liviu vovcÎn cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Liviu Vovc a vorbit despre implicarea tinerilor în politică, „sângele proaspăt” pe care-l aduc tinerii în politică, politicile de tineret ce se impun, rolul tinerilor în viitoarele alegeri parlamentare etc. 

T: Dle Vovc, despre necesitatea implicării tinerilor în politică se vorbeşte destul de mult, dar nu mulţi se implică. Pe Dvs. ce v-a determinat să vă implicaţi?

L.V.: Este adevărat că, în linii mari, clasa politică actuală are un deficit enorm la capitolul tinerilor, mai ales a celor dotaţi, cu studii serioase în străinătate sau acasă. Există, din punctul meu de vedere, două chestiuni care ţin tinerii departe de viaţa publică. În primul rând, aceştia nu sunt acceptaţi, nu sunt doriţi, dacă vreţi, de politicienii „cu barbă”, ca să zic aşa, de acei care au pus pe butuci economia şi ţara noastră. În rândul al doilea, mulţi dintre reprezentanţii noii generaţii nu văd lumina de la capătul tunelului, consideră că Republica Moldova nu mai poate fi resuscitată, ca să folosim un termen din domeniul medicinii, şi îşi croiesc drum prin străinătăţi. În ce mă priveşte, pe parcursul timpului am avut mai multe oportunităţi de a părăsi ţara, însă de fiecare dată am refuzat. Prea drag îmi este locul unde m-am născut.

Din punct de vedere civic am fost activ încă din copilărie. Împreună cu colegii şi profesorii de la liceu, am participat activ la toate protestele în apărarea limbii şi istoriei, proteste care s-au desfăşurat în 2001. Cu regret, acele manifestaţii mi-au lăsat un gust amar după trădarea care a urmat. Mulţi au fost dezamăgiţi, însă pentru mine a fost o lecţie: „Dacă vrei să ştii cum decurg lucrurile, trebuie să te implici personal”.

Criza generală de la începutul anului 2015 a fost punctul care m-a impulsionat să acţionez. Am înţeles că Republica Moldova a ajuns la nivelul critic şi necesită implicarea directă a cetăţenilor pentru a stopa derapajul statului. Încă atunci mulţi tineri declarau franc că părăsesc ţara, eu am ales să ies în stradă.

T: Reieşind din experienţa proprie, dar şi a colegilor Dvs., în ce măsură tinerii reuşesc să aducă în politică acel „sânge proaspăt” despre care se vorbeşte atât de mult?

L.V.: Aşa cum spuneam anterior, palierul politic din Moldova, în cea mai mare parte, este format din persoane care au o „experienţă” de câţiva zeci de ani, persoane care încă se conduc de „principii şi valori” mercantile, ca să nu zic tâlhăreşti. Iar situatia în care se află acum Republica Moldova demonstrează că este nevoie de „sânge proaspăt”, cum spuneţi dvs. Este nevoie de persoane cu viziuni noi, care să îşi dorească să le aplice şi în practică.

Ultimele evenimente au determinat mai mulţi tineri să se implice activ atât pe palierul civic, cât şi politic. Inga Grigoriu, Alex Cozer, Dinu Plângău, Ruxanda Josan, Valeriu Paşa, Sergiu Tofilat, Victor Chironda, Dumitru Alaiba, Iurie Tesa, Daniel Ulinici şi lista poate continua cu tineri nu mai puţin valoroşi! Tineri care privesc situaţia din ţară dintr-un alt unghi, critică derapajele actualei guvernări şi vin cu soluţii concrete pentru reformarea statului.

Dacă e să discutăm despre Platforma DA, atunci trebuie să accentuăm că, în general, este formată în mare parte cvasitotal din oameni care nu au făcut până acum politică, dar care îşi doresc şi acţionează pentru reformarea din rădăcini a politicului moldovenesc.

Din acest punct de vedere, putem constata că suntem martorii aparaţiei unei noi clase politice bazate pe principiile integrităţii, profesionalismului şi transparenţei.

T: Cât valorează vocea tinerilor în interiorul PDA?

