APEL: Justiţia atacă sindicatele, iar procurorii şi experţii din cadrul MAI instrumentează dosare penale la comandă

Imagine postare

74999Redacția „Glasul” a publicat toate scrisorile aduse la sediul nostru. Scrisori care reprezintă apeluri ale cetățenilor care nu mai știu cui să se adreseze pentru a li se face dreptate. De cele mai multe ori, este vorba despre justiția coruptă, aflată în captivitatea ologarhilor. Vă propunem în continuare încă un apel public, pe care l-a adus la redacția noastră cetățeanul Vasile Pojoga.

     Preşedintelui Republicii Moldova,

                                                               d-lui Nicolae Timofti 

                                                                 de la Vasile Pojoga, dom. or. Chișinău

                                                       str. V. Badiu, 5 . Cetățean al R. Moldova

                                        APEL PUBLIC

          Justiţia atacă sindicatele, procurorii şi experţii din cadrul  MAI  instrumentează dosare penale şi raporturi de expertiză la comandă

           D-le Preşedinte, ca supliment la demersul adresat D-voastră pe data de

23 mai 2012, cu care nu aţi luat cunostinţă,  mai ţin să Vă informez că din materialele documentare am aflat şi eu cîte ceva despre nelegiuirile regimului stalinist. Ştiu cîte ceva şi despre evenimentele din  7 aprilie cînd mai multe persoane nevinovate au fost torturate şi judecate în Comisariatele de poliţie.

La fel ştiu că Țara este condusă şi controlată de oligarhi, că majoritatea judecătorilor şi procurorilor sînt corupţi, că într-adevăr se vorbeşte mult despre protecționism şi corupţie în structurile organelor de drept şi în justiţie.

Sunt conştient, că în această conjuctură, ca garant al Constituţiei, sunteţi puşi în imposibilitatea de a schimba ceva. De aceea, ca cetăţean de rînd am fost nevoit să mă adresez cu acest Apel public.

În fapt sînt acţionar şi lider sindical la S.A. ,,La casă nouă” amplasată pe șos.Munceşti, 160, or. Chişinău.  Începînd cu toamna anului 2009, după acapararea pachetului majoritar de acţiuni de către un grup restrîns de persoane, eu ca şi toţi salariaţii – acţionari ai societăţii, am fost concediat. În prezent, întreprinderea  este transmisă în arendă, plata arenzii constituie circa 400.000 lei anual.

Acţionarii societăţii au rămas fără loc de muncă şi devidende.

În aceste circumstanţe, ca lider sindical, întru apărarea drepturilor membrilor de sindicat, am apelat la rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, apoi pe cale judiciară.

Referitor a achitarea diferenţelor salariale şi restabilirea în funcţie, am avut cîştig de cauză în instanţa de fond ( jud. V. Puica, M. Ţurcan, S. Dimitriu )

Am avut cîştig de cauză şi la Curtea de Apel Chişinău – completul de judecată  ( I.Secrieru, M.Anton, A.Gavriluţă ), ( N. Budăi, L.Popova, M.Guzun )

Am avut cîştig de cauză în ambele instanţe, dar nu a fost să fie, deoarece hotărîrile instanţei de fond şi Deciziile Colegiului Civil al CA Chişinău au fost casate prin Deciziile celui mai corupt complet de judecată din cadrul CSJ, prezidat de către N. Cernat, judecători V.Arhip, Sv.Filencova V.Clevadî, T.Vieru.

Sînt conştient şi înţeleg foarte bine că în majoritatea cazurilor una dintre părţi rămîne nesatisfăcută de Deciziile adoptate, dar nu e cazul, deoarece  în  cazul dat ,,Deciziile,” sînt vădit criminale, poartă un caracter subiectiv, au fost adoptate în baza unor ,,probe,, inexistente, cu grave încălcări de procedură.

         Numai un judecător ratat poate cataloga şi echivala funcţiile de adjunct al directorului, contabil şef, jurist, vînzător cu funcţia de hamal ca să fie remuneraţi cu un salariu minim de 900 lei  lunar.

           Ghiftuiţii, nesăţioşii şi nesăbuiţii niciodată n-au să-i creadă pe cei flăminzi. Pe spatele celor umiliţi și nedreptăţiţi încă vor salarii de 20.000 lei.

          Numai un judecător corupt poate concluziona că inexistenţa organului sindical ar fi fost confirmată prin scrisoarea preşedintelui CNSM.

