Proiectul legii bugetului de stat pentru următorul an poartă un caracter electoral-populist şi include un deficit bugetar ce depăşeşte de aproape două ori limita admisibilă de legislaţie. Acest buget va fi unul de concentrare excesivă a resurselor financiare la centrul puterii oligarhice, spun membrii Platformei Demnitate şi Adevăr.

„Este evident că actualul regim autoritar nu are nevoie de administraţii locale consolidate cu atribuţii extinse, autosuficiente, autonome, independente. Proiectele politicii bugetar-fiscale şi legii bugetului de stat pentru anul 2018 denotă repetat că descentralizarea în Republica Moldova există doar pe hârtie. Nimic nu justifică respingerea de către guvernarea antipopulară a propunerilor argumentate ale Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), o organizaţie independentă, reprezentativă şi profesionistă, cu reputaţie ireproşabilă în domeniul autonomiei locale şi descentralizării”, mai menţionează membrii DA.

Platforma Demnitate şi Adevăr susţine recomandările formulate de CALM, fundamentate pe Recomandarea 322 din 2012 a Consiliului Europei (CALRCE) şi Foaia de parcurs privind implementarea acestei Recomandări, precum şi pe alte angajamente şi legi ale Republicii Moldova în domeniul democraţiei locale şi descentralizării:

1. Depolitizarea sistemului de repartizare a fondurilor publice destinate finanţării proiectelor investiţionale;

2. Prelungirea acţiunii fondului de compensare pentru următorii ani (2018-2019), până la realizarea angajamentelor şi măsurilor de consolidare a bazei fiscale locale, prevăzute de cadrul legal în vigoare;

3. Soluţionarea problemei veniturilor ratate ale administraţiilor publice locale (APL) din cauza introducerii de către autorităţile centrale a unor scutiri fiscale;

4. Creşterea veniturilor APL de la impozitul pe imobil şi soluţionarea problemei privind evaluarea obiectelor imobiliare amplasate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I;

5. Redistribuirea impozitului pe venit al persoanelor juridice şi persoanelor fizice de la filiale/reprezentanţe ale bugetului central  la APL, pe teritoriul cărora acestea îşi desfăşoară activitatea;

6. Introducerea sistemului de colectare/virare a impozitului pe venitul persoanelor fizice la locul de domiciliu (reşedinţă);

7. Includerea taxei pe resursele naturale în categoria taxelor locale;

8. Revizuirea scutirii de la plata impozitelor, taxelor locale şi a altor plăţi (chirie) a unor astfel de agenţi economici prosperi precum: Moldtelecom, Poşta Moldovei, MoldSilva şi altor agenţi economici de stat, precum şi a întreprinderilor Union Fenosa, MoldovaGaz, etc.

9. Perfecţionarea sistemului de transferuri generale şi a celui cu destinaţie specială;

10. Consolidarea rolului serviciului de colectare a taxelor şi impozitelor locale de pe lângă primării/municipii.

Totodată, Platforma DA declară că condamnă cu vehemenţă acţiunile regimului oligarhic privind centralizarea continuă a ţării cu încălcarea crasă a angajamentelor asumate de Republica Moldova.

„Reiterăm că unul dintre pilonii de bază pentru modernizarea Republicii Moldova şi soluţionarea diferendului transnistrean îl reprezintă descentralizarea reală şi consolidarea autonomiei locale în conformitate cu standardele europene”, se arată într-un comunicat.

„Imediat după preluarea puterii, iniţiativele Platformei DA privind descentralizarea, publicate la 23 octombrie 2017, ca parte integrantă a Programului nostru, vor fi implementate prioritar în cumul cu toate reformele necesare pentru asigurarea cetăţenilor din toate localităţile cu servicii publice extinse şi calitative”, punctează reprezentanţii Platformei DA.

Sursa:jurnal.md

(36 accesari)