D-ale audiovizualului (12), de Vasile Năstase

Imagine implicită

NastaseDupă îndelungi așteptări, primim trei răspunsuri la sesizările noastre anterioare. De la Comisia Electorală Centrală, de la CNA și de la CC, Consiliul Concurenței, cum ar veni. Le vom atașa la prezentul episod, fără a cita din ele. Chintesența răspunsurilor formaliste constă în aruncarea pisicii moarte din propria curte. Domnul Ciocan zice că CEC nu se ocupă de sancționarea radiodifuzorilor, ci o altă instituție, CCA, adică Consiliul Coordonator al Afacerilor Audiovizuale ale lui Plahotniuc. Cunoaștem chestia asta, în țara lui Pește nimeni nu se ocupă de nimic, decît de ce e mai ușor – de furat și de executat ordinele Titirezului! Doar că răspunsul domnului Ciocan este lipsit de consistență, deoarece dacă admitem că aceasta ar fi prerogativa exclusivă a CCA – de a veghea asupra corectitudinii radiodifuzorilor, la ce bun acest Regulament „Cu privire la reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2680 din 30 septembrie 2014”?

Apoi – de ce crede domnul Ciocan că doar mijloacele mass-media sunt pasibile de sancțiuni, nu şi partidele care beneficiază de dezmățul fără precedent al acestora, mai ales că delincvenții sunt proprietatea așa-zișilor concurenți electorali!?

Nu în ultimul rînd, am vrea să știm de ce domnul Ciocan nu a examinat sesizarea noastră în ședință publică, cu invitarea petiționarului, așa cum prevede legea, inclusiv cu invitarea reprezentanților CCA, MAI și a altor instituții abilitate ale statului care să ia act de frauda în continuă desfășurare comisă ziua amiaza mare de Partidul Democrat și de mijloacele sale propagandistice? Inclusiv la Procuratură, indiferent de cît de parșivă și aservită este. Nu de alta, dar în Codul Penal avem un articol bun de aplicat, care cîntă următoarele: „

Articolul 181.1 (prim). Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor parlamentare, locale ori în cadrul referendumului se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la un an la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

În cazul nostru, ne refeream, bineînțeles la SERVICIILE despre care se stipulează în norma penală de mai sus, or, emisiunile oferite alegătorilor de către posturile lui Plahotniuc reprezintă, de fapt, niște servicii ilicite „în scopul determinării alegătorului să îşi exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor parlamentare”, adică să voteze partidul criminal al oligarhului!

Răspunsul doamnei Cărare de la CC, un fel de Consiliu al Concurenței, partajat politic Partidului Democrat, mai bine zis lui Plahotniuc, poartă aceeași stilistică birocratică și același iz de naftalină oligarhică. Noi, zice doamna partajată politic, ne ocupăm de orice soi de publicitate, dar de cea electorală… Nu ne lasă legea. Foarte bine, dar de ce doamna Cărare nu a zis nici „pește prăjit” despre marele dezmăț pedist din preajma campaniei electorale, cînd autobuzele „vesele” stricau aerul Moldovei cu gogoșile doamnei Buliga & company? Dar de faptul că, de pildă, la Publika, la emisiunea asurzitoare Fabrika, din 10 invitați nouă sunt ai Partidului Democrat, lucru demonstrat în ultimul raport chiar și de amicii noștri „deontologii”?

Dar de faptul că Prime TV și celelalte trîmbițe ale lui Plahotniuc, prin intermediul Casei Media dețin monopolul asupra publicității din audiovizual, nu vă doare în cot? Vă doare, nu-i așa?

În fine, instituția de vînat doctori și profesori, CNA, tot subordonată oligarhului, s-a ostenit să producă trei rînduri în cruce, adică să-și decline competența și să ne spună că a trimis sesizările noastre valeților lui Plahotniuc. Pentru a le respinge ca nefondate, completăm noi intențiile ticăloșite ale unei instituții împietrite în corupție!