              Citez  răspunsul preşedintelui CNSM, O.Budza. nr. 04-12/42 din 19.02.12, ,, că susţine poziţia sindicatului ,,SindLucas”, în vederea confirmării existenţei organizaţiei sindicale primare la SC ,,La casă nouă,” şi al organizatorului sindical ales legal, ( V.Pojoga ) , precum şi antrenării, în caz de necesitate, a organizaţiilor internaţionale de resort pentru asigurarea unei justiţii echitabile”.   

Ulterior, am fost concediat şi eu din funcţie. Am avut cîştig de cauză în instanţa de fond.  Ulterior cauza a fost examinată de către completul de judecată din cadrul CA Chişinău, ( preşedinte N. Traciuc, judecători A Minciună, A.Doga )

La fel ca şi în cazul completului de judecată din cadrul CSJ, hotărîrea instanţei de fond a fost casată. De această dată drept ,,temei”,  pentru casarea hotărîrii au servit  înscrisurile falsificate ale martorilor din procesul verbal al şedinţei de judecată precum că la întreprindere nu ar fi existat organizaţie sindicală, precum şi informaţia procurorului din cadrul procuraturii s. Botanica, Chişinău, Galina Balan, referitoare la presupusa falsificare a semnăturilor din Contractul colectiv de muncă.

Pentru dezminţirea înscrisurilor eronate martorii în proces, încît şi preşedintele consiliului teritorial al sindicatului de ramură „SindLucas”, A. Roman s-a adresat către preşedintele Curţii de Apel Chişinău, preşedintele CSM şi preşedintele CSJ.  Răspunsurile au fost pe măsură ,, Conform art. 20 CPC la înfăptuirea justiţiei în pricinile civile, judecătorii sînt independenţi şi se supun numai legii. Orice imexiune în activitatea de judecată este inadmisibilă şi atrage răspunderea prevăzută de lege”.   Nimic mai mult.

Semnatari : I.Pleşca, M.Poalelungi, N.Corochi.

( corb la corb nu-şi scoate ochii )

Concomitent cu precăutarea cauzelor în instanţele de judecată, procurorul din cadrul procuraturii s. Botanica, Galina Balan, la comandă mi-a instrumentat o presupusă cauză penală în temeiul art. 361 alin. (2) lit. b) CP, referitor la presupusa falsificare a semnăturilor directorului societatii din CCM.

( Cauza penală nr. 2011420792 )

Drept ,,temei” pentru atragerea în calitate de bănuit au servit declaraţiile calomnioase ale conducerii societății şi raportul subiectiv de expertiză grafoscopică nr. 593 din 07.10.2011, întocmit la comandă de către expertul din cadrul  Comisariatului general de poliţie A. Guşan, precum  că semnăturile din CCM  sînt falsificate.

Nefiind de acord cu ,, concluziile” expertului, cu ordonanţa de atragere în calitate de bănuit, cu eliberarea şi prezentarea lor ca ,,probe” în cadrul examinării cauzelor civile, dispunînd de alt raport de expertiză, prin care s-a confirmat că semnăturile într-adevăr au fost îndeplinite de către fostul director – în căutarea ,,dreptăţii” am fost nevoit sa mă adresez către toate organele abilitate ale statului. M-am adresat, dar degeaba, deoarece materialele în consecinţă au ajuns pe masa aceluiaşi procuror care mi-a instrumentat dosarul penal la comandă.

În consecinţă, în semn de răzbunare, fără a audia membrii de sindicat, participanţi la negocierea şi semnarea CCM, pînă la îndeplinirea indicaţiilor procurorului în vederea numirii şi petrecerii expertizei grafoscopice suplimentare, – prin ordonanţa aceluiași procuror din  09.02.2012, oficial am fost pus sub învinuire în săvîrşirea presupusei infracţiuni.

Fără a primi citaţia de a fi audiat în calitate de învinuit, a dispus poliţistului de sector escortarea forţată la procuratură. Procurorul s-a prezentat la locul nou de muncă unde a adresat administraţiei un demers cu informaţia despre începerea urmăririi penale, atragerea mea la răspundere în calitate de învinuit în temeiul art. 361 alin. (2) lit. b) CP, a solicitat prezentarea caracteristicii, ordinul şi data angajării, funcţia deținută.

Ulterior, după înaintarea învinuirii, conform raportului de expertiză nr. 888-166 din 20.04.2012 al Centrului Naţional de Expertize Judiciare s-a adeverit faptul că semnăturile din CCM într-adevăr au fost îndeplinite de către fostul director al societăţii.

Deoarece  pentru examinarea  şi finisarea acestei ,,cauze,, legea prevede ,,termeni rezonabili”  deja al cincilea an sînt supus presiunilor psihologice, mi-a slăbit vederea, înălbit părul, mi-au făcut probleme în familie şi la locul nou de muncă.

