A fost anulată licitația pentru cumpărarea a 22 de ambulanțe

Imagine postare

Procedura de achiziție a 22 de unităţi de ambulanţe de prim ajutor tip „B” (4×4), în valoare de peste 31 de milioane de lei (fără TVA), a fost anulată de autorități.

Singurul ofertant s-a dovedit a fi o asociere dintre două firme din Turcia, una din care anterior a câștigat alte licitații de acest fel și are de livrat până la finele acestui an un lot de 168 de autosanitare, scrie mold-street.com.

La finele lunii aprilie, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a anunțat procedura de achiziție a 22 de unităţi de ambulanţe de prim ajutor de tip „B” (4×4), care urmau să fie livrate până pe 1 decembrie 2021.

O singură ofertă, cu 5,7 milioane de lei mai scumpă

Până pe 27 iunie 2021, termenul-limită de depunere a ofertelor, doar un singur ofertant a depus documentele. E vorba de un Joint Venture, format de companiile din Turcia Das Ozel Sag Ambul.Tib.Malz (cunoscut și cu denumirea scurtă de DAS Ambulans) şi Ve Cenaze Nakil. Hiz. Ins. Taah. Tem LTD.

Cele două companii din Turcia sunt reprezentate în Moldova de firma Deniauto SRL, care, de fapt, este doar dealer al acestora. Oferta de preț pentru cele 22 de ambulanțe era de 36,78 milioane de lei (fără TVA), mai mare cu 5,7 milioane lei decât era prevăzut de procedura de achiziție.

Pe 19 iulie 2021, grupul de lucru pentru achiziţionarea dispozitivelor medicale din cadrul Centrului de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a anulat procedura de achiziţie publică, invocând ca temei prevederile articolelor 67, 68 și 69 din Legea privind achiziţiile publice. Pe scurt, pentru că ofertantul nu ar putea asigura livrarea ambulanţelor în termenul prevăzut, ceea ce ar semnifica modificarea ofertei după termenul-limită de deschidere.

Companiile din Turcia și Deniauto SRL au contestat decizia grupului de lucru la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), care însă a respins contestația.

Deniauto: Ambulanţe nu se produc, dar există în stoc

Decizia ANSC emisă pe marginea acestei contestaţii arată care au fost motivele reale pentru anularea procedurii de achiziție. Astfel, unul dintre motive a fost informaţia din scrisoarea depusă, pe 16 iulie 2021 de firma Deniauto, în care aceasta anunţa autoritatea contractantă „despre o perturbare de moment a fluxului de producție a utilitarelor „Ford Tranzit 4×4” și cu privire la introducerea unui nou model în fabricație”, fiind vorba de autosanitare de tip Ford Transit 4×2.

Potrivit opiniei administraţiei Deniauto, citate de ANSC „neproducerea de autoutilitare „Ford Tranzit 4×4” (până la sfârșitul anului 2021) nu reprezintă automat imposibilitatea livrării acestora în termenul indicat în oferta depusă, dacă este să luăm în considerare potențialul stocului de astfel de autoutilitare”.

În consecinţă, ofertantul susţine că informaţia din scrisoarea adresată autorităţii contractante „(i) nu poate constitui temei pentru anularea procedurii de achiziție publică și (ii) nu poate fi catalogată ca reprezentând o intenție a Ofertantului de modificare a ofertei acestuia depusă în cadrul Licitației sau o confirmare a imposibilității respectării obligațiilor reieșind din oferta depusă”.

„Din informaţia publică deţinută de către noi, toţi producătorii de microbuze (cum ar fi Mercedes Benz, Volkswagen, Ford, Fiat, Renault, Citroen, Toyota etc.) produc doar 2 tipuri de vehicule: autoutilitare şi microbuze pentru transportarea pasagerilor. Cu alte cuvinte, niciun producător de microbuze nu produce din start ambulanţe de prim ajutor. Autoutilitarele sunt reutilate ulterior producerii, pentru a corespunde cerinţelor beneficiarului indicate într-un anumit caiet de sarcini”, a argumentat compania.

ANSC a considerat, însă, că „operatorul economic contestator nu a probat posibilitatea de executare, cu certitudine, a contractului, precum nici caracterul neschimbat al ofertei inițiale”. Totodată, ANSC a apreciat argumentele aduse de firma Deniauto drept declarative, „nefiind însoțite de probe concludente și pertinente”. În consecinţă, Agenția a respins pretențiile contestatorului în raport cu decizia CAPCS de respingere a ofertei, dar şi de reținere a garanției pentru ofertă, constatând că în rezultatul scrisorii din 16 iulie 2021 oferta a devenit neconformă.

„Autoritatea contractantă este în drept dar și obligată să anuleze procedura de achiziție publică, în temeiul art. 71 alin.(1) lit. d) cratima 1 din Legea nr. 131/2015, or se constată lipsa cel puțin a unei oferte conforme și în același timp ferme. Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin.(1), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015”, constată Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

Menţionăm că Das Ambulans a câştigat anterior şi alte licitaţii, organizate de autorităţile moldoveneşti. Este adevărat că în asociere cu alte companii. Cea mai importantă a fost organizată la finele anului 2018, în valoare de circa 12 milioane de euro, pentru livrarea, până la finele acestui an, a 168 de ambulanțe asamblate în Turcia.

O anchetă, publicată de anticoruptie.md, a scos la iveală că ar fi existat semne de trucare a licitației și că în spatele companiei din Turcia ar sta persoane conectate la partidul AKP al președintelui turc Recep Erdogan. Totodată, pe parcurs, costul achiziţiei a fost majorat cu circa două milioane de lei.

CNA, însă, nu a constatat nereguli și lipsa temeiurilor pentru pornirea urmăririi penale.

mold-street.com