IonVartaCătre Domnul dr. Ion VARTA,

Director General al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova

Stimate Domnule Director General,

Prin dispoziţia Dvs., recent au fost modificate regulile interne de copiere şi fotocopiere a documentelor păstrate în arhivele statului în sensul complicării şi restricţionării respectivelor proceduri. Aceste noi prevederi îngreunează simţitor activitatea Sălii de Studiu a Arhivei Naţionale şi, interpretate într-un sens mai larg, îngrădesc accesul în sine la documentul de arhivă.

Dispoziţiile Dvs. menţionate au dus la apariţia unei tensiuni nedorite şi contraproductive între arhivişti şi cercetători. Mai mult, schimbarea modului de obţinere a fotocopiilor documentelor de arhivă a condus la aplicarea unei interdicţii temporare de cercetare în Sala de Studiu a Arhivei Naţionale faţă de un cercetător consacrat din sistemul academic, doctor în ştiinţe istorice, caz nemaiîntâlnit în istoria sistemului arhivistic din Republica Moldova.

Pentru a evita astfel de situaţii necaracteristice unei societăţi libere şi democratice, pledăm pentru revenirea la sistemul vechi de obţinere a fotocopiilor documentelor de arhivă de către cercetător cu ajutorul aparatului de fotografiat personal, practică prezentă pe larg în arhivele din statele Uniunii Europene. Această modalitate este benefică atât pentru cercetător, cât şi pentru sistemul arhivistic.

Astfel, cercetătorul are posibilitatea să-şi exercite pe deplin accesul la informaţie, să-şi optimizeze timpul dedicat cercetării, să sporească eficienţa şi exactitatea cercetării, să amplifice colaborările în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale, a ritmului de editare a colecţiilor de documente, calităţii acestora, creând astfel premise pentru cunoaşterea obiectivă a istoriei. Beneficiile acestui mod de obţinere a fotocopiilor de pe documente au fost demonstrate deja de către membrii Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist, care, într-un timp relativ scurt, au reuşit să adune suficient material documentar pentru publicarea mai multor culegeri de documente.

La rândul lui, sistemul arhivistic va obţine imaginea unei instituţii deschise şi accesibile pentru comunitate, aliniindu-se practicilor europene. Totodată, simplificarea modalităţii de obţinere a fotocopiilor documentelor de arhivă va contribui la o conservare mai bună a fondului arhivistic, în special prin micşorarea numărului de solicitări ale dosarelor, iar prin aceasta va permite atragerea resurselor umane ale sistemului arhivistic spre domeniile prioritare: completarea, conservarea, elaborarea aparatului ştiinţific la fondurile de arhivă şi a fondului de rezervă, digitalizarea documentelor, valorificarea lor şi integrarea în proiecte internaţionale ş.a. În fine, revenirea la obţinerea fotocopiilor de pe dosarele de arhivă va permite cercetătorului să se afle mai puţin timp în Sala de Studiu a Arhivei Naţionale, respectiv se soluţionează parţial lipsa spaţiului pentru studiul documentelor, dar şi obţinerea unor economii din micşorarea consumului de energie electrică. O sursă de venit pentru sistemul arhivistic va fi şi taxa rezonabilă, raportată la veniturile obţinute în domeniul cercetării, plătită de fiecare beneficiar.

În acelaşi timp, atragem atenţia asupra dotării tehnice insuficiente şi necorespunzătoare a sălilor de studiu din cadrul sistemului arhivistic din Republica Moldova. Aparatele de citit microfilme sunt în număr insuficient, foarte vechi, suportul fotografic în bună parte este de proastă calitate, cercetătorii fiind puşi în situaţii dificile, soldate cu pierdere de timp şi care influenţează negativ sănătatea ochilor. Pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică autentică solicităm ca cercetătorii din cadrul instituţiilor de cercetare ştiinţifică specializată să poată accede, în caz de necesitate, la originalele documentelor de arhivă în locul microfilmelor, fără piedici birocratice sau la fondul de asigurare de calitate.

