parlamentul 90

A  P  E  L către cetăţenii Republicii Moldova

La 30 noiembrie 2014 vor avea loc alegeri în Parlamentul Republicii Moldova, organul reprezentativ şi legislativ suprem, care va determina cursul de dezvoltare a statului şi societăţii pentru următorii 4 ani, dar şi destinul nostru geopolitic pentru un viitor mai îndepărtat. În preajma acestui scrutin de­­o­sebit de important pentru toţi cetăţenii ţării, noi, par­ticipanţii la Forul „Itinerarul european al Republicii Moldova – destin istoric, destin naţional”, în­tru­niţi pe prin­cipii benevole şi apartinice, apreciem înalt semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Eu­ropeană şi Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător şi ratificarea lui de către legislativul de la Chişinău şi Parlamentul European ca un eve­ni­ment de mare importanţă istorică. Act realizat de actuala guvernare şi cetăţenii de bună credinţă în spiritul Declaraţiei de In­de­pen­denţă, care, la 27 august 1991, proclama Republica Moldova drept stat suveran, inde­pen­dent şi de­mo­cratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în con­for­mitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale na­ţionale, gata să adere la Carta de la Paris pentru o nouă Europă. Acest act istoric constituie un pas fundamental spre modernizarea republicii noastre şi vine să con­so­lideze ire­versibilitatea proceselor de democratizare, de afirmare a libertăţii, independenţei şi uni­tăţii na­ţi­o­nale, de edificare a unui stat bazat pe supremaţia legii, un act de justiţie şi confirmare a nă­zu­in­ţelor ce­tă­ţenilor de integrare în familia popoarelor europene, libere şi aspirând spre pace şi securitate în lumea întreagă.

În contextul apropiatelor alegeri parlamentare, participanţii la Forul „Itinerarul european al Repu­bli­cii Moldova – destin istoric, destin naţional” îşi exprimă încrederea că cetăţenii republicii sunt conştienţi de momentul istoric pe care îl traversăm şi-i îndeamnă să-şi dea votul pentru o guvernare ce va continua cursul spre civilizaţiile oc­cidentale până la integrarea definitivă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. O guvernare care să depună toate eforturile pentru asigurarea unei stabilităţi durabile, a unor condiţii prielnice investiţiilor externe şi interne, creării locurilor de muncă bine plătite, ceea ce în ultimă instanţă ar asigura acea bunăstare pe care şi-o doreşte populaţia şi de care beneficiază cetăţenii statelor membre ale UE.

Totodată, Forul se arată îngrijorat că unele formaţiuni politice şi pseudopoliticieni, asmuţaţi şi plătiţi de forţe ex­ter­ne, ostile intereselor noastre vitale, pun piedici şi se împotrivesc înverşunat cursului european, a celui de conso­li­da­re a unei democraţii veritabile, precum şi consolidării şi prosperării statului Republica Moldova. Vectorul european al Republicii Moldova a fost adoptat unanim încă în 2005, inclusiv de foarte mulţi dintre cei care astăzi îl detestă. Condamnăm orice tentative de deturnare a actualului curs de integrare europeană şi facem apel către populaţie să respingă categoric orice chemări ale unor politicieni şi pseudopatrioţi spre aşa-numita Uniune Vamală Euroasiatică, spre o zonă de război, dominată de porniri agresive şi de dominaţie a marilor puteri asupra statelor mici. Propaganda unor interese străine fiinţei noastre face ca electoratul să-şi piardă încrederea în orice guvernare, în orice conducere, ceea ce se poate solda cu un eşec răsunător al democraţiei, cu prăbuşirea lui în hăul totalitarismului sau al altor forme de guvernare ostile voinţei populare. Schimbarea cursului de integrare europeană ar pune sub semnul îndoielii fiinţa Republicii Moldova, iar Declaraţia de Independenţă şi-ar pierde în asemenea condiţii sensul pe care i l-a imprimat Marea Adunare Naţională din 27 august 1991 şi Parlamentul Republicii Moldova de legislatura anilor 1990-94. Mai mult, schimbarea cursului proeuropean va conduce la pierderea credibilităţii Republicii Moldova în faţa ONU, Consiliului Europei, OSCE, în faţa altor organizaţii cu caracter mondial, universal şi regional.

