nicolae_timoftiPreședintele Nicolae Timofti cere Legislativului să modifice urgent Legea cu privire la Curtea Constituțională pentru a fi reluată activitatea instituției. Într-un mesaj adresat Parlamentului, șeful statului scrie că ”întru asigurarea bunei funcționări a Curții Constituționale și în scopul respectării prevederilor articolului 136 alineatul (2) din Constituție, îndemn Parlamentul Republicii Moldova să inițieze neîntârziat procedura de numire a celor doi judecători la Curtea Constituțională din partea Parlamentului”.

Timofti califică blocajul activității Curții drept o problemă stringentă, principială şi deosebit de importantă pentru perspectiva dezvoltării Republicii Moldova ca stat de drept.

”În prezent Curtea Constituțională este nefuncțională din cauza imperfecțiunii legislației privind mecanismul de numire a judecătorilor acestei instanțe, precum și a modului de convocare a plenului Curții. Conform actualelor prevederi ale Legii cu privire la Curtea Constituțională, aceasta este în drept să se convoace în plen numai după ce au fost numiţi cel puţin 4 judecători din partea tuturor autorităţilor competente”, spune Nicolae Timofti.

În continuare președintele remarcă: “Chiar dacă legea prevede că ședințele plenare ale Curții Constituționale sunt deliberative dacă întrunesc condiția de prezență a patru judecători, norma în cauză rămâne nefuncțională dacă este menținută stipularea ca judecătorii să fie „din partea tuturor autorităţilor competente”. Această prevedere cu caracter pur tehnic face imposibilă funcționalitatea Curții Constituționale – unica autoritate de jurisdicție constituțională, și creează artificial blocaje în activitatea ei”,

Ca urmare a expirării mandatului celor doi judecători numiți de Parlament, Curtea Constituțională a devenit nefuncțională. Parlamentul urmează să numească ultimii doi membri ai Curții.

(256 accesari)