CSM propune ca ministrul Justiției și procurorul general să fie excluși din componența CSM

Imagine implicită

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) propune ca ministrul Justiției și procurorul general să fie excluși din componența CSM, pentru a asigura depolitizarea puterii judecătorești și pentru a asigura principiul independenței sistemului judecătoresc, scrie zdg.md.

Astfel, CSM susține ideea conținută în Opinia nr. 983/2020 din 20 martie 2020 a Comisiei de la Veneția de a exclude membrii de drept – ministrul Justiției și procurorul general din componența CSM. CSM pledează însă pentru menținerea calității de membru de drept a Președintelui Curții Supreme de Justiție (CSJ).

„Prin prisma competențelor deținute este inițiat cu situația din sistemul judecătoresc, activitatea judecătorilor, informația aceasta fiind extrem de utilă pentru activitatea CSM. De aceste opinii urmează să se țină cont la modificarea Constituției la capitolul dat”.

CSM susține poziția autorului proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, și anume cea privind CSM, prin care se propune ca membrii Consiliului din rândul profesorilor de drept titulari să fie numiți de Parlament cu votul a 3/5 din deputații aleși.

Aceste propuneri întră în concordanță cu avizul întocmit de Comisia de la Veneția la 16 noiembrie 2020, prin care s-a reiterat că mandatul profesorilor titulari în exercițiu la data intrării în vigoare a prezentei legi urmează să fie cu votul a trei cincimi din deputații aleși.

CSM consideră că pentru a respecta mai bine proporționalitatea, echitatea și reprezentativitatea judecătorilor din fiecare nivel de instanță, numărul judecătorilor aleși la Adunarea Generală a Judecătorilor ar trebui să fie: trei judecători din cadrul judecătoriilor, doi judecători din cadrul curților de apel și un judecător din cadrul CSJ.

Potrivit proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, și anume cea privind CSM, șase membri din rândul judecătorilor sunt aleși în CSM prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, după cum urmează: patru din cadrul judecătoriilor, unul din cadrul curților de apel și unul din cadrul CSJ.

CSM consideră că aliniatul 4 al Articolului 3 al proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative trebuie completat.

„…mai mare număr de voturi…” de completat cu dispoziția „(…) dar nu mai puțin de 50% plus un vot din numărul judecătorilor care au votat”. La fel, propoziția urmează a fi completată cu sintagma: „(…) din cadrul instanțelor de judecată de nivelul pe care reprezintă candidatul”.

CSM propune ca ultima propoziție din aliniatul 6 al Articolului 3, (…) La solicitare, candidații beneficiază de reducerea cu 50% a sarcinii de muncă pe perioada campaniei să fie substituită cu dispoziția: „Candidații la funcția de membru al CSM din rândul judecătorilor sunt în drept să difuzeze în rândul judecătorilor pliante cu planul de activitate în CSM pe care și-l propun spre implementare, inclusiv prin publicarea acestora pe pagina web a CSM”.

Scutirea prevăzută ar crea un impas în vederea suprasolicitării volumului de lucru în cadrul judecătoriei vizate și astfel va avea de suferit atât corpul judecătoresc, care nu va avea calitatea de candidat, cât și justițiabilii.

CSM vine cu propunerea de a înlocui termenul la vechimea în funcția de judecător de cel puțin șase ani efectiv lucrați.

CSM consideră că lit. a) alin. (1) articolul 82 prin care se propune ca la funcția de membru al CSM din rândul judecătorilor poate fi ales candidatul care are o vechime în funcție de judecător de cel puțin trei ani efectiv lucrați nu poate fi acceptată în contextul în care potrivit prevederilor Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, magistrații din cadrul judecătoriilor pot fi aleşi în Colegiul disciplinar doar în cazul în care au vechime în muncă în funcţia de judecător de cel puţin șase ani.

Vechime în muncă în funcţia de judecător de cel puţin șase ani este necesară și pentru candidații la funcția de membru al CSM, care este organul de autoadministrare judecătorească și prin efectul legii deține competența să verifice legalitatea hotărârilor Colegiului disciplinar.