Nadejda BranzanScrisoare  deschisă prim-ministrului Pavel Filip și membrilor Guvernului RM

Este vorba despre recenta Hotărâre de Guvern prin care a fost aprobat  „Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.”

Titlul este atractiv.Este binevenită majorarea salariilor personalului medical. Numărul medicilor este în descreștere.În 2015 în sistem activau 10397 medici.Este necesar de menționat că din ei în jur de 30% sunt pensionari.Posibil  cineva vor merge în localitățile rurale,dar nu e cazul de un optimism exagerat.

Un doctor pentru a deveni specialist  face studii serioase 8-9 ani de zile.A merge în localitățile rurale unde nu au nici casă nici masă ,nici condiții bune de lucru nu vor risca mulți.În asemenea condiții persistă și riscul de degradare profesională.Dar oricum este un pas înainte.

Partea a doua a acestui regulament este salarizarea în dependență de  competențele profesionale a angajaților, determinată de către  comisii locale formate de conducerea instiuților.O asemenea metodă poate fi acceptată  în SUA unde sunt instituții medicle de 5000-10000 de paturi au sute de specialist în toate domeniile medicinii și ar putea forma comisii din profesionist  pe fiecare specialitate.

În condițiile RM în fiecare raion activează specialiști din 15-20 domenii.În fiecare domeniu sunt puțin specialiști. Sunt multe domenii unde sunt doar câte un specialist sau doi. Pentru a determina competența este nevoie de o comisie din profesioniști pe fiecare domeniu, care pur și simplu nu există. Cum poate determina competențele profesionale la chirurgi  o comisie cu un director ftiziatru, psihiatru s.a.. Scopul ascuns a acestei decizii este de a pune doctorii în dependență de administrația  politizată și albăstită  a instituției medicale.

Nu distugeți ultimul ce a mai rămas bun în sistemul de sănătate.Administrația spitalului împreună cu comitetul sindical are dreptul ca la anumite evenimente, ziua lucrătorului medical, anivesări sărbători să acorde premii la specialisti în dependență din sumele disponibile.

Unicul lucru bun ce sa mai păstrat în Sistemul de sănatate este pregătirea pofesională și atestarea medicilor din toate domeniile de activitate:

1.Pentru toate specialităților din medicină există comisii republicane separate de atestare formate din profesori, sefi de catedre din domeniu.

2.Fiecare doctor cel putin odată la 5 ani face cursuri de perfecționare în domeniu său.

3.Fiecare  specialist odată la 3-5 ani depune actele la comisia de atestare din domeniu său cu analiza  rezultatelor pe perioada de 5 ani.

4.Susține un examen teoretic și practic.

5.Comisia formată din cei mai buni profesionisti din domeniu în RM decide de a conferi categoria profesională, care poate fi  de gradul 2 , 1 și superioară. Salarizarea depinde de categoria acordată.

Acest fapt este un stimul de a crește profesional.Cea ce propune Regulamentul este semnul unei degradări profesionale , care poate fi fatală.

Nu distrugeti ultimul lucru bun ce a mai rămas în sistemul de sănătate.

Donmna Ministră nu poate ști despre acest sistem, căci Domnia Sa nu are nici o specialitate în domeniul medical. Nu este clar de ce au tăcut Domnul profesor Hotineanu și membrul  guvernului Dl. Brega.

Sistemul de sănătate este bolnav. Rețelele de farmacii care ofereau scutiri cu 5% acum au retras această ofertă.

Zilnic suntem martori cum cetățeni ai RM,grav bolnavi, cu polița de asigurare medicală în buzunar,  se adresează către oamenii de bună credință să fie ajutați  material pentru tratament peste hotare. Ei sunt abandonați de stat, fiind lăsați să se descuce singuri ,sau să moară liniștit acasă.

Guvernul , Ministerul Sănătății ar face bine pentru cetățeni, să fie preocupați de pregătirea cadrelor naționale  în diferite domenii în clinicile din țările cu medicină avansată.Cu certitudine pot spune că cadre cu un potențial profesional și intelectual înalt avem. Ei pur și simplu trebuie identificați și valorificați la justa lor valoare.

Domnule Prim-ministru, nu mizați pe oamenii, care  odată cu plecarea în opoziție a PCRM și PLDM au aruncat mantaua roșie sau verde și au îmbrăcat-o pe cea albastră, doar pentru a obține un post. Trădarea li lipsa de demnitate cu pot fi criterii de integritate . Acești oameni pot doar cânta osanale noilor șefi , după cum ați avut posibilitatea să vă convingeți la una din întînirile avute în teritorii.Diarea verbală  este un viciu nu o virtute. Dar poate tocmai corespund criteriilor de selectare a cadrelor declarate de liderul formal al formațiunii din care faceți parte?Eu personal așteptam ca  Domnia Voastră ca bărbat  și Prim-ministru să rugați ca directorul cu pricina să vorbească la subiect, căci nu mergeți în teritorii pentru declarații  de dragoste.

Nadejda Brînzan,

Votant al declarației de Independență

Eminent al ocrotirii sănătății.

 

 

(37 accesari)