Alexandru Slusari: insistăm să se revină asupra Legii nr.60, care prevede plafonarea până la 10% a plăților făcute de furnizorii produselor agroalimentare către supermarketuri

Imagine implicită

Ex-deputatul Alexandru Slusari insistă ca parlamentul actual să revină neîntârziat la Legea nr.60, elaborată de Platforma, adoptată de legislativ, dar nepromulgată de președinta Maia Sandu.

Alexandru Slusari argumentează această solicitare prin prevederile Directivei (UE 2019/633) Parlamentului European din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, care recomandă în punctual 26 următoarele:

„Costurile aferente stocării, afișării sau listării produselor agricole și alimentare, sau ale punerii la dispoziție pe piață sunt suportate în mod normal de către cumpărător. În consecință, ar trebui să fie INTERZISĂ în temeiul prezentei directive perceperea unor plăți din partea furnizorului fie către cumpărător, fie către un terț, pentru aceste servicii, cu excepția cazului în care plățile au fost convenite la încheierea acordului de furnizare sau în cadrul unui acord ulterior dintre cumpărător și furnizor și fac obiectul unor clauze clare și lipsite de ambiguitate. În cazul în care se convine asupra unor astfel de plăți, acestea ar trebui să se întemeieze pe estimări OBIECTIVE și REZONABILE.”

Deputatul menționează în context, că proiectul Platformei DA privind plafonarea până la 10% a plăților făcute de furnizorii produselor agroalimentare către supermarketuri are drept temei Directiva Parlamentului European și nu contravine Acordului de Asociere:

„Directiva are drept scop eliminarea unor practici nocive, prin care marii cumpărători au pus presiune și au scăzut constant prețurile plătite agricultorilor și procesatorilor, în timp ce prețurile la raft pentru consumatorul final au rămas neschimbate, în special pentru produsele perisabile precum legumele și fructele.”

Alexandru Slusari consideră că este ceva foarte grav faptul că, spre exemplu, „o întreprindere strategică din domeniul agroalimentar, care deține unul dintre puținele branduri naționale, nu are acces în rețeaua de supermarketuri, controlată totalmente de persoane din afara țării, care solicită de la această întreprindere discount de 40% pentru poziționarea pe rafturi.”

„Iată de ce Platforma DA insistă ca Parlamentul în cel mai scurt timp, în luna august, să revină la legea nr. 60, elaborată de Platforma DA și adoptată în aprilie 2021 în legislativul precedent printr-un consens larg (cu excepția fracțiunii Șor) și întoarsă de doamna Președinte în Parlament.”- mai spune ex-deputatul.