Domnule Director General,

În încheiere ne exprimăm speranţa că Dvs., deţinând această funcţie de demnitate publică, dar şi în calitate de cercetător ştiinţific şi personalitate ataşată valorilor naţionale şi democratice europene, veţi contribui la rezolvarea celor două probleme enunţate şi la aplicarea practicilor europene care să ofere cercetătorilor condiţii bune de investigare, cercetare şi de realizare a proiectelor lor de cercetare, inclusiv a celor finanţate de la Bugetul de Stat.

Din punctul nostru de vedere, sistemul arhivistic patronat de Guvernul Republicii Moldova trebuie să se apropie din ce în ce mai mult de standardele unei societăţi libere şi democratice, în care accesul la informaţie este o prioritate, asigurând satisfacerea necesităţilor cetăţenilor.

Primiţi, Stimate Domnule Director General, consideraţiile înaltelor noastre aprecieri.

Semnează:

Andrei Eșanu, Academician, Institutul de Istorie, AȘM; Valeriu Pasat, Academician, Institutul de Istorie, AȘM; Demir Dragnev, membru corespondent, Institutul de Istorie, AȘM; Anatol Petrencu, dr. hab. în istorie, prof. univ., Valentin Tomuleț dr. hab. în istorie, prof. univ., Nicolae Enciu, dr. hab. în istorie, conf. univ., Pavel Parasca, dr. hab. în istorie, prof. univ., Elena Aramă, dr. hab. în drept, prof. univ., Ion Șișcanu, dr. hab. în istorie, prof. univ., Gheorghe Palade, dr. în istorie, conf. univ., Valentin Constantinov, dr. în istorie, conf. univ., Ion Gumenâi, dr. în istorie, conf. univ., Virgil Pâslariuc, dr. în istorie, conf. univ., Igor Cașu, dr. în istorie, conf. univ., Nicolae Fuștei, dr. în teologie, conf. univ., Gheorghe Cojocaru, dr. în istorie, conf. univ., Teodor Candu, dr. în istorie, cercet. Științific, Mariana Bagrin, dr. în istorie, conf. univ., Mihai Tașcă, dr. în drept, cercet. științific., Victor Damian, dr. în istorie, conf. univ., Valentin Burlacu, dr. în istorie, conf. univ., Veaceslav Stăvilă, dr. în istorie, conf. univ., Vlad Mischevca, dr. în istorie, conf. univ., Viorel Bolduma, dr. în istorie, conf. univ., Sergiu Tabuncic, dr. în istorie, conf. univ., Dinu Poștarencu, dr. în istorie, cercet. Științific, Virgil Bârlădeanu, dr. în istorie, conf. univ., Tamara Nesterov, dr. în studiul artelot, conf. cercet., Gheorghe Negru, dr. în istorie, conf. univ., Președintele Asociației Istoricilor din R. Moldova, Gheorghe Nicolaev, dr. în istorie, conf. univ., Constantin Ungureanu, dr. în istorie, conf. univ., Dumitru Sârghi, dr. în istorie, conf. univ., Mariana Țăranu, dr. în istorie, conf. univ., Valentina Coptileț, dr. în drept, conf. univ., Maria Danilov, dr. în istorie, conf. univ., Marius Tărîță, dr. în istorie, cercet. științ., Romeo Cemârtan, dr. în teologie ortodoxă, Igor Bercu, istoric, lector universitar, Valentin Arapu, istoric, lector universitar, Tudor Ciobanu, istoric, doctorand, cercetător științific, Ala Ceastina, istoric, doctorand, cercetător științific, Olga Garusova, cercetător științific, Tatiana Diacon, istoric, doctorand, Ion Negrei, istoric, cercetător științific, Ion Duminică, istoric, doctorand

sursa: petitieonline.net

(285 accesari)