doc-csj-propune-salarii-mai-mari-pentru-judecatori-20-000-pentru-presedintele-cc--csm-si-csj

La redacția „Glasul ” a mai venit o scrisoare, care scoate încă o dată la lumină putredul sistem judecătoresc, explică cu lux de amănunte cît de cinic, penal și flagrant magistrații din Republica Moldova încalcă legile, fură în amiaza mare și se fac morți în popușoi la petițiile care-i vizează în mod direct. Vă prezentăm ilegalitățile comise pînă la 14 februarie 2013 . Mîine vom reveni cu alte petiții scrise de Galina Afanas către CSM, victima unor escrocherii și răspunsurile primite din partea Consiliului Superior al Magistraturii.

 Timp de 30 de ani, Galina Afanas a adunat bani pentru a-și cumpăra o locuință. Așa se face că în 2008, a investit bani în construcția unii apartament cu o odaie într-o casă de locuit din Chişinău. Timp de un an, conform ratelor stabilite în Constractul încheiat cu compania de construcție, Galina Afanas a virat suma de 29750 euro în contul „Nourco” S.R.L. Deși a respectat obligația contractuală, cu bună credință și în termen, în posesia apartamentului n-a mai intrat. Și nu pentru că în semestrul doi al anului 2009, așa cum era prevăzut, blocul locativ n-a fost dat în exploatare, întrucît nu se finisase construcțiile, dar din motiv că apartamentele erau vîndute de administratorul „Nourco” și judecătoarea Maria Moraru. Nimeni n-a fost în stare să oprească ilegalităţile şi abuzurile acestei judecătoare”. Iată cine sunt judecătorii de la care se cere cu insistenșă să facă reforma justiției. Cît cinism și bătaie de joc de oameni!

Din acest motiv, la 25 mai 2010, creditoarea, Galina Afanas a înaintat o plîngere în privinţa escrocheriei firmei de construcţie către CCCEC, astăzi CNA (n.r. – Centrul Național Anticorupție) și cu aproape două luni mai tîrziu, instituția inițiază cauză penală pe faptul escrocheriei în proporţii deosebit de mari. Potrivit victimei, G. Afanas, de atunci dosarul se plimbă de la o procuratură la alta, dar fără nici un rezultat. În acest timp alţi escroci au preluat afacerea firmei de construcţie.

În toamna aceluiași an, prin hotărîrea instanţei de judecată (judecătoare Maria Moraru, dosar nr.2e-317/2012) a fost pornit procesul de insolvabilitate a firmei de construcţie şi numit administrator al insolvabilităţii Î.I. „Chicu Dumitru” și tocmai în aprilie 2011, Curtea de Apel Economică a validat creanța creditoarei Afanas, în suma de 29750 EUR, echivalentul a 451235,20 MDL, rezultată din Contractul nr.39 din 31 ianuarie 2008, cu preluarea contractului.

Pe 10 noiembrie 2011, în cadrul dosarului insolvabilităţii administratorul debitor, Chicu Dumitru a propus un plan ilegal de deposedare de apartament a creditorarei de bună credinţă, Afanas Galina prin falsificarea votului său.

Lucrurile nu puteau fi lăsate în voia sorții. Așa că, la scurt timp, Galina Afanas a scris o cerere către instanță cu obiecții asupra planului. Au urmat încă trei cereri, solicitînd – corectarea procesului-verbal, anexarea materialelor la dosar și cererea răspunderii subsidiare a debitorului. Toate acestea, pînă în prezent n-au fost examinate și nici anexate la dosar.

Din cauza inacţiunilor şi abuzurilor judecătoarei M. Moraru, la 17.02.2012 creditoarea, a mai scris o cerere în care a solicitat recuzarea judecătorului Maria Moraru. Această cerere a fost respinsă ca neîntemeiată de către judecătoarea Ala Nogai.

