Mafia narcoticelor (4), de Valeriu Stratulat

Imagine implicită

video-poalelungi-despre-reintroducere-pedepsei-penale-pentru-jurnalisti-nu-voi-intreprinde-nimic-1379413419Poalelungi, protectorul nepoților traficanți

Elementele noi care au apărut – și vor mai apărea, cu siguranță – țin de faptul că am reușit să facem rost de sentința judecătorului Sternioală, fost șef la judecătoria de buzunar a Păpușarului, cea de la Buiucani, ulterior avansat de Poalelungi și comandoul său ca „judecător” la CSJ!

Imediat o să aflăm care sunt meritele lui Sternioală față de „unchiul Mihail”, după ce vom analiza atent sentința controversată la care ne referim.

Al doilea element care ne trezește curiozitatea și indignarea este că deși Vicepreşedintele Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, Alexandru Cimbriciuc vorbește despre doi nepoți ai șefului Curții Supreme de Justiție, și anume despre numiții Sergiu Poalelungi şi Gheorghe Poalelungi, care, de altfel, sunt frați, în sentința lui Sternioală apare doar un singur nepot, de cele mai multe ori scris cu doar prima literă a prenumelui – S. Poalelungi, din punctul nostru de vedere pentru a crea o anume confuzie.

Al treilea element, la care s-a referit și demnitarul e că nepoții lui Poalelungi, într-un singur exemplar, ajung în instanță oarecum ca din pod, având calitatea procesuală de… martor, după ce au fost prinși de poliție cu o cantitate deosebit de mare de droguri în automobilul înregistrat în bîrlogul separatismului! Nu e secret că cea mai mare parte din substanțele psihotrope ajung pe malul drept al Nistrului din Transnistria, printr-o filieră patronată de demnitari de la Chișinău, inclusiv foști, dar și din vîrful piramidei separatiste transnistrene, pe un coridor de trafic ce ajunge în Asia Mijlocie, Kazahstan, Afganistan și Pakistan…

Revenim la corrida noastră cu o întrebare la care va trebui să ne răspundă vreun individ ce trăiește boierește din taxele noastre. Așadar, de ce NEPOȚII Sergiu Poalelungi și Gheorghe Poalelungi, care au fost reținuți de poliție avînd asupra lor șase sute și ceva de grame de hașiș s-au evaporat în neant? Cum de s-a întîmplat ca unul dintre ei, Sergiu Poalelungi, ulterior, foarte brusc și de neînțeles, ajunge a avea calitatea de… martor și nu de inculpat? Și în ce condiții celălalt a fost absolvit de răspundere? Și în baza căror acte au fost eliberați din custodia poliției, după ce au fost reținuți? E un mister pe care încercăm să-l scoatem la lumină, deși ușile instituțiilor de stat sunt ferecate cînd încercăm să ne documentăm.

Cu toate acestea, instanța lui Sternioală nu a reușit să-i acopere vina, deoarece însuși nepotul șefului CSJ recunoaște că transporta substanțe narcotice de la cineva către altcineva, lucru care se pedepsește penal, dacă nu ești nepot de Poalelungi! Ia să cităm, rînd pe rînd, din hotărîrea controversată de judecată moldovenească-nepotească. În pagina a patra a Sentinței Sternioală declară că:

„Cu toate că inculpatul Sîrbu T. vina în comiterea infracţiunii nu a recunoscut, vinovăţia acestuia în comiterea infracţiunii a fost dovedită prin următoarele probe:

procesul-verbal de percheziţie din 01.10.2010 a automobilului de model „BMW” cu n/î CFS777, la volanul căreia se află cet. Sîrbu Tudor, (sublinierea autorului!) prin care într-un pachet s-au depistat10 plăci dreptunghiulare de culoare cafenie
– raportul de expertiză nr.2494 din 11.10.2010 potrivit căruia substanţele solide cleioase presate de culoare cafenie închisă în formă de brichete presate depistată în automobilul de model „BMW” cu n/î CFS777, la volanul căreia se află Sîrbu Tudor, reprezintă haşiş, care se referă la substanţele narcotice, a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă, în cantitatea totală de 978,60 grame, ce constituie, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova, nr.79, din 23.01.2006 privind aprobarea Listei substanțelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, cantitate deosebit de mare (78-79).”

