de amendare a legii privind cetăţenia, cât şi în cel de elaborare a Regulamentului cu privire la regulile de acordare a cetăţeniei prin investiţie nu s-a făcut o evaluare asupra implicaţiilor macroeconomice ale unui asemenea program”.

„Sectoarele strategice de investiţii menţionate în ambele documente nu corespund cu obiectivele de dezvoltare economică a ţării şi nici nu presupun careva impedimente în vederea realizării investiţiilor în lipsa cetăţeniei. De asemenea, sectorul imobiliar şi cel al VMS sunt puternic conectate la sistemul bancar şi cel financiar al ţării, or criza din 2014-2015 a subminat puternic rezilienţa băncilor comerciale, care continuă şi la moment să se confrunte cu o serie de dificultăţi. Respectiv, destabilizarea unor sectoare economice prin intermediul unor programe evaluate insuficient poate genera riscuri semnificative asupra procesului de menţinere a stabilităţii financiare. Pe lângă riscurile pe care le comportă pentru economia naţională, mecanismul de acordare a cetăţeniei prin investiţii conţine multiple neajunsuri şi abateri de la standardele anti-corupţie, care pot afecta ordinea publică a ţării, iar prin consecinţă pot duce inclusiv la suspendarea regimului fără vize cu UE pentru toţi cetăţenii moldoveni”, se arată în nota informativă.

Specialiştii Centrului Expert-Grup considerăm inoportună promovarea mecanismului de acordare a cetăţeniei prin investiţie, cel puţin în forma în care este prezentat la moment.

„Atât timp cât nu există o justificară economică clară asupra nevoii acordării cetăţeniei unor potenţiali investitori străini, considerăm că mediul politic nu trebuie să se lanseze în programe caracteristice paradisurilor fiscale, care în final să susţină realizarea unor interese înguste de grup şi să pună în pericol interesul public (eventuala suspendare a regimului fără vize cu UE). Mai mult ca atât, ţara noastră a obţinut regim liberalizat de vize cu UE pentru cetăţenii săi în condiţiile şi conform situaţiei la momentul respectiv, astfel, acest drept nu poate fi transformat într-un business pentru cetăţenii străini, chiar dacă aceştia au foarte mulţi bani. În final, atragem atenţia că Republica Moldova are nevoie de investiţii străine în economia reală, care să creeze locuri de muncă şi să dezvolte sectoarele cu adevărat strategice şi care în final să contribuie la bunăstarea pe termen lung a întregii populaţii”, conchid experţii.

Amintim că ultimele modificări la legea cetăţenii prevăd ca în schimbul unor investiţii cetăţenii străini obţin posibilitatea de a intra în posesia cetăţeniei şi respectiv a paşaportului moldovenesc. Acest lucru este posibil ca urmare a revizuirii Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000, realizată prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, adoptată în lectură finală pe 19 decembrie 2016.

Sursa:jurnal.md