Parlamentului R. Moldova, Președinției R. Moldova,Guvernului R. Moldova,

Comisiei Electorale Centrale, Consiliului Coordonator al Audiovizualului,

Consiliului Concurenței

În atenţia:

Delegației Uniunii Europene, Consiliului Europei, Misiunii OSCE în Moldova, Ambasadei SUA, Ambasadei Germaniei,

Partidului Popular Creştin Democrat, Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului Politic „Partidul Liberal Reformator”, Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova”, Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie, Partidului Naţional Liberal, Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, Blocului Electoral „Alegerea Moldovei-Uniunea Vamală”, Partidului Politic „Democraţia Acasă”, Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Liberal, Partidului „Renaştere”,

CJI, Consiliului de Presă, APEL, Asociaţiei Presei Independente.

SESIZARE

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO, exercitînd activitatea de supraveghere şi monitorizare a respectării legislaţiei în domeniul audiovizualului, conducîndu-se de prevederile Codului Audiovizualului şi legislației în vigoare, reprezentînd interesele membrilor asociaţiei în calitate de consumatori de programe, constată cu îngrijorare că ilegalitățile ce țin de reflectarea corectă a campaniei electorale de către radiodifuzori continuă.

Astfel, prin prezenta, vă expediem spre examinare publică o serie nouă de emisiuni informative ale posturilor de televiziune Prime, Canal 2, Canal 3, Publika TV, TV7 – NTV din data de 24 octombrie 2014 pînă la data de 27 octombrie 2014, care conțin elemente crase de propagandă electorală și manipulare a opiniei publice în favoarea unui singur partid.

În aceste condiții, considerăm că abaterile depistate formează contravenţii în sensul Codului audiovizualului, Codului electoral și legislației în vigoare, avînd în vedere că ele contravin:

– prevederilor art.7 alin. (4), lit. a) şi b) din Codul audiovizualului: „pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît informaţia care compune ştirea să fie veridică şi să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri”;

– prevederilor art.10 alin.(1) din acelaşi Cod: „în Republica Moldova, dreptul la informare completă, obiectivă şi veridică, dreptul la libera exprimare a opiniilor şi dreptul la libera comunicare a informaţiilor prin intermediul mijloacelor de radiodifuziune şi televiziune sunt garantate de lege”;

– prevederilor alineatului (5) al aceluiaşi articol, reieşind din care „Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizând libera formare a opiniilor”.

De asemenea, aceste acţiuni contravin expres prevederilor REGULAMENTULUI privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2680 din 30 septembrie 2014, unde la pct.17 se specifică că publicitatea electorală nu va fi inclusă în programele de ştiri, emisiuni sportive, emisiuni pentru copii, emisiuni cu tematică religioasă; pct.19 se stabileşte că, în programele de ştiri ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din campania electorală vor fi reflectate cu respectarea prevederilor art. 47, 64 şi 64/1 din Codul electoral şi art. 7 din Codul audiovizualului; iar în pct.20 – activitatea Guvernului, Parlamentului, Preşedinţiei şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale va fi reflectată separat, în alte programe decît cele de dezbateri şi publicitate electorală, cu respectarea prevederilor Codului electoral, Codului audiovizualului şi prezentului Regulament. Nici un candidat la alegeri nu va avea prioritate în virtutea funcţiei pe care o ocupă.

În acest context, fiind evidente încălcarea prevederilor legale citate, solicităm investigarea celor menţionate, sancţionarea posturilor nominalizate prin suspendarea licenței de emisie pe parcursul campaniei electorale, avînd în vedere multiplele încălcări documentate, pentru utilizarea instrumentelor de propagandă, manipularea opiniei publice referitor la scrutin, inclusiv prin folosirea tertipurilor de montaj.

Reiterăm solicitările anterioare către toți concurenții electorali înregistrați în actuala campanie să se autosesizeze și să facă demersurile ce se impun către CEC, CCA, CNA, Procuratura Generală, instanțele de judecată privind încălcarea flagrantă a legislației în vigoare, să-și apere corect șansele și să renunțe la practicile de acceptare tacită a dezmățului practicat de posturile de televiziune și de radio propagandistice.

Vasile Năstase,

Preşedintele Asociaţiei APOLLO

Sesizare nr.659 din 29.10.2014

Raspuns CECnr. 304 din 28.10.2014

nr. 305 din 29.10.2014 consiliul concurentei