Investitorii străini din Republica Moldova, îngrijoraţi de proiectul propus de Ministerul Justiţiei, privind „decriminalizarea infracţiunilor economice”

Imagine implicită

Mai multe prevederi din proiectul propus de Ministerul Justiţiei, privind decriminalizarea infracţiunilor economice, trezesc îngrijorare în rândul comunităţii de afaceri. Asociaţia Investitorilor Străini din Moldova atrage atenţia, într-un apel lansat public, despre riscul ca persoanele implicate în frauda bancară să scape fără pedeapsă.

„Proiectul a fost discutat în cadrul mai multor întâlniri organizate atât de Ministerul Justiţiei, cât şi de Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Ultima şedinţă, cu participarea prim-ministrului, a avut loc la 8 decembrie. Având în vedere suspiciunile lansate public, referitoare la cazurile recente de fraudă bancară, participanţii la această reuniune au dorit să se asigure că toate persoanele implicate în aceste cazuri nu vor beneficia, de asemenea, de prevederile acestei iniţiative”, se spune în apelul Asociaţiei Investitorilor Străini.

Investitorii străini spun că este oportun să se prevadă, în mod expres, în proiect modul în care pot fi contestate actele organelor de control, ceea ce ar evita punerea persoanei fizice sau juridice în situaţia de a accepta în mod tacit acuzaţiile care le sunt aduse şi acceptă începerea cauzei penale.

Potrivit Asociaţiei Investitorilor Străini, o serie de prevederi ale proiectului trezeşte îngrijorare în rândul comunităţii de afaceri, precum:

– aplicarea răspunderii penale pentru a nu obţine niciun act permisiv necesar funcţionării afacerii, inclusiv indiferent de daunele provocate;
– aplicarea răspunderii penale pentru încheierea oricărui acord anticoncurenţial care generează daune extrem de mari sau care generează profituri extrem de mari (în practica internaţională, această răspundere se aplică numai în cazul cartelurilor, şi nu al acordurilor verticale);
– dacă, în cursul unui control, un organ de control identifică că a fost săvârşită o infracţiune, trebuie să menţioneze în actul său de control suma exactă a daunelor cauzate de infracţiune şi acţiunile care trebuie întreprinse pentru remedierea încălcării. Actul de control nu poate fi atacat în instanţă şi serveşte ca probă pentru urmărirea penală. Există riscul ca garanţiile procedurale comune, aplicabile colectării de probe în cursul urmăririi penale (inclusiv împotriva autoincriminării), să nu fie luate în considerare de organul de control;
– aplicarea răspunderii penale pentru desfăşurarea de activităţi care încalcă drepturile de proprietate intelectuală şi care nu indică codul fiscal în documente sau indică greşelile (nu este clar cum pot fi combinate aceste două aspecte).

Asociaţia Investitorilor Străini îndeamnă reprezentanţii şi altor asociaţii ale agenţilor economici să se alăture acestui apel.

Despre riscurile proiectului de lege atrag atenţia şi un şir de ONG-uri care au cerut crearea unui grup de lucru reprezentativ, cu implicarea tuturor părţilor interesate, inclusiv a societăţii civile, partenerilor de dezvoltare şi a mediului de afaceri pentru a elabora soluţii legislative pentru problemele reale cu care se confruntă mediul de afaceri.

Potrivit ONG-urilor care au semnat un apel public, amendamentele proiectului de lege pot avea o serie de implicaţii negative asupra mediului financiar-bancar, asupra reformelor demarate în sector sau chiar asupra intenţiei potenţialilor investitori strategici de a veni în ţara noastră.

Proiectul de facto interzice arestarea persoanelor acuzate de infracţiuni economice. Atragerea investiţiilor nu poate fi obţinută prin acordarea de facilităţi escrocilor. Din contra, aceasta va trimite şi un semnal de descurajare oamenilor de afaceri de bună credinţă. Mai mult ca atât, un stat care a fost victima unei fraude bancare imense şi a numeroaselor atacuri de tip raider ar trebui, din contra, să înăsprească sancţiunile pentru astfel de abateri, descurajând orice noi tentative de acest gen, susţin semnatarii apelului.

Sursa:jurnal.md