În legătură cu procesul P.D.A.M. – Glasul Națiunii

Imagine postare

GlasulÎn legătură cu procesul P.D.A.M. – Glasul Națiunii, redacția s-a adresat

Către:

– C.S.C.E. Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului – Varșovia –

 – Comitetul pentru Drepturile Omului, Centru pentru Drepturile Omului – Geneva – Elveția

 – Amnesty International, Secretariatul Internațional, Easton Steet, Londra

 – Comsiliul Europei, Secretariatul General F67075 Strassbourg – Cedex – Franța

În Republica Moldova, fosta provincie a României, există o situație politică tensionată, printre altele dispută între partidele și alte formațiuni care se opn reunificării cu România, și cele care, dimpotrivă, afirmă necesitatea reunificării cu România, invocând identitatea limbii, a tradițiilor, culturii etc. Tendința unionistă este susținută printre alte publicații și de săptămânalul „Glasul Națiunii”, care apare la Chișinău, fiind condus de personalități marcante ale vieții culturale și politice din Republica Moldova.

În acest context și după ce la ultimele alegeri formațiunile antiunioniste au obținut majoritatea în Parlament, „Glasul Națiunii” a publicat în numărul său din 22 iunie a.c. pamfletul politic, „Agrarienii au câștigat alegerile”, semnat de Ștefan Sutaru.

În urma acestui articol, „Partidul Democrat Agrar (ca persoană morală”, precum și conducători ai acestei formațiuni (ca persoane fizice), printre care Moțpan Dumitru, Andronic Nicolae, Angheli Teodor, Zabunov Ivan, Diacov Dumitru, au acționat în judecată ziarul certând, în cadrul unui proces civil, obligarea la sume astronomice față de puterea economică a publicației, motivând că acest pamflet ar fi cauzat prejudicii morale atât Partidului ca entitate, cât și persoanelor fizice enumerate.

În opinia noastră, acest proces are un caracter politic și este destinat să intimideze pe colaboratorii ziarului care, chiar și în lipsa unei condambări, se simte amenințări în a-și exercita fără nici o restricție, dreptul la libera exprimare a ideilor și concepțiilor politice.

Procedând în acest mod, conducerea actuală a Republicii Moldova – pentru că este evident că procesul este regizat de partidul de guvernământ – deși în vorbe și-a exprimat dorința de a intra în C.C.E. și în cele mai democratice organizații internaționale care garantează libertatea presei și a dreptului la exprimarea liberă a ideilor, respectiv art.10 din Convenția Europeană asupra drepturilor omului, art.19 din Pactul cu privire la drepturile civile și politice și art. 9(1) din documentul C.S.C.E. de la Copenhaga.

În situația în care instanța moldoveană, va da satisfacție unor asemenea cereri, acesta se va constitui pe viitor într-o specie de cenzură, tinzând să nu mai îndemne la critici. În contextul dezbaterii politice, fie și pe calea pamfletului politic, o atare soluție judecătorească, riscă să-i determine pe jurnaliști să nu mai ia parte la discutarea publică a unor probleme pe jurnaliști să nu mai ia parte la discutarea publică a unor probleme care interesează viața colectivității. Prin ea însăși, o eventuală hotărâre judecătorească în favoarea reclamaților, pe lângă faptul că ar falimenta în speță, publicația sus-amintită, ar fi de natură, pe viitor, să împiedice presa să-și îndeplinească sarcina sa de informare și control.

Față de cele arătate și cu atât mai mult cu cât, în prezent se lucrează la elaborarea unei legi a presei, vă rugăm a face toate demersurile posibile de lângă guvernanții din Republica Moldova pentru a determina sistarea acestei înscenări judiciare.

 

Redactor șef,

Leonida LARI