Transparency International Moldova consideră inadmisibilă intimidarea presei

Imagine postare

25294-e1374497478634Transparency International se arată profound îngrijorați de intimidările jurnaliștilor și de atacul Trustului Media Jurnal TV. Din considerentele TI, aceste acțiuni sunt inadmisibile într-o societate democratică, întrucît presa este protejată de lege.

„ În acest context ne exprimăm profunda îngrijorare vis-a-vis de intimidările descrise de către jurnaliști asupra presei libere, acțiuni inadmisibile într-o societate democratică. Totodată, menționăm oportunitatea exprimării unei reacții prompte din partea organelor de resort, prin monitorizarea respectării și garantării de către stat a libertății de exprimare a opiniei și atragerii la răspundere a persoanelor ce atentează asupra postului de televiziune Jurnal TV și a jurnaliștilor specificați.

Libertatea exprimării opiniei este consacrată de art. 32 Constituția RM și de prevederile Legii nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare, impunîndu-se, astfel, necesitatea manifestării intoleranței societății civile în cazurile atacurilor asupra instituțiilor mass-media.

În circumstanțele descrise, în numele societăţii și în interes public, solicităm apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate, în ordinea prerogativelor art. 5 al Legii cu privire la Procuratură nr. 294-XVI din 25.12.2008. În temeiul Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, solicităm să ne comunicați care acțiunile întreprinse de către Procuratura Generală, în vederea depistării și atragerii la răspundere a persoanelor ce amenință integritatea fizică sau psihică a jurnaliștilor menționați. De asemenea solicităm, în contextul prevederilor Legii nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare, informarea asupra măsurilor întreprinse vis-a-vis de problema abordată și de rezultatele investigațiilor în cazul în care acestea au avut loc”, scrie în declarația emisă de Transparency International Moldova.

Menționăm că oamenii legii au inițiat cazuri penale privind amenințările jurnaliștilor Constantin Cheianu, Vasile Năstase, a analistului Bogdan Țîrdea.