Având în vedere importanţa momentului istoric în care ne aflăm, Forul se adresează tuturor cetăţenilor republicii, in­di­ferent de etnie, confesiune, statut social, către diaspora moldovenească din statele lumii să nu se lase pradă indi­fe­renţei şi absenteismului, să participe activ la vot şi să susţină în actu­a­le­le alegeri forţele democratice, de ori­en­tare proeuropeană, să explice rudelor, cunoscuţilor, consătenilor despre beneficiile integrării noastre în spaţiul european. Numai având o atitudine participativă activă şi dând dovadă de unitate naţională vom demonstra lumii întregi că avem demnitate şi merităm un des­tin mai bun, că Republica Moldova este o ţară eminamente europeană.

În aceeaşi ordine de idei, participanţii la Forul „Itinerarul european al Republicii Moldova – destin istoric, destin na­ţional” dau asigurări populaţiei că vor monitoriza după alegeri comportamentul şi modul de guvernare a viitoarei conduceri a Republicii Moldova, vor lua atitudini şi vor informa populaţia despre orice abateri de la principiile de­mo­cratizării, afirmării libertăţii, independenţei şi unităţii naţionale, ale ordinii de drept şi justiţiei corecte. Che­măm toţi cetăţenii să fie loiali Republicii Moldova şi să renunţe la orice divizare – teritorială, etnică, politică – şi să adopte, uniţi şi consolidaţi, un consens naţional ce poate asigura parcursul european de mai departe al Republicii Moldova. Noi merităm să trăim liber şi în bunăstare, într-o Europă unită şi prosperă.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Chişinău, 17 noiembrie 2014.

Au semnat:

