Unirea sărbătorită la București

Imagine postare

„De la Podul de flori la Podul de spirit”, sub acest generic va fi marcată aniversarea datei de 27 martie 1918, zi în care Sfatul Țării din Basarabia a adoptat istorica Hotărâre de a se uni cu România, patria-mamă. Guvernul României, prin Compartimentul Înaltului Reprezentant pentru Republica Moldova, cu sprijinul Bibliotecii Naționale a României, organizează o manifestare culturală complexă.

Acțiunea include o expoziție documentară, cuprinzând documente istorice originale și hărți, ce demonstrează evoluția spațiului național și spiritual românesc, în vatra sa străbună, din timpuri străvechi și până în epoca contemporană. Alături de aceste materiale documentare, vor fi expuse lucrări editoriale beletristice, istorice și științifice, tipărite cu grafie latină și apărute în Republica Moldova, după anul 1989, aparținând unor importanți scriitori, poeți și oameni politici contemporani din Republica Moldova: Grigore Vieru, Ion Druță, Spiridon Vangheli, Vasile Romanciuc, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu, Valeriu Matei, Claudia Partole, Iulian Filip, Aureliu Busuioc, Leonida Lari etc.

În standul expozițional se vor regăsi și volumele de memorii, aparținând primilor doi președinți ai Republicii Moldova, Mircea Snegur și Petru Lucinschi. O mențiune specială se cuvine a fi făcută pentru marele compozitor român Eugen Doga, care va fi prezent cu partiturile celor mai importante dintre creațiile sale muzicale și lucrări editorial-eseistice. Spațiul expozițional va fi întregit de o galerie de lucrări de artă plastică, cu tematică istorică, aparținând tinerilor pictori Veronica Iftodi și Gheorghe Lisița. Ca un fapt aparte, e de remarcat gestul salutar al expozanților – autori și instituții de editură din Republica Moldova (Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă, din Chișinău, Asociația Bibliotecarilor și Uniunea Editorilor, editurile Litera, Cartier, Epigraf, Prut, ARC din Republica Moldova și al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni) de a dona lucrările expuse, după încheierea manifestării, Bibliotecii Naționale a României. Expoziția va fi deschisă în spațiile Bibliotecii Naționale a României, bd.Unirii 22, în perioada 27 martie -27 aprilie 2014. Festivitatea de inaugurare va avea loc în ziua de 27 martie a.c., la ora 17.00.