L.V.: Vocea tinerilor din Platforma DA este una puternică şi determinativă. Să ne amintim că însăşi primele proteste au fost organizate la iniţitiva tinerilor, primul fiind organizat de Dinu Plângău în ianuarie 2015, iar în luna februarie a aceluiaşi an, împreuna cu Inga Grigoriu, am organizat un al doilea protest, ca mai apoi toţi aceşti tineri, alături de multe alte personalităţi, au constituit Platforma Civică Demnitate şi Adevăr. De atunci până în prezent părerea tinerilor a fost luată de fecare dată în calcul, iar iniţiativele noastre se materializează de fiecare dată. Platforma Demnitate şi Adevăr este locul şi spaţiul în care ne afirmăm aspiraţiile şi dorinţa arzătoare de schimbare a sistemului politic putred şi perfid.

T: În ce măsură sunt interesaţi de politică tinerii din Moldova, acei cu care contactaţi periodic?

L.V.: Tinerii cu care contactez sunt interesaţi de o schimbare veritabilă a stării de lucruri din ţara noastră şi crearea unui stat prosper, astfel încât să nu fie nevoiţi să aleagă calea străinătăţii. Iar o mare parte dintre ei înţeleg că pentru a realiza acest lucru este nevoie de a se implica activ şi în viaţa politică. Există o parte din tineri care, deocamdată, nu au curajul să se implice politic, dar sunt foarte activi pe palierul civic.

Vrem însă ca numărul reprezentanţilor noii generaţii să fie cât mai mare, întrucât viitorul aparţine anume lor.

T: Ce ar trebui de făcut pentru a spori activismul politic al tinerei generaţii?

L.V.: Aşa cum spuneam, la momentul de faţă tinerii nu sunt motivaţi să rămână în Republica Moldova, deoarece lipsesc în primul rând oportunităţile economice, iar posibilităţile de afirmare profesională şi personală se reduc pe an ce trece. Tot mai mulţi tineri sunt determinaţi să plece din ţară atât la studii, cât şi la munci peste hotare. Această tendinţă s-a agravat anume în ultimii ani, când la guvernare s-a instaurat un regim autoritar, mafiot şi oligarchic.

De la bun început primordial pentru mine era stimularea implicării tinerilor. Pentru aceasta este nevoie de informarea tinerei generaţii referitor la situaţia reală, dar cel mai important, informarea cu privire la acţiunile care trebuie întreprinse pentru a obţine marea schimbare. Tinerii trebuiesc încurajaţi, susţinuţi, iar ei, la rândul lor, trebuie să vadă că prin implicarea fiecăruia este posibilă crearea unui viitor la noi acasă. Este cel mai eficient mod de a-i motiva să nu aleagă calea străinătăţii.

T: Credeţi că se impun anumite norme legale obligatorii pentru partide privind promovarea tinerilor în Parlament, în consiliile locale, în funcţii de conducere?

L.V.: Cu regret, la momentul actual nu există asemenea norme electorale privind promovarea tinerilor. Însă această idee este binevenită. Aşa cum trebuie respectată cota egalităţii de genuri în listele de partid, exact aceeaşi regulă trebuie aplicată şi pentru tineri, pentru a încuraja implicarea lor efectivă în politică.

Acesta este încă un argument plauzibil pentru menţinerea sistemului electoral actual. În cadrul mult promovatului uninominal este imposibil de respectat cota egalităţii de genuri precum şi o eventuală cotă a tinerilor în viitorul Parlament.

T: Ce aţi schimba în domeniul politicilor de tineret dacă aţi ajunge ministru al Tineretului şi Sportului?

L.V.: Platforma Demnitate şi Adevăr are un program bine definit de politici în toate domenile, inclusiv ce ţine de politicile pentru tineret.

Mă voi referi, succint, la principalele domenii de susţinere a tinerilor stipulate în programul nostru de activitate:

– Sprijin acordat tinerelor familii, a tinerilor specialişti (facilităţi la credite pentru locuinţele tinerilor, ajutor semnificativ la naşterea primului copil), crearea condiţiilor favorabile pentru educarea copiilor prin facilitarea accesibilităţii locuinţelor, reducerea cheltuielilor pentru creşterea şi educarea copiilor;