personalităţi ale vieţii publice – Mircea Snegur, primul preşedinte al Republicii Moldova, Preşedinte de Onoare „Parlamentul-90”, Petru Lucinschi, ex-preşedinte al Republici Moldova, Mihai Cotorobai, preşedintele Asociaţiei „Parlamentul-90”, Boinceanu Boris, doctor habilitat, Institutul de Cercetări în domeniul Culturilor de Câmp „Selecţia” din Bălţi, Butnaru Valentin, scriitor, preşedinte Jurnal Media Grup, Capcelea Arcadie, doctor habilitat, ex-ministru al ecologiei, Catan Victor, ex-ministru al afacerilor interne, preşedintele Asociaţiei Internaţionale a ofiţerilor organelor de drept, Cercavschi Eleonora, directoarea liceului „Ştefan cel Mare“ din Grigoriopol, Cerescu Leonid, preşedintele Patronatului din Republica Moldova, Chivriga Viorel, expert în probleme de economie, IDIS „Viitorul”, Cimpoieş Gheorghe, rectorul Universităţii Agrare din Moldova, Ciobanu Anatol, deputat (1994-2001), doctor în drept, consilier prezidenţial, Dabija Nicolae, academician, deputat 1990-94, redactor-şef „Literatura şi Arta”, Duca Gheorghe, academician, Preşedintele AŞM, Erizanu Gheorghe, scriitor, directorul editurii „Cartier”, Filip Iulian, scriitor, Ghidirim Gheorghe, academician, Goia Tudor, diplomat, ex-şef Direcţie Integrarea Europeană a MAEIE, Goia Vasile, Artist al Poporului, conducător artistic şi dirijor al Orchestrei „Doina Moldovei, Gherasim Arcadie, editorialist „Vocea Basarabiei”, Hadârcă Petru, directorul Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, Holban Ion, fizician, Iaşcenco Tudor, director PPI „Cuvântul”, Iovcev Ion, directorul Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol, Josanu Efim, primul preşedinte al CO Moldova, Leşco Alexandru, fost deţinut politic, Luca Silvia, actriţă, Lungu Eugen, redactor-şef, editura „ARC”, Macovei Petru, director executiv API, Misail-Nichitin Daniella, preşedintele Centrului Internaţional „La Strada”, Musteaţă Sergiu, decan, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, Nantoi Oazu, director de program, Institutul de Politici Publice, Negrei Ion, istoric,vicepremier (2009-11), Oboroc Constantin, deputat unional, vicepremier 1990-92, Osmochescu Nicolae, expert în dreptul internaţional, Ostaf Sergiu, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Partole Claudia, scriitoare, Perciun Dan, absolvent al Universităţii din Cambridge, şef direcţie Ministerul Educaţiei, Popa Andrei, rectorul Universităţii „B.P. Haşdeu” din Cahul, Popa Gheorghe, rectorul Universităţii Pedagogice „Aleco Ruso” din Bălţi, Povar Iurie, preşedinte al Uniunii Arhitecţilor, Prodan Sergiu, preşedinte al Uniunii Cineaştilor, Prohin Victor, scriitor, Rău Alexei, directorul Bibliotecii Naţionale, Rusnac Gheorghe, academician, Rusnac Constantin, compozitor, Secretar general al Comisiei Naționale a RM pentru UNESCO, Rusu Vitalie, actor, Artist al Poporului, Suruceanu Ion, interpret, Artist al Poporului, Ţâu Nicolae, diplomat, primul ambasador al Republicii Moldova la ONU, Ungureanu Ion, ex-ministru al culturii şi cultelor (1990-94), Artist al Poporului, Vacarciuc Daniela, directorul Liceului Teoretic „Vasule Alecsandri” din Chişinău, Varta Ion, istoric, deputat (2005-2009), director general al Serviciului de Stat de Arhivă, Vasilache Sandu, directorul studioului „Moldova-Film”, Artist Emerit din Republica Moldova, Vatamanu-Mărgineanu Leontina, fiica scriitorului Ion Vatamanu,Vidraşcu Anatol, directorul Grupului Editorial „Litera”, Volcinschi Victor, profesor universitar, Zbârnea Tudor, directorul Muzeului Naţional de Arte

Membri ai Asociaţiei Obşteşti „Parlamentul-90”, deputaţi în Parlamentul Independenţei (1990-1994): Agachi Vladimir, Arseni Alexandru, Bejenuţă Pavel, Beşleagă Vladimir, Bodiu Zosim, Braşoveanu Petru, Brânzan Nadejda, Buga Ion, Bulgari Valeriu, Capanji Vladimir, Cârlan Gheorghe, Chircă Sergiu, Chiriac Anatol, Ciuntu Ioan, Cojocari Vasile, Colun Valentin, Coşcodan Mihail, Domenti Vasile, Dubălari Pavel, Eremia Ion, Guslicov Mihail, Ivanov Anatol, Lapaci Ion, Macrinici Teodor, Madan Ion, Mărgineanu Ion, Mereuţă Ion, Misail Nicolae, Miţcul Ion, Mîslitchi Svetlana, Nastase Vasile, Nirean Teodor, Noroc Dumitru, Novac Ion, Palancica Ion, Palii Ion, Patraş Mihai, Pârvan Pintilie, Pâslaru Eugen, Poiată Mihai, Popa Serghei, Popovici Mihail I., Postovan Dumitru, Proca Nicolae, Puşcaş Victor, Reniţă Alecu, Rusnac Andrei, Rusu Mircea, Sajin Vasile, Secrieru Elisei, Scalnîi Ludmila, Scutari Ion, Scutari Mihail, Şoimaru Vasile, Tanas Ion, Tudose Nicolae, Ţopa Tudor, Ţurcan Anatol I., Ţurcan Anatol N., Ursu Vasile, Voloşin Mihail, Zgardan Vasile.

 

(235 accesari)