Moldova e pe mîinile tîlharilor!  

Imagine implicită

7 iunie dolganiucStimați  concetățeni ai Republicii Moldova!

Fapt îmbucurător, când te uiți la marea de cetățeni ai republicii noastre sosiți din toate colțurile ei, având un singur gând comun. Da, țara noastră, țara lui ȘTEFAN, astăzi  e în pericol și are nevoie de ajutorul nostru. Din bunătatea și încrederea pe care am purtat-o și mai prelungim a o purta în sufletele noastre, am ajuns că Moldova, țară de succes, să nimerească în mâinele tâlharilor. Ei, hoții și tâlharii, eșiți din rândurile noastre, astăzi se bucură, că  succesul e al lor și nu al oamenilor – adevărații stăpâni ai acestei palme de pămînt. Care ar fi salvarea noastră, salvarea Moldovei?

UNIREA! și numai unirea noastră ca cetățeni ai republicii e salvarea. Unirea și înțelegerea dintre moldoveni și toate etniile așezate cu traiul permanent pe teritoriul Moldovei ne va deschide drumul viitorului, calea spre realizarea visului, visul aderării la Marea Familie Europeană. Fără unire Moldova n-are viitor. „Unde e unire, acolo e putere! Unde e putere, acolo e și viață și succes!” Acesta e sloganul și principiul de activitate al Uniunii Pensionarilor din Republica Moldoca.

Unindu-ne între noi ca cetățeni, indiferent că unii sunt moldoveni, româini sau ruși, găgăuzi sau ucraineni, vom salva Moldova de bandiți și oligarhi. Altă cale de salvare nu poate exista. Partidele politice și-au îndeplinit programul, ne-au destrămat, ne-au împărțit pe grupuri, ca mai ușor să le fie a ne mânui, singuri să ne considerăm dușmai între noi, deși toți cetățenii acestui stat au drepturi egale indiferent de naționalitete, apartenență politică sau confesiune.

Cea mai umilită, cea mai înșelată pătură a societății sunt pensionarii. Peste 680 mii de pensionari astăzi sunt scoși la sapa de lemn. Trei ani și jumate Consiliul Uniunii Pensionarilor din republică se luptă pentru dreptul acestora. Corupția și furturile nu s-au pornit o dată cu furtul miliardului de azi. Miliardul furat astăzi e apogeul. Corupția s-a începur din anii privatizării, anii 1990. „Azi un ou dar mâine un bou”,- spune înțeleptul. Iată de unde s-a pornit marea corupție. Pofta tâlharilor le-a venit furând, astăzi ajungând la furtul de miliarde. Numai „DAAC-HERMES grup” societate pe acțiuni, condusă de pretinsul ca mare gospodar, astăzi înaintându-și candidatura la primar general de Chișinău din partea partidului comunist dl V. Chirtoca, la sfârșitul anului 2011 a anulat 1 550 846 lei, dividendele oamenilolr acționari din republică.

În republică funcționează 3004 societăți pe acțiuni după datele Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Timp de 23 de ani, închipuiți-vă, căte miliarde au fost anulate (furate), ne ajungând pe bună dreptate la adevărații proprietari, nimerind în buzunarele oligarhilor și în același timp fiind protejați de lege, pe care tot ei au născocit-o, și anume, în art. 49, al.(13) a Legii cu privire la societățile pe acțiuni, astăzi în vigoare, e stipulat: „ Dividendele, care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor, se trec la venitul  societății și nu pot fi revendicate de acționar”, încălcându-se grosolan articolele 9 și 46 ale Constituției și art. 1 al Convenției Europiene pentru Drepturile și Libertățile  omului. Închipuiți-vă, că moș Ion din Briceni vine la Chișinău să-și primească dividendele sale în sumă de 30-40 lei, drumul costându-l aprocsimativ tur-retur la 200 lei. Dacă nu vine, același moș Ion e învinovățit că nu s-a prezentat să-și ridice dividendele sale, care îi apărțin pe bună dreptate ca proprietate privată. După opt adresări oficiale la deputații noștri din Parlament, unicul Valeriu Munteanu și-a ndeplinit onest sarcina de ales al poporului. La moment așteptăm răspuns la sesizarea adresată Curții Constituționale despre neconstituționalitatea art. 49, al. (13) din legea cu privire la societățile pe acțiuni. Pentru a ajunge la dreptatea adevărului  astăzi avem nevoie de susținerea prin vot din partea Dumneavoastră.

