Alexandru Slusari: proiecte elaborate și înregistrate de Platforma DA care trebuie examinate de noul legislativ

Imagine implicită

Alexandru Slusari, în ultima sa zi de muncă în calitate de vicepreședinte al Parlamentului, a făcut bilanțul legislativ al fracțiunii Platformei DA, „un bilanț solid, ținând cont că formațiunea noastră timp de doi ani a fost în opoziție”.

Alexandru Slusari spune că cel mai important lucru pentru deputații Platformei DA este că lasă legislativului nou format „o moștenire legislativă serioasă” și își exprimă speranța că această muncă va avea continuitate. În context, Alexandru Slusari a prezentat o listă cu cele mai importante inițiative legislative elaborate și înregistrate de către deputații Platformei DA, pe care le propune spre a fi examinate și adoptate de noua componență a Parlamentului:

1. Proiectul modificării art. 47 din Constituție care va garanta că niciun salariul sau nicio pensie să nu fie mai mică decât minimul de existență.

2. Proiectul privind plafonarea salariilor „nesimțite” în cadrul autorităților statale, precum ANRE, BNM, Curtea de conturi etc (votat în prima lectură).

3. Proiectul privind lustrația unor demnitari de stat și deputați, care au fost desemnați în perioada capturării statului și care au fost factori de decizie în acea perioadă.

4. Raportul Comisiei de anchetă denumită generic Laundromat.

5. Proiectul legii Magnisky.

6. Proiectul privind stabilirea pensiei anticipate pentru personalul medical, care a activat în perioada pandemică.

7. Proiectul privind majorarea indemnizațiilor anumitor categorii de populație (persoanele cu dizabilități și asistenții acestora).

8. Proiectul privind achitarea plății exclusiv pentru apa consumată, strict în baza indicațiilor contoarelor (votat în prima lectură).

9. Proiectul privind infrastructura strategică, care nu poate fi înstrăinată fără acordul Guvernului (votat în prima lectură)

10. Proiectul privind zonele defavorizate.

11. Proiectul privind răspunderea ministerială.

12. Proiectul transparenței facilităților fiscale.

13. Proiectul introducerii Cimitirul Eroilor în lista monumentelor ocrotite de stat.

14. Modificările la Codul electoral ce vizează transparentizarea finanțării partidelor politice, sancțiunile mai dure pentru acțiuni de corupție electorală, introducerea votului electronic și extinderea la două zile a perioadei de votare în Diasporă.

15. Proiectul privind redistribuirea parțială a impozitului pe venit a persoanelor juridice în bugetele locale, inclusiv pentru Chișinău și Bălți, astfel fiind majorate veniturile proprii ale localităților cu circa 900 mln lei.

16. Proiectul care ar permite autorităților publice locale să stimuleze suplimentar angajații din venituri proprii, fără restricții impuse de Ministerul Finanțelor.

17. Proiectul privind statutul municipiului Bălți.

18. Proiectul redistribuirii parțiale a taxei pentru resursele naturale de la bugetele raionale către bugetele locale (votat în prima lectură).

19. Modificările la Codul subsolului, care ar proteja interesele localităților în raport cu cele ale proprietarilor carierelor de extragere a zăcămintelor situate în preajma acestor localități.

20. Două proiecte privind legalizarea dreptului de proprietate asupra bazinelor acvatice al unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi și oferirea posibilității acestora să încaseze în bugetele locale plata pentru folosința acestor bazine de către privați.

21. Proiectul privind prioritizarea acordată producătorilor autohtoni agroalimentari și businessului mic și mijlociu în cadrul achizițiilor publice.

22. Proiectul privind plafonarea cerințelor financiare ale supermarketurilor în raport cu furnizorii produselor agroalimentare (revotarea legii după întoarcerea de la președinție).

23. Proiectul privind micșorarea de două ori a plăților maximale aferente creditelor solicitate de populație de la organizațiile de microfinanțare.

24. Proiectul privind modificările în legislație, menite să îmbunătățească sistemul de serviciu diplomatic și să micșoreze numărul de persoane care ar beneficia de pașapoarte diplomatice (votat în prima lectură)

25. Proiectul exonerării vinificatorilor pentru anul 2021 de la achitarea plăților la Oficiul Vinului și Viței de vie.

„Suntem gata imediat după convocarea primei ședințe a Parlamentului nou să ne întâlnim cu colegii noștri de la PAS pentru a discuta detaliat pe marginea proiectelor menționate.”- spune Alexandru Slusari.