tricolorCinci partide de opoziţie au emis o declaraţie în favoarea menţinerii sistemului electoral actual. Documentul a fost semnat de două partide parlamentare, PLDM şi PCRM, şi de principalele partide extraparlamentare – Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr, Partidul Acţiune şi Solidaritate şi formaţiunea „Partidul Nostru”. În acelaşi timp, socialiştii NU au semnat declaraţia.

În documentul publicat de NewsMaker se spune că modificarea sistemului electoral va avea consecinţe grave asupra democraţiei reprezentative din RM şi că tentativa de modificare a legislaţiei electorale reprezintă un pericol de „oligarhizare absolută a sistemului politic”, iar schimbareaa legislaţiei electorale de către o guvernare cu grave probleme de legitimitate poate fi catalogată ca o tentativă directă de a masca uzurparea puterii în stat.

„Facem apel la cetăţenii Republicii Moldova de acasă şi din Diasporă, la Comisia de la Veneţia, la partenerii de dezvoltare, la organizaţiile internaţionale, la reprezentanţii corpului diplomatic acredidat la Chişinău, că noi, semnatarii acestei Declaraţii, solicităm retragerea imediată a proiectului de lege privind modificarea sistemului electoral din Parlament şi cerem organizarea următoarelor alegeri parlamentare în baza sistemului actual proporţional pe liste de partid”, se spune în document.

Totodată, semnatarii atenţionează că, în caz de neacceptare a solicitării de retragere a proiectului de lege privind modificarea sistemului electoral actual şi a continuării tentativelor de dinamitare a sistemului politic existent, vor fi organizate „ample acţiuni în vederea neadmiterii modificării sistemului electoral actual”.

Vedeţi mai jos declaraţia completă:

DECLARAŢIA
privind Consensul politic naţional
în favoarea menţinerii sistemului electoral proporţional

Noi, reprezentanţii partidelor politice şi reprezentanţii societăţii civile,

fiind conştienţi de caracterul hazardat al tentativei de modificare a sistemului electoral care va avea consecinţe grave asupra democraţiei reprezentative din Republica Moldova;

ţinând cont de voinţa alegătorilor care într-o proporţie covârşitoare, conform tuturor cercetărilor sociologice, au o atitudine politică negativă faţă de guvernarea actuală care a iniţiat aceste modificări;

ţinând cont de poziţia publică principială a reprezentanţilor Diasporei de respingere a sistemului uninominal sau mixt;

fiind conştienţi de pericolul oligarhizării absolute a sistemului politic prin modificările propuse ale legislaţiei electorale şi înstăurării în Republica Moldova a dictaturii feroce prin uzurparea absolută a puterii:

Facem apel la cetăţenii Republicii Moldova de acasă şi din Diasporă, la Comisia de la Veneţia, la partenerii de dezvoltare, la organizaţiile internaţionale, la reprezentanţii corpului diplomatic acredidat la Chişinău, că noi, semnatarii acestei Declaraţii, solicităm retragerea imediată a proiectului de lege privind modificarea sistemului electoral din Parlament şi cerem organizarea următoarelor alegeri parlamentare în baza sistemului actual proporţional pe liste de partid.   

Intenţia de a modifica sistemul electoral, prin introducerea votului uninominal, reprezintă o încercare evidentă de a lichida ultimele elemente ale democraţiei reprezentative în ţara noastră. Prin această iniţiativă nu se urmăreşte altceva decât crearea premiselor pentru principalul partid de la guvernare, PDM, de a rămâne în mod fraudulos şi prin manipulare la putere în rezultatul alegerilor din 2018.

Schimbarea, aparent „democratică”, dar în esenţă abuzivă a legislaţiei electorale de către o guvernare cu grave probleme de legitimitate, contestată de majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova care pledează pentru alternanţa la putere a forţelor politice de opoziţie, poate fi catalogată ca o tentativă directă de a masca uzurparea puterii în stat.

