Transparency Moldova: Reformarea sistemului judiciar este una formală

Imagine postare

25294-e1374497478634Transparency International – Moldova îşi exprimă profunda îngrijorare referitor la modul superficial de reformare a sistemului judiciar din Republica Moldova.

Într-un comunicat al instituţie se menţionează că pe parcursul ultimilor ani mai multe state şi organisme internaţionale au susţinut eforturile guvernării Republicii Moldova în reformarea sistemului judiciar şi combaterea corupţiei, investind sume considerabile şi asigurând expertiza şi consultanţa în acest sector. Totuşi, aceste investiţii au fost direcţionate, în mare măsură, în domenii secundare, cum ar fi – susţinerea bazei tehnicomateriale a sistemului judiciar, şi nu în revigorarea acestui sistem prin acţiuni ce ţin de calitatea, inclusiv integritatea, magistraţilor.

Echipamentul oferit de Corporaţia Provocările Mileniului pentru înregistrarea şedinţelor de judecată, menit să asigure imparţialitatea, probitatea şi credibilitatea justiţiei, nu este utilizat. Reieşind din faptul că dosarele de rezonanţă ajung în examinare la unii şi aceiaşi judecători, este compromis principiul distribuirii aleatorii a dosarelor. Mass-media semnalează despre multiple proprietăţi luxoase ale judecătorilor, ceea ce ridică semne de întrebare privind provenienţa legală a acestora, iar organele de drept nu se autosesizează în legătură cu aceste informaţii. Numeroasele cazuri pierdute
de Republica Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului şi neluarea de atitudine faţă de judecătorii vizaţi confirmă existenţa unor probleme serioase în acest sistem. Fenomenul vădit al cronismului, nepotismului şi cumătrismului; abordarea nepotrivită a regimului de imunităţi, extinzîndu-l din aria activităţii profesionale a judecătorului asupra calităţii private a acestuia şi făcînd, în mod practic, imposibilă responsabilizarea magistatului; caracterul de „clan” tot mai mult imprimat sistemului judiciar şi, în sfârşit, vehemenţa cu care eşaloanele de vârf ale acestui sistem se opun unor schimbări calitative de personal (inclusiv ignorarea opiniei justificate a Preşedintelui RM
în cazurile recente de numiri în funcţiile de judecători) – compromit întregul sistem, subminează procesul de consolidare a statului de drept şi împiedică combaterea eficientă a corupţiei în alte domenii.

Transparency International – Moldova solicită reprezentanţilor tuturor ramurilor puterii de stat, prin eforturi conjugate, să demonstreze voinţă în reformarea reală a sistemului judiciar, să susţină cadrele profesionale şi integre din acest sistem, sporind credibilitatea şi imaginea acestuia.

Sursa:radioorhei.md