( Materialele sînt examinate din toamna anului 2009, odată cu instaurarea la guvernare a AIE )

Acum, nu mă simt în siguranţă că nu-mi vor instrumenta alt dosar la comandă în baza  unui ,,apel” anonim de deţinere ilegală de droguri, armament şi muniţii, bani marcați  e.t.c.

Domnule Preşedinte, după cum arată practica reală în acest Stat, totul se vinde şi totul se cumpără. Bănuiesc că ceva nu-i curat și-n cazurile expuse, deoarece în consecinţă administraţia societăţii a atacat în instanţă conducerea sindicatului de ramură şi ziarul ,,Vocea poporului” despre presupusa defăimare şi prejudiciere a intereselor societăţii în sumă de circa 400.000 lei.

Anume această sumă spune ceva, deoarece după respingerea cererii de către judecătoria s. Buiucani, urmează să fie examinată de către completul de judecată din cadrul CA Chişinău condus de nimeni alta decît de către judecătoarea

Nina Traciuc, adică de același complet de judecată implicat în emiterea deciziei ilegale în cazul restabilirii mele în funcţie.

Nu mă îndoiesc, că cauza ar urma să fie examinată de către ramăşiţele completului de judecată din cadrul  CSJ în componenţa căruia făceau parte N.Cernat, judecătorii V.Arhip, V.Clevadî, T.Vieru, Sv. Filencova.

Unii au plecat, alţii încă au mai ramas.  Sv.Filencova a devenit preşedinte al Colegiului Civil, comercial şi de contencios administrativ.

Solicit autosesizarea organelor abilitate ale statului referitor la următoarele :

  1. Revizuirea deciziilor ilegale. Elucidarea  judecătorilor

implicaţi în emiterea acestor decizii, cercetarea şi atragerea lor la răspundere  conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

2.  Atragerea la răspundere penală a cet. Galina Balan, procuror în cadrul  procuraturii s. Botanica Chişinău pentru abuz în serviciu, tragerea mea cu bună știinţă la răspundere penală fiind persoană nevinovată, exprimată prin fabricarea cauzei penale nr. 2011420792 şi punerea sub învinuire, incriminîndu-mi presupusa savîrşire a infracţiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. b) CP.

3. Atragerea la răspundere penală a cet. Guşan Anatol, expert criminalist în cadrul Comisariatului general de poliţie pentru prezentarea concluziei  false legată de învinuirea mea în săvîrşirea unei infracţiuni grave, însoţită de crearea artificială a probelor acuzatoare.

4. Cercetarea şi tragerea la răspundere a directorului  S.A. ,,La casă noua,,  St. Iliin, avocatul V. Bîrlad şi martorul Nicolae Tomşa pentru  declaraţii calomnioase, sustragerea și tăinuirea probelor veridice, prezentarea instanţelor judiciare a materialelor false, fapt ce a dus la pronunţarea  deciziilor favorabile în interes material în cadrul examinării cauzelor civile şi instrumentarea cauzei penale.

5.  Atragerea la răspundere a cetăţeanului Stanislav Iliin, director al societăţii, pentru falsificarea înscrisurilor în fişa de evidenţă a cadrelor forma T-2 a salariatei M.Gangan şi a cetăţeanului Nicolae Tomşa pentru falsificarea semnăturilor liderului sindical în cererile de acordare a biletelor de odihnă şi tratament prezentate conducerii sindicatului de ramură ,, SindLucas,, de care a beneficiat fără consimţămîntul organului sindical primar.

6. Cercetarea și atragerea la răspundere a acționarului majoritar a cet. Tomşa Aurelia, preşedintele comisiei de etică a ASEM pentru exercitarea  presiunilor psihologice asupra membrului de sindicat M. Gangan de a depune cerere de iesire din sindicat , încît  şi pentru influenţa sa în privinţa preşedintelui consiliului teritorial al sindicatului de  ramură ,,SindLucas,, A.Roman, pentru a-şi da acordul preliminar la concedierea mea din functie.

( D-na M. Gangan şi d-na A. Roman nu s-au lăsat influenţate

de presiunile şi rugaminţile preşedintelui comisiei de etică ).

Sincer să fiu nici nu mă aştept la o rezolvare obiectivă a subiectelor în cauză, de aceea acum ca niciodată am nevoie de susținerea

şi  solidarizarea sindicatelor.     

 

                      Cu respect  V.Pojoga, lider sindical,  jurist,

fost anchetator penal, cetățean al R.Moldova

11 noiembrie 2013