– Favorizarea angajării în câmpul muncii prin dezvoltarea unui suport special de integrare pe piaţa muncii (orientare profesională, ghidare în carieră, impozite reduse şi alte măsuri de stimulare etc.);
Integrarea subiectelor de interes ale tinerilor în politicile sectoriale atunci când acestea se formulează, inclusiv monitorizarea şi aplicarea politicilor şi acţiunilor din alte domenii cu un impact semnificativ asupra tinerilor, cum ar fi educaţia, sănătatea, piaţa muncii şi bunăstarea;

– Printre alte acţiuni prioritare în domeniul politicilor de tineret se numără: susţinerea şi consolidarea serviciilor pentru sectorul de tineret, susţinerea dezvoltării afacerilor tinerilor, susţinerea tinerilor inovativi. Este extrem de importantă şi susţinerea tinerilor cu oportunităţi reduse.

Dar toate aceste şi alte politici pot fi aplicate, evident, doar atunci când vom reuşi scoaterea din captivitate a statului.

T: Care ar fi primele Dvs. iniţiative îndreptate spre susţinerea tinerilor în cazul în care aţi deveni deputat?

L.V.: Sectorul la care ne referim – să-l numim convenţional de tineret – reprezintă un domeniu strategic în dezvoltarea şi prosperarea Republicii Moldova. O politică eficientă în domeniul tineretului îşi propune drept scop asigurarea unui trai decent tuturor tinerilor, cu valorificarea potenţialului lor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora în Republica Moldova.

Din aceste considerente, consider că este prioritară crearea unor condiţii avantajoase pentru stimularea agenţilor economici pentru a încadra tinerii în câmpul muncii. Fără o creştere semnificativă a ratei de ocupare pe piaţa muncii a tinerilor, acest exod nu va putea fi stopat. Este necesară crearea oportunităţilor economice pentru ca tinerii să aibă locuri de muncă atractive şi bine plătite. De asemenea, este necesară promovarea stagiilor practice, politicilor de orientare profesională, creşterea calităţii formării profesionale etc.

În acelaşi timp un factor important este nivelul de educaţie al tinerilor, care are o importanţă crucială în dezvoltarea lor intelectuală şi influenţează direct angajarea în câmpul muncii şi respectiv nivelul de trai al tinerei generaţii.

Şi aici e cea mai mare problemă. În urma analizei informaţiei oferite de Biroul Naţional de Statistică, am dedus faptul că rata de cuprindere în sistemul de educaţie a tinerilor de după ciclul obligatoriu de învăţământ (categoria de vârstă 16-23 ani), în 2016 a fost de doar 35,82%. În 2016 aproximativ 353 mii tineri nu au mai continuat studiile după absolvirea gimnaziului. Trendul respectiv pe parcursul ultimilor ani are o tendinţă negativă ascendentă.

Trebuie să înţelegem, că de acest indicator depinde dezvoltarea socio-economica a statului, ori fără o tânără generaţie competentă ţara nu are sorţi de izbândă. Din această cauză este primordială crearea de premise pentru încurajarea tinerilor de a continua studiile prin acordarea unor burse sociale, prin asigurarea unor taxe de învăţământ rezonabile, dar şi reducerea oricăror piedici privind accesul la studii.

T: Ce rol credeţi că vor juca tinerii în următoarele alegeri parlamentare?

L.V.: Alegerile prezidenţiale din 2016 ne-au demonstrat că tinerii sunt o forţă. Acolo unde s-au mobilizat tinerii, rezultatele au fost excepţionale în favoarea democraţiei şi statului de drept, în favoarea unei schimbări profunde. Din păcate, mai ales în raioanele din nordul ţării tinerii au fost mai puţin activi, lăsând altora să le rezolve soarta. Este absolut clar că de mobilizarea tinereii generaţii depinde în mare parte şi rezultatul alegerilor parlamentare. Iată de ce este nevoie de pe acum să ne organizăm, să acţionăm pentru a încuraja tinerii să se implice.

În acelaşi timp, sper să vedem cât mai mulţi tineri pe listele electorale ale partidelor politice. Ce ţine de Platforma DA sunt sigur că vocea tinereii generaţii va fi luată în calcul şi pe lista noastră electorală se vor regăsi foarte mulţi tineri capabili să contribuie efectiv la o schimbare veritabilă a clasei politice din Republica Moldova.

Sursa:jurnal.md

(18 accesari)