Sebastian HotcaSecretarul de Stat de la Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni – Sebastian Hotca – și-a început mandatul în mijlocul comunității românești din Bulgaria.

Demnitarul a efectuat o vizită la Vidin, la invitația Asociației „AVE”, cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei, în perioada 2-3 martie 2015. „Îi asigur pe conaționalii noștri din Bulgaria că statul român le acordă o atenție specială şi îi susţine în demersurile legitime de exprimare identitară”, le-a spus demnitarul românilor din Bulgaria cu care s-a întâlnit în prima sa vizită ca secretar de stat DPRRP.

Din programul sintetic al vizitei la Vidin cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei amintim o întâlnire cu președintele Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria „AVE” – Ivo Gheorghiev, vicepreședintele Fundației „Walahorum” – Liudmil Rădukanov și președintele de onoare al Asociației Vlahilor din Bulgaria, Ivan Aleksandrov, o vizită la Muzeul Wallachorum din satul Tianovţi, depunere de flori la bustul lui Mladen Kalinov, ridicat de Asociația Vlahilor din Bulgaria.

Susținere din partea României

Este prima vizită ca secretar de stat DPRRP a domnului Sebastian Hotca în mijlocul românilor din jurul granițelor României, o vizită considerată constructivă și benefică analizei relațiilor apropiate pe care România le întreține cu comunitățile din jurul frontierelor. Acesta este și motivul pentru care ministrul secretar de stat i-a asigurat pe liderii comunității de români din Bulgaria de întreaga susținere a statului român pentru păstrarea valorilor identitare, culturale şi lingvistice ale comunității din această zonă istorică, după ce au fost dezbătute şi au fost identificate posibile soluţii pentru problemele cu care se confruntă etnicii români, în cadrul acestor discuții punându-se un accent deosebit pe educația în limba română.

La ceremonia oficială de la Smârdan

A doua zi a vizitei domnului secretar de stat a fost marcată de ceremonia de celebrare a Zilei Naționale a Bulgariei la Inovo (fostă Smârdan) şi Vidin, la aceste evenimente a fost alături de oficialii bulgari, un sobor de preoți şi un numeros public printre care o trupă de actori amatori îmbrăcați în uniforme de dorobanți şi infanteriști.

Importanta relațiilor bilaterale istorice dintre România şi Bulgaria a fost subliniată cum se cuvine de Sebastian Hotca, demnitarul accentuând importanța fluviului Dunărea, ca un element de legătură între cele două popoare. „De-a lungul veacurilor, un factor geografic important al legăturilor dintre țările şi popoarele noastre l-a constituit fluviul Dunărea, care nu ne-a separat ci, dimpotrivă, a fost şi continuă să fie un puternic element de legătură între noi”, a precizat secretarul de stat DPRRP. Domnia-sa a vorbit și despre susținerea pe care o acordă Guvernul Român, atât minorităților aflate pe teritoriul său cât mai ales comunităților istorice de români din țările vecine: „Statul român reprezintă un exemplu de bune practici în păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale şi religioase a minorităților naționale de pe teritoriul său. În spiritul respectului reciproc, este oportun ca statul bulgar să susțină şi să respecte drepturile etnicilor români, conform standardelor europene în domeniu. În acest sens, îi asigur pe conaționalii noștri din Bulgaria că statul român le acordă o atenție specială şi îi susţine în demersurile legitime de exprimare identitară”.

