Miliardul dispărut din Moldova, discutat azi la sesiunea OSCE de la Varşovia

Imagine implicită

OSCEPe parcursul săptămânii curente la Varşovia, Polonia, se desfăşoară întrunirea anuală a OSCE privind implementarea dimensiunii umane ODIHR. Timp de 2 săptămâni reprezentanţii statelor-membre ale OSCE discută cele mai stringente probleme ce ţin de încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Moldova e reprezentată de un şir de funcţionari publici dar şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Prima sesiune a fost dedicată libertăţii presei şi libertăţii de expresie. Dunja Mijatovic, reprezentantă OSCE pentru Libertatea Presei, a declarat că în multe dintre statele OSCE se face prea puţin pentru libertatea presei. „Recomandările se fac uşor, prin cuvinte sonore sau se scriu simplu pe hârtie, dar aceste cuvinte trebuie transformate în acţiuni”, sus’ine Mijatovic. Sesiunile ulterioare au ţinut de libertatea de întruniri şi educarea civică, de toleranţă, nediscriminare, prevenirea violenţei.

Astăzi este pusă ăn dezbatere independenţa judiciară. În timp ce judecători, exponenţi ai mediului academic din diverse state OSCE au declarat că independenţa şi integritatea judecătorilor este un element crucial în funcţionalitatea unui stat, Republica Moldova a fost criticată pentru proasta investigare a actelor de corupţie, în special a cazului dispariţiei unui milliard din bănci, act care nu a fost urmat de acţiuni coerente ale sistemului de drept.

Vilija Aleknaite-Abramikiene, vice-preşedintă a Asambleei Parlamentare a OSCE, a declarat în cadrul unei sesiuni că OSCE va susţine şi va monitorizeze guvernele ca să implementeze reformele şi obligaşiunile.

Sursa: zdg.md