EleviZiua internațională a limbilor materne  este sărbătorită, în fiecare an, la 21 februarie, fiind inițiată de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO).
În 2015 se împlinesc 15 ani de când este marcată această zi. Tema zilei reflectă faptul că educația incluzivă se face prin și cu ajutorul limbajului.

Prin tema aleasă se subliniază încă o dată importanța limbii pentru progresul societăților și al omenirii la nivel global. Incluziunea școlară a fost percepută până acum ca o fază de integrare a copiilor cu cerințe educative speciale.

Într-o abordare nouă, educația incluzivă se referă la o altă manieră de abordare a educației, prin care se promovează o învățare eficientă, una participativă, activă și creativă. Însușirea calitativă a unei limbi oferă, de asemenea, un cadru pentru consolidarea valorilor și a cunoștințelor și însușirea sentimentul de apartenență la o comunitate atât locală cât și globală, cerințe care reprezintă punctul de plecare al angajamentului civic asumat în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Încă mai sunt multe de făcut în acest domeniu, în condițiile în care mai mult de jumătate din cele aproximativ 7.000 de limbi vorbite în lume sunt în pericol de a dispărea, pe parcursul câtorva generații, iar 96 la sută din aceste limbi sunt vorbite de doar 4 la sută din populația lumii, potrivit situ-lui ONU dedicat acestei manifestări. Doar câteva sute de limbi au fost puse cu adevărat la loc de cinste fiind folosite în sistemele educaționale și în domeniul public și mai puțin de o sută sunt folosite în lumea digitală.
Diversitatea culturală și dialogul intercultural, promovarea educației pentru toți și dezvoltarea societăților sunt ținte esențiale în activitatea desfășurată de UNESCO.

Dar ele nu sunt posibile fără un angajament larg și internațional pentru promovarea multilingvismului și a diversității lingvistice, inclusiv conservarea limbilor pe cale de dispariție.

Celebrarea Zilei internaționale a limbilor materne este marcată în acest an și de termenul limită pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Agenda după 2015 trebuie să se concentreze asupra priorităților privind promovarea calității în educație și lărgirea accesului pentru toți la o astfel de educație, asigurându-se egalitatea de șanse și promovarea formei educaționale corespunzătoare dezvoltării durabile, se menționează în mesajul, secretarului general al UNESCO, Irina Bokova, pentru această ediție a zilei.

Educația în limba maternă este o parte esențială a realizării acestor obiective, facilitând însușirea cunoștințelor primare de alfabetizare și primele noțiuni de matematică. Pentru obținerea unei educații de calitate trebuie acordată mai multă importanță formării profesorilor, revizuirii programelor de învățare și creării unor medii educaționale adecvate.
În statele membre ONU, Ziua internațională a limbilor materne este marcată prin organizarea a diferite manifestări culturale, seminarii, conferințe, concursuri pe teme culturale, lingvistice și educative, de către autoritățile guvernamentale, universități, institute de cercetare, culturale și asociații culturale și de tineret.
La 16 mai 2007, Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin Rezoluția 61/266 a solicitat statelor membre „să promoveze conservarea și protecția tuturor limbilor utilizate de către popoarele lumii”. Prin aceeași rezoluție, Adunarea Generală a proclamat anul 2008 ”Anul Internațional al Limbilor”, pentru a promova unitatea în diversitate și înțelegere internațională, prin multilingvism și multiculturalism.

În cadrul celei de-a treizecea sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO (noiembrie 1999), a fost adoptată Rezoluția 37, care recomanda Națiunilor Unite măsuri clare privind promovarea diversității lingvistice, a multiculturalității și a valorilor culturale universale și sărbătorirea la 21 februarie a Zilei internaționale a limbilor materne.

Sursa:agerpres.ro

(108 accesari)