Observăm, deci, că Sternioală îi demonstrează vina lui Sîrbu Tudor deoarece în mașina acestuia, la volanul căreia se afla inculpatul, a fost depistată cantitatea de hașiș. Bun! Citind rîndurile de mai jos vă rugăm cu insistență să atrageți atenția la evidențierile cu aldine, care, culmea, după ce sentința a rămas definitivă, au caracter de lege!

În pagina a șasea a Sentinței aflăm o chestie care ne întunecă raționamentele:

„În susţinerea învinuirii aduse lui Sîrbu T. precum că acesta a înstrăinat substanțe narcotice au fost aduse următoarele probe:

declaraţiile martorului Poalelungi S.; procesul-verbal de percheziţie din 28.C9.201C a automobilului de model „Mercedes” cu n/î P385PWW, la volanul căreia se afla Poalelungi Sergiu, prin care într-o cutie de culoare roşie cu inscripția „WR 4302″, s-au depistat 6 plăci dreptunghiulare de culoare cafenie și o placă de mărimi mai mici, dreptunghiulară de culoare cafenie (sublinierea autorului!) (f.d.21-22);

Raportul de expertiză nr.2401 din 07.10.2010 potrivit căruia substanţele solide cleioase presate de culoare cafenie închisă în formă de brichete presate depistată în automobilului de model „Mercedes” cu n/i Р385РWW, (număr de Transnistria n.a!) la volanul căreia se afla cet.Poalelungi Sergiu, reprezintă haşiş, care se referă la substanţele narcotice, a căror circulaţie în sсopuri medicinale este interzisă, în cantitatea total ă de 637, 36 grame, ce constituie, conform Hotâririi Guvernului Republicii Moldova, nr.79, din 23.01.2006 „Privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora” cantitate deosebit de mare (sublinierea autorului!) (60-61)”.

Adică, dacă comparăm aceste două texte, și mai ales evidențierile cu aldine, rezultă că inculpatului Sîrbu Tudor i se încriminează exact același lucru ca și lui Sergiu Poalelungi, și anume că ambii aveau în automobile cam aceeași cantitate de hașiș și că ambii se aflau la volanul automobilelor sale. De ce atunci Poalelungi nu stă pe banca acuzaților, ci e doar martor în proces? Mai mult decît atît, Sternioală – voluntar sau involuntar – demonstrează în pasajul de mai jos VINOVĂȚIA ABSOLUTĂ a nepotului lui Poalelungi!!! Să vedem:

„Instanţa de judecată menţionează că, procesul verbal de percheziţie a automobilului lui Poalelungi S. şi raportul de expertiză nr.2401 din 07.10.2010 dovedesc păstrarea substanţelor narcotice de către Poalelungi S.(n.a.) şi nu a inculpatului Sîrbu T., deoarece substanțele care au fost apreciate ca fiind substanțe narcotice au fost depistate la Poalelungi S. în automobil.”(sublinierea autorului!)

Deci, conform sentinței judecătorești, cine a păstrat substanțele narcotice? Nepotul lui Poalelungi, Sergiu! La cine în automobil au fost depistate? La Sergiu Poalelungi, alias nepotul șefului CSJ! Ce spune Codul penal despre păstrarea și transportarea substanțelor narcotice? Spune că făptuitorii sunt pasibili de ani grei de pușcărie!

Instanța lui Sternioală nu se lasă! Nu știm care e adevăratul motiv, însă constatările privind vădita infracțiune a nepotului CSJ nu se mai termină!

