Prima Casă, pas cu pas

Imagine implicită

Prima casaDupă cum vă informam recent pe site-ul nostru, Programul Prima Casă a fost extins și pentru românii care locuiesc și muncesc în străinătate. Astfel, conform Hotărîrii de Guvern pentru completarea art.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă” s-a stabilit un plafon destinat pentru garantarea achiziției sau construirii unei locuințe de către persoanele cu cetățenie română care locuiesc în străinătate și au permis de ședere și de muncă, eliberate de autoritățile statului în care lucrează. Până la 31 decembrie 2014 plafonul garanțiilor acordate exclusiv pentru achiziționarea sau construirea de locuințe pentru românii care locuiesc în străinătate este de 25 de milioane de lei. În continuare, publicăm lista documentelor necesare în vederea accesării unui credit imobiliar prin programul Prima Casă – plafonul dedicat românilor din străinătate- și lista băncilor care vor acorda astfel de credite

1.Documentele necesare în vederea accesării unui astfel de credit

Documente obligatorii:

Permis de ședere sau permis de rezidență emis de autoritățile locale din țara angajatorului
Permis de muncă emis de autoritățile locale din țara angajatorului
Carte de identitate
Contract de muncă încheiat cu angajatorul (legalizat în țara angajatorului cu apostila Haga, traducere legalizată în România) / Contract de muncă încheiat pe perioada nedeterminată (contractul trebuie sa fie încheiat cu cel puțin 1 an înainte de data aplicării pentru credit)/ scrisoare de detașare, în cazul detașaților, în care să fie prezentate perioada desfașurării activitații, funcția, salariul etc
Adeverința de salariu/venit emisă de angajator (legalizată în țara angajatorului cu apostila Haga, traducere legalizată în România)/ Fişa fiscalǎ

Documente suplimentare:

Dovada încasării salariului (extras de cont)/ extrase de cont pentru ultimele 12 luni de la banca unde încasează salariul (original)
O consultare a unui birou de credit din țara de rezidență din care să reiasă alte obligații de plată contractate/ Declarație privind alte credite obținute în străinătate și contract de credit și/sau grafic de rambursare pentru acestea
Dovada achitării impozitelor în țara de rezidență (dupa caz)
Declarația privind veniturile realizate (fișa fiscală) emisă și vizată de autoritățile competente din țara angajatorului (legalizată în țara angajatorului cu apostila Haga, traducere legalizată în România)
Certificatul de asigurări sociale emis de autoritățile competente din țara angajatorului (legalizat în țara angajatorului cu apostila Haga, traducere legalizată în România)
Acte specifice legislației fiecărei țări, din care să reiasă că nu are litigii în respectiva țară, că este înregistrat ca plătitor de impozit și are sau nu are proprietăți

2.Lista băncilor comerciale care vor acorda credite prin programul Prima Casă pentru românii din străinătate:

Banca Comercială Română, BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank, Bancpost, Banca Transilvania, Intesa SanPaolo Bank, Alpha Bank, Bank Leumi România , Marfin Bank, Millennium Bank, UniCredit Țiriac Bank, Piraeus Bank.