În rezultatul analizei iniţiativei de schimbare a sistemului actual proporţional pe liste de partid cu un sistem majoritar pe circumscripţii uninominale sau al unui sistem electoral mixt, luând în calcul şi argumentele invocate în Opinia comună (nr.749/2014) a Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia), a Oficiului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE/ODIHR cu privire la proiectul de lege privind amendarea legislaţiei electorale, publicată în data de 24 martie 2014, s-au constatat o serie de ameninţări, care în caz de implementare, vor afecta grav mecanismele de bază ale pluralismului politic din Republica Moldova, care, în condiţiile unui stat capturat, şi aşa funcţionează cu multe carenţe.

Printre cele mai importante riscuri ce vor rezulta din modificările propuse se numără:

 • crearea unor condiţii de inechitate electorală în care viitorul Parlament poate fi ales de către 10-20 % de alegători, care vor participa la votare, iar marea majoritatea cetăţenilor riscă să nu fie reprezentaţi în viitorul organ legislativ;
 • distrugerea sistemului politic prin slăbirea rolului partidelor politice şi programelor lor de dezvoltarea naţională;
 • pericolul sporit de corupere a alegătorilor la nivelul circumscripţiilor uninominale;
 • pericolul manipulării voinţei alegătorilor prin utilizarea aşa-zişilor”candidaţi independenţi” care vor tranzacţiona în viitorul Parlament mandatul lor, în acest fel viciind votul popular;
 • pericolul utilizării resurselor administrative ale puterii actuale la nivel local pentru a avantaja candidaţii guvernării în circumscripţii uninominale;
 • pericolul de a manipula şi influenţa rezultatul votului în cadrul circumscripţiilor uninominale de către anumite cercuri de afaceri şi grupuri locale de interese în favoarea propriilor candidaţi;
 • pericolul de utilizare a şantajului din partea instituţiilor de forţă faţă de candidaţii partidelor de opoziţie în cadrul circumscripţiilor uninominale în vederea descurajării participării lor la alegeri;
 • pericolul revenirii la practica sovietică a mandatului imperativ, în care alesul poporului devine un instrument în mâinele celor care deţin controlul asupra puterii politice, iar riscul revocării limitează independenţa mandatului de deputat;
 • riscul constituirii arbitrare a circumscripţiilor electorale uninominale în baza unor criterii elaborate în avantajul puterii;
 • dimunuarea drastică a rolului Diasporei în procesul electoral prin restrângerea drepturilor electorale a sute de mii de cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi peste hotare;
 • lipsa mecanismelor de asigurare a drepturilor electorale ale alegătorilor din stânga Nistrului, ceea ce reprezintă, de facto, excluderea lor din viaţa politică a Republicii Moldova etc.
 • riscul de sub-reprezentare a femeilor in viitorul for legislativ, etc.

În condiţiile în care Republica Moldova traversează una dintre cele mai grave perioade de derapaj democratic din întreaga sa istorie, în condiţiile în care instituţiile statului sunt capturate, în situaţia în care puterea actuală exercită controlul cvasitotal asupra mijloacelor de informare în masă, orice schimbare de sistem electoral în asemenea circumstanţe reprezintă un pericol real de deturnare a voinţei alegătorilor.

În lipsa unui consens naţional, în lipsa încrederii dintre putere şi societate, o schimbare a sistemului electoral poate avea consecinţe politice grave şi va duce inevitabil la destabilizarea situaţiei din ţară.

În baza celor invocate mai sus, noi, reprezentanţii partidelor politice şi reprezentanţii societăţii civile, reafirmăm ataşamentul nostru pentru sistemul electoral proporţional actual, care reprezintă ultima garanţie pentru funcţionarea democraţiei reprezentative în condiţiile actuale a Republicii Moldova. Doar actualul sistem electoral proporţional poate asigura o reprezentare echitabilă a voinţei politice a tuturor cetăţenilor Republicii Moldova exprimată în alegeri, oferind şanse egale partidelor politice de a concura în cadrul unui proces electoral.

În calitate de reprezentanţi ai partidelor politice şi a societăţii civile, în caz de neacceptare a solicitării de retragere a proiectului de lege privind modificarea sistemului electoral actual şi a continuării tentativelor de dinamitare a sistemului politic existent, vom organiza ample acţiuni în vederea neadmiterii modificării sistemului electoral actual.

doc3doc 1doc 2

 

(247 accesari)