Discuții constructive pentru dezvoltarea colaborării dintre comunitatea românească și DPRRP

Ministrul secretar de stat Sebastian Hotca a avut o întrevedere cu doamna Silvia Mihailova, vicepreședinte al Asociației Vlahilor din Bulgaria, pe tema dezvoltării unor viitoare colaborări cu DPRRP, iar la invitația Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria, demnitarul român a participat la o masă rotundă cu tema „Aportul frățesc al românilor în lupta pentru eliberarea Bulgariei. Relațiile româno-bulgare în decursul secolelor”, eveniment la care a adresat un mesaj comunității de români, luând cuvântul alături de Ivo Gheorghiev, Dusan Pîrvulovici – directorul Comitetului pentru Drepturile Omului din Negotin – Serbia şi Ivan Alexandrov. În deschiderea întâlnirii, copiii beneficiari ai programului-pilot de învățare a limbii române, finanțat de DPRRP, au oferit ca surpriză, un mini-spectacol. De asemenea, un grup de artiști din județul Dolj a oferit un spectacol artistic inedit. Cu ocazia vizitei în Bulgaria, delegația română a depus coroane de flori la Monumentul eroilor din Vidin şi la Monumentul ostașilor români din localitatea Inovo.

Mesajul domnului Sebastian Ioan Hotca, secretar de stat, cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a Bulgariei
Stimați participanți,

Cu prilejul Zilei Naționale a Bulgariei, vă transmit, în numele meu şi al Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, dorința sinceră pentru prosperitatea țării dumneavoastră şi bunăstarea poporului bulgar prieten.
Îmi exprim satisfacția şi, totodată emoția, pentru invitația dumneavoastră de a participa pentru prima dată la festivitățile organizate la Inovo şi Vidin, precum şi la ceremonia de depunere de coroane de flori în cinstea soldaților români care au căzut pentru eliberarea Vidinului de sub ocupația otomană.

Apreciez că nivelul actual excelent al relațiilor bilaterale dintre România şi Bulgaria nu reprezintă o întâmplare, ci este rezultatul unui proces mai lung în care s-au combinat într-un mod fericit factori de natură istorico-politică şi geografică.

Relațiile româno-bulgare au rădăcini istorice adânci. Ele au început încă din timpul regatului bulgaro-român al Asăneştilor în secolele al XII-lea şi al XIII-lea, au trecut printr-o perioadă de renaștere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când poporul român a fost de mare ajutor emigrației şi revoluționarilor bulgari din România, precum şi mișcării de eliberare națională din Bulgaria. Aceste relații au culminat cu participarea tinerei armate române, condusă de regele Carol I, la războiul ruso-româno-turc din 1877-1878 pentru eliberarea poporului bulgar de sub dominația otomană. Este bine cunoscută contribuția armatei române la eliberarea Plevnei şi nord-vestului Bulgariei, inclusiv Vidinul, de sub jugul otoman.

După schimbările democratice de la sfârșitul anului 1989, relațiile dintre România şi Bulgaria au devenit relații de adevărat parteneriat, au căpătat un caracter pragmatic şi s-au consolidat în toate domeniile de interes reciproc, atât la nivel bilateral, cât şi la nivel regional şi european, mai ales după aderarea celor două ţări, în tandem, la NATO şi la Uniunea Europeană.
De-a lungul veacurilor, un factor geografic important al legăturilor dintre țările şi popoarele noastre l-a constituit fluviul Dunărea, care nu ne-a separat ci, dimpotrivă, a fost şi continuă să fie un puternic element de legătură între noi. Statisticile arată că realizarea în comun a noului pod dunărean dintre Vidin şi Calafat a contribuit la o creștere substanțială a schimburilor comerciale dintre țările noastre, această punte fizică fiind totodată şi o punte spirituală între comunitatea românilor din regiunea Vidin şi cei de pe malul românesc al Dunării.
Statul român reprezintă un exemplu de bune practici în păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale şi religioase a minorităților naționale de pe teritoriul său. În spiritul respectului reciproc, este oportun ca statul bulgar să susțină şi să respecte drepturile etnicilor români, conform standardelor europene în domeniu. În acest sens, îi asigur pe conaționalii noștri din Bulgaria că statul român le acordă o atenție specială şi îi susţine în demersurile legitime de exprimare identitară.

Adresez din nou mulțumiri pentru oportunitatea de a participa la această ceremonie şi vă transmit felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei!

Sursa:jurnalromanesc.ro

(205 accesari)