Îmi permite-ți să dau citire DELIBERATIVELOR UNIUNII PENSIONARILOR DIN REPUBLICĂ, primite la Congresul 1 al Uniunii, din 17 octombrie 2014,  care vor fi înmânate Parlamentului și Guvernului pentru ca ei să modifice Legea cu privire la S.A. în folosul adevăraților stăpâni și nu a oligarhilor.

 DELIBERĂRILE  UNIUNII  PENSIONARILOR  DIN  REPUBLICA  MOLDOVA

Uniunea Pensionarilor din Republica Moldova susține dezideratele Platformei Civice „Demnitate și Adevăr”, direcționate spre un dialog al segmentelor interesate de depășirea stării de captivitate a statului, înaintând spre aprobare prin vot deschis la ADUNAREA GENERALĂ  A  CETĂȚENILOR  din REUBLICA  MOLDOVA, din  7 iunie 2015, pe Piața Marii Adunări Naționale și a următoarelor deliberative, primite de Congresul I al Uniunii Pensionarilor din republică din 17 octombrie 2014:

Parlamentul Republicii Moldova să modifice Legea cu privire la societățile pe acțiuni, nr. 1134 – XIII din 02.04.1997, art.49, al.(13) cu următorul conținut:

– Dividendele care nu au fost primite de acționar în decurs de un an de la data apariției dreptului de primire a lor se trec în Fondul de Sprijin Financiar al Uniunii Pensionarilor din Republica Moldova, păstrându-i dreptul de primire a propriilor dividende și urmașilor lui fără termen de prescripție.

Prin dispoziția Guvernului să fie create posibilități de a deschide în fiecare raion și municipiu  Centre de Deservire a oamenilor în etate, cheltuielile fiind folosite din contul Fondului de Sprijin Financiar al Uniunii Pensionarilor din RM, creat în baza dividendelor neachitate acționarilor conform legii modificate de Parlament.

Centrele de Deservire ale oamenilor în etate să rămână ca imobilul privat al Uniunii

Pensionarilor din Republica Moldova, îndeplinind toate cerințele față de stat conform legilor

și Constituției Republicii.

VOT  UNANIM  AL  CETĂȚENILOR  REPUBLICII  MOLDOVA  PARTICIPANȚI  LA

ADUNAREA  DIN  ȘAPTE  IUNIE  2015  ÎN  PIAȚA  MARII  ADUNĂRI  NAȚIONALE.

Stimați concetățeni, doriți ca fiecare dintre dumneavoastră să primească dividentele ce vă aparțin conform legii modificate?  Atunci să votăm!

Stimați concetățeni, pentru a păși cu încredere  în lupta pe care am pornit-o propun: Grupul de inițiativă al platformei civice „Demnitate și Adevăr” să colecteze numele persoanelor propuse de d-stră demne de a fi în fruntea țării Moldovei, persoane cinstite, cu adevăratul simț patriotic, care astăzi stau în umbră din cauza celora de la putere și la întrunirea viitoare să fie anunțați și votați cu vot deschis.

Din partea mea, propun ca primii pe listă să fie incluși domnii Igor Boțan, Aurelian Silvestru, Andrei și Vasile Nastase, Valentin Dolganiuc, Nicolai Dabija… listă aceasta să fie completată în prelungire în baza propunerilor înaintate de d-stră. Afurisiți să fie acei ce vor îndrăzni să meargă împotriva voinții poporului. Într-un ceas bun, așa să ne ajute Dumnezeu!

 Victor Leancă, Preşedintele Uniunii Pensionarilor din Republica Moldova,

7 iunie 2015, Mitingul Platfoemei Civice Demnitate şi Adevăr