Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru ocuparea funcției publice cu statut special de director al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Doritorii de a se înscrie în concurs trebuie să depună dosarul până în data de 28 septembrie.

Potrivit anunțului, candidații la funcție trebuie să aibă următoarele abilități:

  • capacități organizatorice și de asumare decizională;
  • capacități de planificare și de a acționa strategic;
  • capacitate de analiză, sinteză și soluționare de probleme;
  • capacitate de muncă în echipă;
  • competență managerială: organizarea și conducerea eficientă a activităților profesionale cu personalul din subordine;
  • capacitate de previzionare și planificare a activităților unității pe termen scurt, mediu și lung;
  • rezistență la încărcături emoționale și psihologice;
  • eficacitate și siguranță în îndeplinirea responsabilităților ce-i revin;
  • nivel ridicat de performanță managerială în aria proprie de responsabilitate.

La fel, se solicită ca eventualii candidați să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în unul din domeniile: drept, și/sau economie, și/sau administrare, și/sau criminologie și științe penale, și/sau educație și cel puțin trei ani de experiență profesională.

Dosarul care urmează să fie depus pentru participare la concurs va trebui să conțină inclusiv un concept de dezvoltare strategică, care va avea maximum 5.000 de caractere. Înscrierea în concurs se poate face personal, prin poștă sau e-mail.


(37 accesari)