Din 2012 solicitările de anulare a hotărîrii ilegale a adunării creditorilor din 10.11.2011; de a se pronunţa în baza legii asupra planului ilegal al administratorului, asupra hotărîrilor ilegale ale comitetului creditorilor pentru a opri prejudiciile cauzate creditorului; de anulare a hotărîrii aşa – zisului comitet al creditorilor din 10.05.2012 conform căreia, apartamentul Galinei Afanas a fost scos de vînzare fără acordul ei – au prins praf în arhiva instanței, fără a fi examinate.

Atunci cînd a solicitat recuzarea judecătoarei Maria Moraru, cererea a fost respinsă ca neîntemeiată de către jud. S. Arnaut.

„La 04.06.2012 eu, creditoarea Afanas Galina, am declarat un recurs împotriva încheierii cu data de 25.11.2011. Despre această încheiere am aflat întîmplător de la Procuratură. Instanţa nu m-a informat despre încheierea din 25.11.2011 şi nici n-a publicat-o în Monitorul Oficial conform art.19 a Legii Insolvabilităţii:

“Dispozitivul hotărîrilor şi încheierilor instanţei de judecată urmează, conform prezentei legi, să fie publicate de ea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Cheltuielile de publicare se atribuie la cheltuielile de judecată.”

Instanţa nu publică şi nici nu informează creditorii despre hotărîrile şi încheierile adoptate.

Judecătoarea Maria Moraru prin încheierea cu data de 25.11.2011 a dispus confirmarea ca legală a hotărîrii Adunării creditorilor din procesul-verbal din 10.11.2011 în cadrul căreia mi s-a falsificat votul”, mărturisește G. Afanas.

 Mai mult ca atît, la 15.12.2011, cînd creditoarea a încercat să facă cunoştinţă cu materialele dosarului, încheierea cu data de 25.11.2011 lipsea din dosar, precum şi alte materiale. Despre acest fapt creditorul a informat preşedintele Curţii de Apel Economice, însă judecătoarea M. Moraru, în loc să lichideze neajunsurile reclamate în cerere, n-a anexat nici cererea din 16.12.2011 la dosar, restituind-o printr-o scrisoare creditorului.

Deja în vara anului 2012, Galina Afanas, împreună cu alți creditori informează Președintele Curții de Apel că judecătoarea Moraru refuză să transmită dosarul către instanţa competentă să examineze recursul. Cu o lună mai tîrziu, doamna a cerut Curții Supreme de Justiție să se pronunțe în privinţa legalităţii neexaminării de pînă astăzi de către instanţa de fond a cererilor creditoarei Afanas Galina. CSJ a manifestat indiferență în acest caz pînă în prezent.

Pe 06 august 2012, în timp ce făcea un recurs la Procuratura Generală, împotriva altei încheieri ilegale a judecătoarei M. Moraru cu data de 12.03.2012,  G. Afanas a aflat întîmplător că și de această dată instanţa a tăinuit încheierea din acea dată şi nici n-a publicat-o în Monitorul Oficial conform art.19 a Legii Insolvabilităţii.

Astfel, peste un an de la prima hotărîre a creditorior, instanţa a legalizat 24 de hotărîri ale comitetului creditorilor despre care aceștia habar nu aveau că există, nemaivorbind despre conţinutul acestor hotărîri. Scopul acestor legalizări este evident- de a deposeda de apartamente creditorii din banii cărora au fost construite aceste apartamente.

Creditoarea Afanas consideră aceste hotărîri ale comitetului creditorilor ilegale, deoarece sînt în contradicţie cu art.72 alin.(3) a Legii insolvabilităţii:
“(3) Hotărîrea  comitetului creditorilor este valabilă dacă se adoptă cu  votul  majorităţii  simple a membrilor, cu condiţia  ca  aceştia  să deţină cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor validate.”

Valoarea totală a creanţelor validate este de aproape 200 milioane de lei, iar aşa numitul comitet al creditorilor deţine maximum 5 milioane de lei, adică aproximativ 2,5% din valoarea totală a creanţelor validate.