„Astfel, martorul Poalelungi S. fiind audiat în şedinţa de judecată a declarat că, substanțele narcotice le-a primit de la cet. Rusu V. , (n.a.) care, respectiv, a indicat că i le-a dat inculpatul Sîrbu T. De asemenea a indicat martorul că, de fapt nu ştie sigur de unde Rusu V. a luat substanţele narcotice. Lui Sîrbu T. nu a transmis careva sume de bani pentru substanţele narcotice.

Din declaraţiile lui Poalelungi S. rezultă că acesta a avut o înţelegere cu Rusu V. şi anume de la acesta a solicitat să i se dea substanțe narcotice. Însă martorul Poalelungi S. nu a indicat că a primit substanţe narcotice nemijlocit de la inculpatul Sîrbu T. , aceasta fiind doar о presupunere care rezultă din spusele lui Rusu V., care nu a fost audiat în şedinţa de judecată din motivul aflării peste hotarele ţării. Este relevant că, martorul Poalelungi S. cert a indicat сă careva înţelegeri cu inculpatul Sîrbu T. referitor la transmiterea substanţelor narcotice, preţul acestora nu a avut. Respectiv nici nu se poate declara cert că, inculpatul Sirbu T. într-adevăr ar fi avut careva legătură cu transmiterea substanţelor narcotice de către Rusu V. lui Poalelungi S.” (Sublinierea autorului).

Observăm, așadar, cum instanța stabilește cu certitudine primirea, păstrarea și transportarea cu propriul automobil (înregistrat de organele separatiste și anticonstituționale de la Tiraspol) de către nepotul (nepoții) lui Poalelungi a substanțelor psihotropice și halucinogene în cantități deosebit de mari!

O primă concluzie mă duce la gîndul că de fapt intenția adevărată a instanței a fost de a-i proteja pe cei doi inculpați complici ai nepotului (nepoților) lui Poalelungi, după ce că Sergiu Poalelungi a fost scos din ecuația penală prin calitatea sa procesuală de martor, iar celălalt nepot, Gheorghe Poalelungi a dispărut din epicentrul penal pe ușa din spate a justiției unchiului său! De aici și zelul fatidic al lui Sternioală care, încercînd să demonstreze vina minimă a inculpaților, de fapt a certificat vinovăția incontestabilă și nepedepsită a lui Sergiu Poalelungi! Suntem surprinși cu cîtă insistență constată instanța lui Sternioală că nepotul lui Poalelungi a luat narcoticele de la Rusu Vitalie, chiar în sala de ședințe a judecătoriei de la Buiucani!

„În cadrul cercetării judecătoreşti nu au fost prezentate probe care să demonstreze comiterea de către inculpat a acţiunilor dе distribuire şi înstrăinare a substanţelor narcotice. Instanța de judecată ia în considerație declaraţiile martorului Poalelungi Sergiu care în ședința de judecată nu a primit substanțele narcotice de la inculpatul Sîrbu Tudor, ci le-a luat de la Rusu Vitalie.”

Și ar mai fi un detaliu, nu și ultimul. Instanța dispune:” Corpurile delicte – substanţele narcotice, cu greutatea de 987,60 grame depistate în cadrul percheziţiei în automobilul de model BMW сu n/î CFS 777 şi cu greutatea de 5,03 grame depistate în cadrul percheziției la Pascalu Ion, care se păstrează la camera pentru corpuri delicte la secţia 18 a Procuraturii Generale, urmează a fi nimicite”, însă – ciudat – nu vorbește nimic despre narcoticele nepotului lui Poalelungi! Ce s-a întîmplat? Unde au ajuns, la cine? Au fost returnate proprietarului pentru a fi transmise la destinație, au fost consumate de inculpați și prietenul lor martorul? E greu de înțeles într-o cauză în care legea acoperită cu hașiș este mai prejos de interesele nepotești ale unchiului Mihail Poalelungi de la CSJ!

Stați aproape, mîine venim cu un nou episod în care aflăm cine este procurorul de caz și care este contribuția sa la eliberarea membrilor grupării criminale din care fac parte și nepoții lui Poalelungi!

(Va urma)

Sursa: jurnal.md