Un document în dezbatere publică: proiectul privind modul de desemnare a delegaţilor la Congresul românilor de Pretutindeni

Imagine implicită

romaniMinisterul Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni supune dezbaterii publice proiectul de METODOLOGIE privind desemnarea delegaţilor la Congresul românilor de Pretutindeni, pentru aplicarea prevederilor art.8 din Legea 299/2007 republicată.

Instituirea unui cadru formal în care pot fi dezbătute pe larg necesităţile comunităţilor româneşti de pretutindeni şi căile comune de acţiune pentru soluţionarea acestora reprezintă o prioritate strategică a Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (MAE – DPRRP).

Legea 299 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, stabileşte, la art. 8 şi 9 organizarea, sub egida Parlamentului României, a Congresului Românilor de Pretutindeni, ca organism reprezentativ al comunităţilor româneşti care trăiesc în afara graniţelor ţării.
Congresul va avea rolul de a stabili mecanismele instituţionale cele mai eficiente pentru identificarea şi rezolvarea problemelor comunităţilor. Va crea, totodată, un cadru de dialog activ și direct, care să conducă la elaborarea politicilor publice și stabilirea strategiilor destinate românilor de pretutindeni.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Parlamentul României împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, au elaborat proiectul de metodologie privind desemnarea delegaţilor la Congres.
Proiectul de Metodologie poate fi consultat pe site-ul DPRRP la secţiunea „Documente în consultare publică” – www.dprp.gov.ro/documente-in-consultare-publica

Propunerile pot fi transmise electronic la adresa de email [email protected] sau în scris pe adresa: Bulevardul Primăverii, nr. 22, sector 1, cod poştal 011972 Bucureşti, România, până la data de 8 august 2015.

Sursa:dprp.gov.ro