În noiembrie 2012 la Curtea Supremă de Justiţie a avut loc şedinţa de examinare a  recursului din 06.08.2012, la care a participat şi creditoarea Afanas Galina. CSJ n-a binevoit să elibereze creditoarei copia dispozitivului încheierii. Întrucît nici peste o lună n-a primit copia încheierii, în ianuarie 2013 victima povestește că s-a prezentat personal la Curtea Supremă de Justiţie pentru a obţine copia încheierii din 21.11.2012. Surpriză și acolo. Află că de fapt la 21.11.2012 judecătorii Svetlana Filincova, Galina Stratulat, Iurie Bejenaru au examinat un recurs de două ori, cel care anterior a fost analizat de către judecătorii  Ion Muruianu, Iuliana Oprea, Valentina Clevadî. Astfel, judecătorii Svetlana Filincova, Galina Stratulat, Iurie Bejenaru de la Curtea Supremă de Justiţie au încălcat normele imperative de drept CPC RM art.426, alin.(3), art.442.

Mai mult ca atît, creditoarea a fost minţită chiar de către magistrații Curţii Supreme de Justiţie. Într-una din ședințele de judecată au mimat examinarea recursului din 06.08.2012. Creditoarea Afanas Galina consideră că judecătorii susnumiţi prin faptele dînşilor şi-au bătut joc nu numai de persoana ei, dar şi de Justiţie.

Din august 2012 pînă în ianuarie 2013 Galina Afanas, a scris patru cereri către instanţă, solicitînd să i se prezinte dosarul pentru a face cunoştinţă cu materialele dosarului. Judecătoarea Maria Moraru a ascuns în tot acest timp dosarul cu intenția de a o deposeda de apartament.

Situația devenea tot mai critică. Moraru se pare că are pîrghii în tot sistemul.

„Această judecătoare tupeistă îngrădeşte repetat şi continuu accesul meu, creditoarea Afanas Galina, la o justiţie corectă, încalcă flagrant drepturile omului art.6 CEDO, încalcă Constituţia RM,  încalcă legea pentru a mă deposeda de apartament şi a se îmbogăţi din munca mea. Este protejata și a Consiliului Superior al Magistraturii, fapt demonstrat de petiția pe care am scris-o CSM-ului în decembrie 2011 și iulie 2012. Atunci Dina Rotarciuc mi-a examinat petiția, oferind informații mincinoase pentru a o proteja pe Moraru. Culmea escrocherii s-a produs în momentul cînd am petiționat CSM în privința persoanei Dina Rotarciuc. Aceasta și-a examinat petiția care îi era adresată, și-ncă fără a da vreun răspuns”, conchide Galina Afanas.

În condițiile în care Consiliul Superior al Magistraturii n-a reacţionat adecvat la petiţiile creditoarei, G. Afanas a apelat şi la Procuratura Generală în privinţa falsificării votului şi a vînzării ilegale a apartamentului său, fără a-i cere acordul (Anexă).

Femeia a înaintat plîngeri către Procuratura Generală pe 16.12.2011; 17.02.2012; 21.03.2012; 05.04.2012; 30.05.2012 și abia pe 05.06.2012, Procuratura mun.Chişinău a dispus începerea urmăririi penale în privinţa factorilor de decizie „Nourco” SRL în proces de insolvabilitate pe art.335, alin(3), lit.b) şi art.361, alin(2), lit.b),d) Cod Penal, dosar nr.2012018088, însă de atunci nu s-a întîmplat nimic, apartamentele creditorilor cum se vindeau aşa se vînd şi în continuare.

Nimeni nu este în stare să oprească ilegalităţile şi abuzurile judecătorului Maria Moraru.

Potrivit Galinei Afanas, toate cererile la care ne-am referit mai sus sînt vizate cu ştampilă şi nr. de înregistrare de către cancelaria instituţiei la care au fost depuse. Exemplarele creditoarei G. Aganas vizate cu ştampilă şi nr.de înregistrare servesc drept dovadă celor spuse.

Anexă

 

 

(491 accesari)